POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
29.4
33.1
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.0
36.3
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
15.2
       
 OPATIJA - GOROVO
     
6.9
52.9
       
 BAKAR - LUKA
 
 
8.1
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
11.0
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.1
9.3
3.5
10.1
0.2
1.5
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.0
4.7
44.5
7.9
0.2
1.3
 
 KRASICA
 
7.0
6.0
58.9
2.8
0.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
6.6
1.1
9.5
6.3
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.3
8.4
0.8
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 19.02.2020.
period : 9:00-10:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine