VODOOPSKRBNI SUSTAVI
RIJEKE I ŠIREG RIJEČKOG PODRUČJA
Program ispitivanja u 2021. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Rijeka 300 20
Klana 8 2
Novi rezultati ispitivanja za: Rijeka