ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno 

 

IZVORI: 

Zbirno izvješće djelatnosti za zaštitu i liječenje usta i zubi, obrazac MN N-01-27.