POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.9
15.0
39.6
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.4
11.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
2.2
       
 OPATIJA - GOROVO
     
32.6
       
 BAKAR - LUKA
 
 
19.1
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
13.6
5.6
0.2
1.4
0.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.8
7.2
38.1
5.0
0.2
2.4
0.9
 
 KRASICA
 
4.0
8.3
43.1
2.0
0.8
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
27.6
0.9
0.0
11.7
9.8
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.1
4.9
1.3
7.7
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 22.02.2019.
period : 20:00-21:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinscica: analizator u kvaru
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine