ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi  

 
IZVORI: Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac MN N-01-04

Djeca Mošćeničke Drage zaštitu u savjetovalištu ostvaruju u Lovranu i Opatiji

**

Djeca Kostrene i Viškova zaštitu u savjetovalištu ostvaruju u Rijeci