MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 18.01.2021. 21:00 h  - 19.01.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.01.2021.
20
58.2
19.01.2021.
19
69.2
19.01.2021.
18
48.4
19.01.2021.
17
51.5
19.01.2021.
16
44.9
19.01.2021.
15
32.6
19.01.2021.
14
31.9
19.01.2021.
13
36.3
19.01.2021.
12
21.8
19.01.2021.
11
18.0
19.01.2021.
10
12.7
19.01.2021.
09
30.9
19.01.2021.
08
39.2
19.01.2021.
07
10.3
19.01.2021.
06
10.4
19.01.2021.
05
10.4
19.01.2021.
04
8.9
19.01.2021.
03
10.5
19.01.2021.
02
9.9
19.01.2021.
01
9.2
19.01.2021.
00
14.8
18.01.2021.
23
28.0
18.01.2021.
22
19.4
18.01.2021.
21
21.5