MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
10.12.2019. 13:00 h  - 11.12.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
11.12.2019.
12
4.6
0.2
1.0
11.12.2019.
11
1.7
12.4
0.2
0.9
11.12.2019.
10
1.9
2.9
0.8
4.8
11.12.2019.
09
1.9
14.8
0.3
6.0
11.12.2019.
08
2.1
19.6
0.4
0.9
8.7
11.12.2019.
07
1.9
6.0
0.3
0.8
7.5
11.12.2019.
06
1.8
8.0
0.2
0.8
3.9
11.12.2019.
05
1.7
5.9
0.3
0.9
2.1
11.12.2019.
04
1.5
5.9
0.2
0.9
11.12.2019.
03
1.8
5.5
0.3
0.8
11.12.2019.
02
1.7
6.2
0.2
0.8
11.12.2019.
01
1.8
8.1
0.2
0.8
11.12.2019.
00
1.6
1.9
0.2
0.8
10.12.2019.
23
2.4
10.0
0.4
0.8
10.12.2019.
22
1.6
3.8
0.2
0.8
10.12.2019.
21
1.6
6.1
0.2
0.8
10.12.2019.
20
1.7
6.6
0.2
0.8
0.8
10.12.2019.
19
1.6
0.2
0.8
10.12.2019.
18
1.6
6.5
0.2
0.8
1.5
10.12.2019.
17
1.8
11.6
0.3
0.8
3.2
10.12.2019.
16
1.8
8.2
0.3
0.8
3.8
10.12.2019.
15
1.8
6.2
0.2
0.8
3.5
10.12.2019.
14
1.8
6.0
0.2
0.8
2.3
10.12.2019.
13
1.7
9.7
0.2
0.8
2.3