POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
7.3
3.8
72.9
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.0
9.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
6.8
       
 OPATIJA - GOROVO
     
2.4
70.2
       
 BAKAR - LUKA
 
 
11.4
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
8.7
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.0
1.3
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.8
2.2
1.6
10.9
0.2
1.3
1.1
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
7.6
4.5
53.6
7.0
0.2
2.0
0.0
 
 KRASICA
 
12.4
2.4
66.1
1.3
1.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
2.9
71.4
8.1
0.8
0.1
0.1
0.7
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.5
6.3
1.2
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 19.02.2018.
period : 6:00-7:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine