ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf    622 Kb

          
svibanj - lipanj 2001.

          

ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Da je zdrav sveukupan okoliš jedan od najznačajnijih preduvjeta zdravlja, dolazi do svijesti modernog čovjeka. Svi moderni, razvijeniji sustavi zdravstvene zaštite posvećuju tom području posebnu pozornost i aktivno se uključuju razvijanjem zdravstvenih mjera zaštite okoliša. Nerazumnim i neodgovornim odnosom prema prirodi čovjek je glavni izvor zagađenja ili, nažalost, trajnog uništavanja svojeg okoliša i tako sm neposredno djeluje protiv vlastitog zdravlja. Nepovratnim uništavanjem raznih prirodnih resursa vlastite egzistencije, gomilanjem nepravednog ili teško preradivog otpada, čovjek još uvijek negativno ugrožava svoju životnu sredinu. Najteže posljedice po zdravlje izazivaju zagađenja koja unosimo u organizam, kao hranu na usta, ona koja udišemo i ona koja su u dodiru s našom kožom i sluznicama. Svijest o potrebi promjene ponašanja sporo, ali stalno raste. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) vrlo se ozbiljno i sveobuhvatno bavi zaštitom okoliša. U ovoj prigodi predstavit ćemo odgovarajući cilj u sklopu projekta

 

"ZDRAVLJE ZA SVE U XXI. STOLJEĆU": 10. CILJ - ZDRAVO I SIGURNO FIZIČKO OKRUŽENJE

 

Do 2015. godine, ljudi u Europskoj regiji trebaju živjeti u sigurnijem fizičkom okruženju, u kojem izloženost zagađivačima opasnim po zdravlje neće biti u razinama koje prolaze međunarodno dogovorene standarde.

 

Posebno treba:

1. znatno smanjiti izloženost stanovništva fizičkim, mikrobiološkim i kemijskim zagađivačima u vodi, zraku i tlu koji su opasni za zdravlje, a u skladu s rokovima i vrijednostima smanjivanja koji su iskazani u nacionalnim akcijskim planovima zaštite zdravlja i okoliša;

2. svim ljudima omogućiti opskrbu dovoljnim količinama pitke vode zadovoljavajuće kvalitete.

 

Cilj se može postići ako:

• budu doneseni i provedeni nacionalni, regionalni i lokalni planovi prevencije i smanjenja rizika po zdravlje te budu primijenjeni odgovarajući zakonski i ekonomski instrumenti za smanjenje uništavanja, otpada i zagađenja;

• bude poboljšana kvaliteta zraka u urbanim područjima smanjenjem zagađenja koje nastaje u industriji, prometu i domaćinstvu, da bi se udovoljilo standardima SZO o kvaliteti zraka;

• bude osigurana opskrba svakog doma pitkom vodom koja će udovoljavati standardima SZO o kvaliteti vode, te budu pojačane mjere općeg gospodarenja vodom, uključujući kontrolu zagađenja;

• budu osigurani odgovarajući sustavi gospodarenja otpadnim vodama, uključujući skupljanje, obradu i konačno odlaganje ili ponovno korištenje svih otpadnih voda;

• svi oni koji stvaraju otpad budu primijenili sustave koji osiguravaju skupljanje i preradu otpada, uključujući one za recikliranje i smanjivanje na najmanju moguću mjeru;

• budu doneseni planovi opsega proizvodnje i aktivnosti u slučaju opasnosti za sve nuklearne centrale te usvojeni sigurnosni standardi za sve, koristeći najbolju raspoloživu tehnologiju;

• budu primijenjene međunarodne konvencije, poput onih o prekograničnim vodama, biološkoj raznolikosti, promjeni klime, prekograničnom zagađenju zraka velikog dometa i zaštite ozonskog omotača;

• budu stvoreni uvjeti za odgovarajući opseg nadzora i praćenje zdravstvenih rizika u okolišu te redovno prikupljanje podataka i praćenje zagađenja okoliša i posljedica za zdravlje, a rezultati budu slobodno dostupni;

• bude povećana javna svijest o održivom razvoju i zaštiti okoliša.

 

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)