POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.1
21.5
38.3
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
15.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
1.9
45.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
16.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
11.5
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
11.6
3.8
1.2
12.8
0.2
0.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.8
2.8
44.3
18.3
0.2
1.0
0.5
 
 KRASICA
 
4.5
7.1
43.0
0.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
0.8
3.5
8.3
12.2
10.7
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.9
21.8
1.7
2.8
0.7
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 06.12.2019.
period : 2:00-3:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine