POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.3
18.9
82.2
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.9
6.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.7
0.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.5
3.2
3.3
16.1
0.2
1.5
0.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.4
4.2
101.7
15.8
0.2
1.5
0.1
 
 KRASICA
 
7.9
8.1
90.6
4.4
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
8.2
2.6
95.7
14.4
5.0
1.9
0.1
0.4
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.6
20.5
1.7
1.6
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 19.08.2017.
period : 3:00-4:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Radovi na serveru

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine