MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
13.10.2019. 09:00 h  - 14.10.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
14.10.2019.
08
2.7
54.7
0.9
1.2
31.4
14.10.2019.
07
2.6
37.0
0.5
1.2
31.7
14.10.2019.
06
1.7
18.8
0.3
1.3
16.2
14.10.2019.
05
1.2
13.7
0.2
1.3
4.0
14.10.2019.
04
9.2
0.2
1.3
2.4
14.10.2019.
03
1.1
8.5
0.2
1.6
14.10.2019.
02
1.1
8.0
1.5
1.9
14.10.2019.
01
1.1
12.2
0.3
2.5
14.10.2019.
00
1.3
17.0
0.4
1.6
4.1
13.10.2019.
23
1.2
20.6
0.4
1.3
4.9
13.10.2019.
22
1.2
27.3
0.5
1.1
5.7
13.10.2019.
21
1.4
46.9
0.9
1.3
10.0
13.10.2019.
20
1.2
28.4
0.4
1.0
7.9
13.10.2019.
19
1.1
24.0
0.3
0.9
4.7
13.10.2019.
18
0.9
11.6
0.2
0.9
4.3
13.10.2019.
17
0.9
20.6
0.2
0.9
2.1
13.10.2019.
16
1.0
17.6
0.2
0.9
2.8
13.10.2019.
15
1.0
14.8
0.2
0.9
2.7
13.10.2019.
14
1.0
19.0
0.2
1.1
2.5
13.10.2019.
13
1.0
12.9
0.2
1.5
3.6
13.10.2019.
12
0.9
15.9
0.2
1.3
2.7
13.10.2019.
11
1.1
21.8
0.2
1.2
3.6
13.10.2019.
10
1.3
20.5
0.2
1.0
3.7
13.10.2019.
09
1.3
24.4
0.2
1.1
5.3