VODOOPSKRBNI SUSTAVI
OTOKA KRKA
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Ponikva 78 9
Paprate 8 2
Baška 24 3
Stara Baška 2 1
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava:
Ponikve
Paprati
Baška
Stara Baška