POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
2.5
10.7
105.0
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.2
11.4
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
21.1
       
 OPATIJA - GOROVO
     
50.7
       
 BAKAR - LUKA
 
 
9.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
15.6
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
7.0
1.3
81.0
0.2
1.1
0.0
 
 KRASICA
 
6.4
3.6
118.5
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
5.8
1.1
2.1
10.9
6.4
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.1
12.4
1.4
7.1
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.04.2019.
period : 8:00-9:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine