POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
8.6
75.5
2.1
1.1
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
13.7
72.4
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
59.7
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
14.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.6
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
10.2
25.0
36.5
10.5
0.2
1.5
 
 KRASICA
 
11.0
34.0
31.6
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
13.4
2.2
1.5
16.9
13.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
5.8
44.5
1.3
1.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.11.2020.
period : 16:00-17:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Radovi na serveru: mogući prekidi u prikazu
Krešimirova 38: prekid komunikacije
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine