POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.2
91.3
43.6
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.9
29.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
67.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
1.9
31.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
8.5
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
18.4
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.1
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
10.7
12.5
3.0
9.8
0.2
1.0
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.9
11.6
83.4
6.1
0.2
1.4
0.0
 
 KRASICA
 
5.5
7.2
83.3
0.5
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
16.6
91.2
1.9
1.7
0.0
0.2
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.4
26.4
2.2
2.4
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.07.2018.
period : 6:00-7:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Marišćina: analizator SO2 u kvaru

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine