Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ
     
 MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 52a
N45°19'54"
E14°25'32"
20 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2

 
19.08.2018. 12:00 h  - 20.08.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
20.08.2018.
11
4.6
30.7
20.08.2018.
10
4.6
22.9
20.08.2018.
09
2.8
24.3
20.08.2018.
08
3.0
54.7
20.08.2018.
07
3.2
70.4
20.08.2018.
06
2.9
41.5
20.08.2018.
05
2.7
7.5
20.08.2018.
04
2.8
5.8
20.08.2018.
03
2.7
1.5
20.08.2018.
02
2.8
20.08.2018.
01
3.0
1.5
20.08.2018.
00
3.0
4.4
19.08.2018.
23
3.3
19.7
19.08.2018.
22
3.7
17.0
19.08.2018.
21
3.9
23.4
19.08.2018.
20
4.1
13.6
19.08.2018.
19
4.2
6.5
19.08.2018.
18
4.7
7.7
19.08.2018.
17
5.9
9.4
19.08.2018.
16
5.6
11.6
19.08.2018.
15
4.9
3.5
19.08.2018.
14
5.1
7.9
19.08.2018.
13
4.4
4.5
19.08.2018.
12
3.8
5.6