POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
4.7
6.4
95.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.5
5.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
33.6
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
27.4
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
38.4
5.1
26.5
0.2
7.7
0.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
10.0
4.9
70.9
37.1
0.2
 
 KRASICA
 
148.6
18.4
121.3
3.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
9.3
0.3
3.5
119.6
20.9
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.7
12.9
0.9
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 16.09.2019.
period : 12:00-13:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Krešimirova 38: kvar postaje; Opatija: prekid komunikacije
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine