MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
18.01.2021. 21:00 h  - 19.01.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
19.01.2021.
20
3.5
34.9
0.7
1.6
3.4
19.01.2021.
19
2.7
21.0
0.4
1.5
3.5
19.01.2021.
18
2.8
29.1
0.5
1.5
2.9
19.01.2021.
17
30.1
0.5
1.4
2.5
19.01.2021.
16
3.2
38.4
0.7
1.3
19.01.2021.
15
2.9
26.5
1.3
2.0
19.01.2021.
14
2.6
14.9
0.3
1.4
19.01.2021.
13
2.8
15.6
0.3
1.4
1.3
19.01.2021.
12
2.7
9.0
0.2
1.3
1.1
19.01.2021.
11
2.8
15.9
0.3
1.3
0.9
19.01.2021.
10
3.0
12.8
0.3
1.2
0.9
19.01.2021.
09
5.0
58.9
0.9
1.3
19.01.2021.
08
8.9
72.6
1.5
1.4
19.01.2021.
07
6.7
54.8
1.2
1.4
19.01.2021.
06
4.1
24.6
0.7
1.3
19.01.2021.
05
3.3
10.5
0.4
1.3
19.01.2021.
04
2.7
18.8
0.6
1.3
0.6
19.01.2021.
03
3.0
22.5
0.8
1.3
0.8
19.01.2021.
02
2.8
32.2
1.0
1.4
1.0
19.01.2021.
01
3.1
35.1
1.1
1.5
1.4
19.01.2021.
00
3.1
26.5
0.8
1.5
1.3
18.01.2021.
23
3.1
26.9
0.9
1.4
1.2
18.01.2021.
22
3.9
56.1
1.5
1.5
1.6
18.01.2021.
21
3.7
62.2
1.6
1.5
1.6