POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
6.2
5.2
65.7
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.9
3.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
6.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
18.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
1.6
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.1
1.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
11.2
3.6
1.1
0.2
1.2
0.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
12.2
5.8
52.8
4.8
0.2
2.0
0.9
 
 KRASICA
 
7.4
13.4
35.5
3.9
1.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
7.6
0.4
2.4
5.5
3.7
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.1
13.1
1.5
0.2
0.6
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 16.01.2019.
period : 1:00-2:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Marišćina: zamjena mjerne postaje
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine