MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA NO2

 18.01.2021. 21:00 h  - 19.01.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
19.01.2021.
20
21.6
19.01.2021.
19
22.9
19.01.2021.
18
19.1
19.01.2021.
17
26.1
19.01.2021.
16
25.3
19.01.2021.
15
17.1
19.01.2021.
14
10.7
19.01.2021.
13
9.8
19.01.2021.
12
8.8
19.01.2021.
11
8.2
19.01.2021.
10
4.9
19.01.2021.
09
20.4
19.01.2021.
08
32.7
19.01.2021.
07
25.2
19.01.2021.
06
13.4
19.01.2021.
05
5.1
19.01.2021.
04
2.1
19.01.2021.
03
3.2
19.01.2021.
02
2.9
19.01.2021.
01
3.5
19.01.2021.
00
6.2
18.01.2021.
23
7.2
18.01.2021.
22
9.6
18.01.2021.
21
11.5