POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
7.5
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.6
22.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
14.9
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
6.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.8
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
 
 KRASICA
 
2.6
62.6
0.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
11.1
1.0
0.9
15.4
14.5
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.3
10.0
1.2
0.3
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 06.12.2021.
period : 20:00-21:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine