MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
20.06.2018. 23:00 h  - 21.06.2018. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
21.06.2018.
22
0.2
20.5
0.1
1.3
21.06.2018.
21
0.2
20.3
0.2
1.3
1.6
21.06.2018.
20
0.2
17.2
0.1
1.3
1.7
21.06.2018.
19
0.2
19.1
0.1
1.3
1.6
21.06.2018.
18
0.1
15.1
0.1
1.3
1.6
21.06.2018.
17
0.1
16.6
0.1
1.3
1.7
21.06.2018.
16
0.1
10.9
0.1
1.3
1.6
21.06.2018.
15
0.1
19.8
0.1
1.3
1.7
21.06.2018.
14
0.1
22.5
0.1
1.3
1.7
21.06.2018.
13
0.1
24.7
0.1
1.3
1.8
21.06.2018.
12
0.2
20.8
0.2
1.3
1.9
21.06.2018.
11
0.2
19.9
0.2
1.3
2.1
21.06.2018.
10
0.2
22.0
0.2
1.3
1.8
21.06.2018.
09
0.2
23.5
0.2
1.3
2.0
21.06.2018.
08
0.2
21.3
0.2
1.4
1.9
21.06.2018.
07
0.2
28.8
0.2
1.4
1.8
21.06.2018.
06
0.2
21.2
0.2
1.5
1.7
21.06.2018.
05
0.2
20.2
0.1
1.4
1.9
21.06.2018.
04
0.4
15.5
0.1
1.8
1.9
21.06.2018.
03
0.6
14.6
0.1
1.9
2.1
21.06.2018.
02
0.2
15.5
0.1
1.5
2.1
21.06.2018.
01
0.3
14.4
0.1
1.7
2.2
21.06.2018.
00
0.2
18.8
0.1
1.4
2.3
20.06.2018.
23
0.4
19.9
0.2
1.9
2.5