POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.4
5.9
84.4
0.1
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.5
10.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
11.5
61.0
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
11.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.1
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
7.5
0.8
2.9
8.8
0.1
0.3
0.9
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.1
55.4
1.4
 
 KRASICA
 
0.9
0.8
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.6
0.2
2.9
6.7
4.1
1.7
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
8.1
1.2
0.6
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 05.07.2020.
period : 11:00-12:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine