DOWNLOAD      .pdf 

          
rujan-listopad

          


 

 

 

 

 

NASILJE - BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI

Iskustvo kaže da je prije svake rasprave dobro definirati predmet razgovora. Kad se govori o nasilju, budući da se ne radi o tuđici, djeluje suvišno. Pa ipak …
Nasilje je – primjena sile ili prava onoga na kome se primjenjuje – postupak protiv prirode ili duha,koji se provodi nasilu – protupravna uporaba fizičke sile i neugodnost koja je posljedica takvog čina.

  

Prevencija nasilja

ODGOVORNOST DRUŠTVA

U današnje vrijeme nasilje sve više poprima oblike socijalne epidemije, koja sustavno nagriza pojedinca i stvara pukotine koje utječu na cjelokupno društvo. Postoji li lijek protiv tog zdravstvenog, socijalnog, ekonomskog, pravnog i svedruštvenog virusa s kojim smo svakodnevno okruženi?

  

Ispravna definicija nasilja i razlika od zlostavljanja

IZGUBLJENI U PRIJEVODU

U ne tako davna vremena nasilni obrasci u ponašanju bili su toliko prihvaćeni da se nasilje među djecom smatralo sastavnim dijelom razvoja, karakterističnim za doba djetinjstva.

  

Preventivna kampanja za suzbijanje nasilja

ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA

Izloženost nasilju, u svim njegovim pojavnim oblicima, direktno ili indirektno neizbježno utječe na današnje društvo i pojedinca.

  

Asertivna i nenasilna komunikacija

RIJEČI RANJAVAJU JAČE OD NOŽA

Komunikacija je složen i višedimenzionalan proces kojim dijelimo informacije s drugima i primamo ih od drugih. Zbog sveprisutnosti i kompleksnosti komunikacije, teško ju je definirati pa danas postoji velik broj definicija. Mnoge od njih uključuju element promjene, utjecaja nas na druge i drugih na nas i poticaja za mijenjanje vlastitog ponašanja ili ponašanja druge osobe.
Psiholozi se slažu u tome da svaki socijalni odnos nije određen isključivo iskustvom, motivima, stavovima i očekivanjima, već je istodobno i izvor novog iskustva, stavova i očekivanja, što bi značilo da svaka interakcija mijenja sve uključene osobe.

  

Nasilje u obitelji

PATNJA U „SIGURNOJ“ LUCI

Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama prepoznato je kao važan društveni problem u Hrvatskoj unazad 15-ak godina. Dio slagalice mjera usmjerenih na sprječavanje i zaustavljanje nasilnog ponašanja u obitelji jest i stručni rad s počiniteljima nasilja. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u Rijeci provodi se od samog začetka, već 10 godina, u sklopu Udruge U.Z.O.R.

  

Sklonište za žrtve obiteljskoga nasilja

TOPLINA DOMA I LJUDSKE RIJEČI

Kada se govori o obiteljskom nasilju, najčešće se kreće od podjele na psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko, a mi ćemo se ovom prilikom kratko osvrnuti na one najmanje prepoznatljive oblike, kao i na sam termin žrtve obiteljskoga nasilja.

  

Seksualno zlostavljanje djece: pedofilija

TAJNA UNIŠTENOG DJETINJSTVA

Seksualno zlostavljanje djece odnosi se na svaku vrstu seksualne aktivnosti između odrasle osobe i djeteta, koju dijete ne može u potpunosti shvatiti, za koju nije razvojno pripremljeno i ne može dati zreli pristanak, odnosno svaku vrsta seksualne aktivnosti koja kod djeteta izaziva nelagodu i koja je protiv njegove volje.

  

Zaštita djece od spolnoga nasilja

DJECA SU UKRAS SVIJETA

Spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece osobito su teški oblici kaznenih djela, budući da predstavljaju ozbiljno kršenje temeljnih prava, osobito prava djeteta na zaštitu i skrb kakvo mu je zajamčeno Konvencijom UN o pravima djeteta i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

  

Nasilje nad ženama – pravni okvir i praksa pravobraniteljice za ravnopravnost

JESMO LI RAVNOPRAVNI?

Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova osnovana je Zakonom o ravnopravnosti spolova (2003.) te od tada kontinuirano djeluje kao neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

  

Nasilje nad starijim osobama i osobama s invaliditetom

LANAC JE JAK KOLIKO I NJEGOVA NAJSLABIJA KARIKA

Humanost nekog društva mjeri se odnosom prema njegovim nemoćnim članovima, tj. onima koji ne mogu bez pomoći i njege druge osobe. Tu svakako spadaju starije osobe i osobe s invaliditetom, koje, nažalost, često bivaju žrtve nasilja.

  

Uloga policije u prevenciji i suzbijanju nasilja

SIGURNOST I ZAŠTITA

U 2014. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno je:
1 956 - kaznenih djela protiv života i tijela, 13 067 – prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 15 924 – prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,
1 061 – prekršaj iz Zakona o suzbijanju nereda na sportskim natjecanjima.

  

Uloga patronažne sestre u prevenciji nasilja

OBITELJSKE TAJNE

Obitelj je najstarija i najvažnija društvena institucija. Kao osnovna društvena jedinica, obitelj je relativno trajna grupa, povezana srodstvom, brakom ili usvajanjem, čiji članovi žive zajedno, ekonomski surađuju i skrbe za potomstvo.

  

Uloga medija u prevenciji nasilja

MAGIČNA PRIVLAČNOST NASILJA

Ako nije objavljeno u novinama, nije se ni dogodilo – dobro je poznata fraza, a sudeći prema njoj, nasilje se itekako događa. Štoviše, upravo je ono nerijetko glavna tema u medijima čije su se crne kronike pokazale najzanimljivijim i najčitanijim rubrikama.

  

Svjetski dan srca 29.9.2015.

ZDRAVI IZBORI ZA ZDRAVLJE VAŠEGA SRCA

Da li znate koliko je vaše okruženje zdravo za vaše srce? Kardiovaskularne bolesti (KVB) vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu. Trenutno su odgovorne za 17,3 milijuna smrti godišnje te se do 2030. godine predviđa rast i do 23 milijuna smrtnih slučajeva.

  

Povodom 1. listopada - Međunarodnog dana starijih osoba

DRUŠTVENO AKTIVNI I U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI

Današnje starije stanovništvo pokazuje drugačije navike i ponašanje nego njihovi djedovi prije samo pola stoljeća. Zbog smanjivanja obitelji te drastičnog pada stanovništva po selima i modernizacije života, načini druženja također su se izmijenili. Gradovi su privukli tadašnje mlade generacije, koje su danas stare i često zarobljene u zgradama. Odgojne metode također su se promijenile, odnosi između ljudi drugačiji su i tradicija međugeneracijskog komuniciranja skoro je nestala. Treba pronaći način komuniciranja među ljudima i ako više nisu tako mladi.

  

O zdravlju ukratko

POKRENITE SE!

Svake godine, počevši od 2002., Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) organizira se od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju/mobilnosti, a 22. rujna obilježava se kao Svjetski dan bez automobila.

  

Projekt protiv stigmatizacije djece s poteškoćama u razvoju

STIGMATIZACIJA SPADA U ROPOTARNICU POVIJESTI


Imati kvalitetan život znači biti aktivan, uključen u svakodnevne životne aktivnosti koje donose zadovoljstvo, na što imaju pravo i osobe s invaliditetom. Osobama s invaliditetom treba omogućiti da žive izvan institucije, u krugu obitelji, pružajući im mogućnost obrazovanja, zapošljavanja, i nastojati da im sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna.