POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.2
47.2
46.3
0.6
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.2
69.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
24.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
21.9
39.4
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
8.9
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.5
1.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
1.6
2.1
0.2
5.2
0.2
0.8
1.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
5.8
4.4
64.0
3.9
0.2
1.6
0.0
 
 KRASICA
 
2.2
2.1
92.1
1.2
0.6
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
7.4
6.9
62.7
15.6
1.3
0.1
0.9
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.5
25.9
1.2
0.4
0.7
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.02.2017.
period : 19:00-20:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 


 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine