POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.0
8.2
79.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
8.0
10.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
19.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
5.6
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.1
0.3
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
34.8
3.5
0.9
6.2
0.2
0.3
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
7.3
2.8
56.5
0.1
1.5
0.1
 
 KRASICA
 
70.8
85.9
1.1
12.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
5.7
1.0
5.9
3.6
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
3.4
7.5
1.6
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 18.09.2021.
period : 14:00-15:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine