POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.9
12.3
39.9
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
5.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
9.8
38.0
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
13.9
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.1
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
51.1
7.4
4.0
5.8
0.2
1.5
1.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.7
3.9
43.3
0.2
1.9
 
 KRASICA
 
7.3
4.9
57.5
3.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.7
1.5
1.8
1.7
0.7
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
5.9
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 26.09.2020.
period : 16:00-17:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine