POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
 
 KRASICA
 
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.03.2018.
period : 4:00-5:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Umjeravanje analizatora O3
Marišćina: analizator SO2 u kvaru

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine