POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
27.7
10.9
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
11.5
26.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
27.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
81.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
30.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.2
1.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
22.1
5.3
3.4
0.2
2.6
1.9
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
13.6
13.1
80.0
12.0
0.2
1.6
0.0
 
 KRASICA
 
59.3
18.9
100.4
0.5
7.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
29.1
15.7
97.1
85.9
2.3
4.2
0.0
0.6
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.9
18.6
1.3
0.3
0.0
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 18.10.2017.
period : 14:00-15:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine