POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.1
86.6
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.5
6.4
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
1.8
       
 OPATIJA - GOROVO
     
86.6
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
22.0
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.5
2.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
5.6
0.3
23.0
0.1
1.9
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
3.0
2.6
77.8
10.9
0.2
1.9
0.0
 
 KRASICA
 
6.3
1.5
97.5
1.9
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
17.0
2.6
86.7
17.4
2.5
1.7
0.0
1.4
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.7
17.4
1.1
1.2
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 26.04.2017.
period : 3:00-4:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine