POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.2
35.8
47.6
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.7
47.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
52.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
24.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.4
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
9.6
5.4
5.0
21.0
0.1
0.9
0.5
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
3.5
7.6
63.0
0.2
 
 KRASICA
 
1.2
1.8
83.4
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
12.6
44.9
42.3
0.6
1.3
0.0
0.3
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
21.8
1.3
1.9
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.05.2018.
period : 7:00-8:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija: prekid komunikacije;
Martinscica: bez struje
Umjeravanje analizatora H2S

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine