MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
21.04.2019.
08
1.1
12.4
0.2
1.4
7.1
21.04.2019.
07
1.3
17.1
0.2
1.7
6.8
21.04.2019.
06
1.2
11.9
0.2
1.5
7.1
21.04.2019.
05
1.6
11.9
0.2
1.8
7.0
21.04.2019.
04
1.1
12.0
0.2
1.4
7.2
21.04.2019.
03
1.2
9.3
0.2
1.4
7.2
21.04.2019.
02
1.1
11.5
0.2
1.4
21.04.2019.
01
1.2
11.1
0.2
1.4
7.1
21.04.2019.
00
1.3
15.6
0.3
1.4
6.6
20.04.2019.
23
1.5
19.7
0.4
1.7
5.9
20.04.2019.
22
1.3
24.1
0.5
1.4
4.0
20.04.2019.
21
1.3
25.4
0.4
1.3
3.2
20.04.2019.
20
1.1
18.4
0.2
1.3
6.1
20.04.2019.
19
1.1
11.1
0.2
1.3
6.3
20.04.2019.
18
1.0
15.0
0.2
1.3
7.2
20.04.2019.
17
1.1
15.8
0.2
1.3
6.5
20.04.2019.
16
1.1
18.3
0.2
1.3
6.0
20.04.2019.
15
1.1
16.3
0.2
1.3
5.2
20.04.2019.
14
1.1
12.3
0.2
1.3
6.6
20.04.2019.
13
1.0
16.3
0.2
1.3
7.3
20.04.2019.
12
1.0
15.8
0.2
1.3
7.1
20.04.2019.
11
1.1
16.2
0.2
1.4
5.8
20.04.2019.
10
1.1
28.0
0.2
1.4
6.6
20.04.2019.
09
1.1
17.3
0.2
1.3
6.1