MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA NH3

 18.01.2021. 21:00 h  - 19.01.2021. 20:00 h  
         
DATUM SAT NH3
[µg/m3]
19.01.2021.
20
3.2
19.01.2021.
19
3.4
19.01.2021.
18
3.4
19.01.2021.
17
2.9
19.01.2021.
16
2.7
19.01.2021.
15
3.0
19.01.2021.
14
3.5
19.01.2021.
13
3.2
19.01.2021.
12
3.0
19.01.2021.
11
3.3
19.01.2021.
10
3.9
19.01.2021.
09
19.01.2021.
08
19.01.2021.
07
19.01.2021.
06
2.3
19.01.2021.
05
3.5
19.01.2021.
04
3.7
19.01.2021.
03
3.4
19.01.2021.
02
3.1
19.01.2021.
01
2.7
19.01.2021.
00
2.6
18.01.2021.
23
2.4
18.01.2021.
22
2.8
18.01.2021.
21