POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.9
11.5
44.7
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
4.8
13.7
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
4.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
4.8
50.9
       
 BAKAR - LUKA
 
 
15.4
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
6.8
3.4
1.9
11.0
0.2
1.6
1.3
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.2
2.6
11.1
0.2
2.0
 
 KRASICA
 
4.2
3.8
57.5
1.5
0.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
0.7
4.7
2.9
2.1
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.0
8.4
0.8
0.9
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 19.01.2020.
period : 10:00-11:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinšćica: bez struje; Marišćina: umjeravanje analizatora H2S do 21.01.
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine