POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
6.8
81.8
38.9
0.6
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.5
16.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
27.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
13.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
10.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.2
31.4
7.7
16.6
0.2
1.4
0.7
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.2
24.7
16.3
0.3
2.8
1.3
 
 KRASICA
 
5.4
23.3
2.6
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
33.7
3.2
3.2
35.4
24.6
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.0
32.6
1.4
6.1
0.5
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 24.03.2019.
period : 18:00-19:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija: servis analizatora; Paveki i Krasica: umjeravanje analizatora O3
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine