POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.3
7.3
56.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.6
4.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
5.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
0.6
62.4
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
12.9
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
0.3
3.8
7.0
0.1
0.9
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.3
4.5
66.7
7.9
0.1
1.6
0.0
 
 KRASICA
 
2.7
60.0
0.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
24.5
3.0
65.6
10.7
0.4
2.1
0.2
0.9
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
6.3
1.5
0.9
0.0
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 26.05.2017.
period : 1:00-2:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Umjeravanje analizatora H2S

 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine