POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
7.6
10.0
0.1
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.8
11.3
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
24.1
       
 OPATIJA - GOROVO
     
8.0
53.9
       
 BAKAR - LUKA
 
 
20.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
73.3
9.8
2.6
17.0
0.1
7.1
3.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
3.2
1.2
53.5
19.5
0.1
2.3
0.3
 
 KRASICA
 
3.1
5.1
68.3
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
2.2
1.1
4.0
12.7
7.3
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.3
17.1
0.8
0.4
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 15.11.2019.
period : 12:00-13:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinšćica: analizator u kvaru
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine