MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA H2S

 18.01.2021. 22:00 h  - 19.01.2021. 21:00 h  
         
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
19.01.2021.
21
19.01.2021.
20
19.01.2021.
19
19.01.2021.
18
19.01.2021.
17
19.01.2021.
16
19.01.2021.
15
19.01.2021.
14
19.01.2021.
13
19.01.2021.
12
19.01.2021.
11
19.01.2021.
10
19.01.2021.
09
1.3
19.01.2021.
08
1.9
19.01.2021.
07
1.7
19.01.2021.
06
1.7
19.01.2021.
05
1.6
19.01.2021.
04
1.3
19.01.2021.
03
4.3
19.01.2021.
02
4.5
19.01.2021.
01
4.2
19.01.2021.
00
4.5
18.01.2021.
23
2.3
18.01.2021.
22