Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ
     
 MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
19.08.2018. 12:00 h  - 20.08.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.08.2018.
11
0.4
21.1
0.2
18.5
20.08.2018.
10
0.4
22.1
0.2
1.3
19.3
20.08.2018.
09
0.4
23.1
0.2
1.3
20.08.2018.
08
0.3
46.6
0.2
1.3
20.08.2018.
07
0.4
44.5
0.2
1.4
20.08.2018.
06
0.4
21.6
0.2
1.4
20.08.2018.
05
0.3
20.0
0.1
1.3
20.08.2018.
04
0.4
19.8
0.1
1.4
20.08.2018.
03
0.6
21.4
0.2
1.6
20.08.2018.
02
0.5
19.7
0.2
1.7
20.08.2018.
01
0.4
22.1
0.2
1.5
20.08.2018.
00
0.4
25.2
0.2
1.4
19.08.2018.
23
0.3
27.2
0.2
1.3
19.08.2018.
22
0.3
43.3
0.2
1.3
19.08.2018.
21
0.3
28.1
0.2
1.3
19.08.2018.
20
0.3
37.5
0.2
1.3
19.08.2018.
19
0.4
37.6
0.2
1.3
19.08.2018.
18
0.4
38.5
0.2
1.3
19.08.2018.
17
0.4
34.2
0.2
1.3
19.08.2018.
16
0.5
29.3
0.2
1.3
19.08.2018.
15
0.4
26.4
0.2
1.3
19.08.2018.
14
0.5
33.4
0.2
1.3
19.08.2018.
13
0.4
31.4
0.2
1.3
19.08.2018.
12
0.4
29.1
0.2
1.3