POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.1
25.1
65.9
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.1
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
9.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
6.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
43.8
17.1
3.9
0.2
3.0
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.3
1.9
53.5
17.0
0.2
1.8
0.6
 
 KRASICA
 
7.5
44.8
2.1
2.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
9.1
0.4
0.3
9.7
6.6
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.1
8.1
1.3
6.0
0.3
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.05.2019.
period : 21:00-22:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Krešimirova 38 i Opatija: prekid komunikacije; Umjeravanje analizatora SO2
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine