POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.0
10.1
68.5
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.6
9.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
4.3
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
9.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
8.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.2
0.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
3.2
1.3
0.2
2.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.2
5.7
51.5
4.9
0.2
1.0
0.5
 
 KRASICA
 
4.9
52.7
1.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
4.0
67.9
0.5
0.5
1.5
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.3
8.8
1.2
1.2
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 13.12.2017.
period : 0:00-1:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija: prekid komunikacije

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine