VODOOPSKRBNI SUSTAVI
RIJEKE I ŠIREG RIJEČKOG PODRUČJA
Program ispitivanja u 2018. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Rijeka 304 20
Klana 8 2
Zlobin 2 1
Novi rezultati ispitivanja za: Rijeka