POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.9
57.8
29.7
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
21.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
35.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
11.5
42.0
       
 BAKAR - LUKA
 
 
17.6
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
12.9
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
2.4
14.1
14.0
0.2
0.5
0.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.5
6.0
59.8
17.6
0.2
0.7
0.0
 
 KRASICA
 
3.8
7.5
65.4
1.8
0.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
2.5
1.5
15.7
10.8
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.2
13.2
1.8
7.3
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 20.06.2019.
period : 23:00-24:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine