POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.4
17.8
94.0
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
4.6
36.6
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
62.8
       
 OPATIJA - GOROVO
     
2.0
14.3
       
 BAKAR - LUKA
 
 
91.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
62.9
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.0
0.3
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
45.0
22.3
2.1
0.2
5.3
1.0
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
5.3
16.6
83.4
27.6
0.2
1.4
0.0
 
 KRASICA
 
17.1
19.1
87.8
4.0
1.9
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
10.6
90.3
1.8
2.6
0.0
0.2
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.3
13.1
1.4
0.1
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.09.2018.
period : 10:00-11:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Marišćina: servis SO2 i PM10

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine