POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.9
7.2
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.2
11.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
1.5
       
 OPATIJA - GOROVO
     
7.5
61.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
4.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
4.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.5
0.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
3.7
3.1
3.1
7.1
0.3
1.9
1.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
5.1
4.7
47.1
0.3
0.9
0.0
 
 KRASICA
 
0.4
3.7
55.5
3.0
1.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
71.4
2.9
0.9
0.1
0.2
0.3
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.5
5.5
1.2
1.0
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 18.03.2018.
period : 16:00-17:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Marišćina: analizator SO2 u kvaru

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine