POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
4.2
10.9
114.3
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.4
3.7
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
326.9
       
 OPATIJA - GOROVO
     
11.8
55.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
10.1
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
14.6
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
33.9
6.5
2.4
0.2
2.7
1.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.2
89.3
19.4
0.2
1.4
 
 KRASICA
 
10.8
6.9
105.3
0.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
8.3
0.7
1.6
51.3
12.5
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
13.2
1.3
8.2
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 23.07.2019.
period : 14:00-15:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine