MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
23.08.2019. 10:00 h  - 24.08.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
24.08.2019.
09
0.5
32.9
0.2
24.08.2019.
08
0.6
42.2
0.3
24.08.2019.
07
1.1
40.6
0.3
24.08.2019.
06
1.0
29.1
0.2
24.08.2019.
05
0.6
20.1
0.2
24.08.2019.
04
0.5
19.7
0.2
24.08.2019.
03
25.2
0.2
24.08.2019.
02
0.5
24.5
0.2
24.08.2019.
01
0.6
21.0
24.08.2019.
00
0.5
26.3
0.2
23.08.2019.
23
0.5
24.3
0.3
23.08.2019.
22
0.6
28.4
0.2
23.08.2019.
21
0.5
33.7
0.2
23.08.2019.
20
0.5
32.6
0.2
23.08.2019.
19
0.5
26.6
0.2
23.08.2019.
18
0.4
23.9
0.2
23.08.2019.
17
0.4
27.0
0.2
23.08.2019.
16
0.5
32.1
0.2
23.08.2019.
15
0.5
41.1
0.2
23.08.2019.
14
0.5
37.0
0.2
23.08.2019.
13
0.4
32.8
0.2
23.08.2019.
12
0.4
27.3
0.2
23.08.2019.
11
0.5
23.8
0.2
23.08.2019.
10
0.4
28.7
0.2