MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
24.04.2018.
07
2.0
39.6
0.1
1.7
1.2
24.04.2018.
06
1.8
19.7
0.1
1.6
1.1
24.04.2018.
05
1.6
15.0
0.0
1.5
1.2
24.04.2018.
04
1.7
13.7
0.0
1.6
1.3
24.04.2018.
03
1.7
17.3
0.0
1.5
1.4
24.04.2018.
02
1.7
19.0
0.0
1.4
1.5
24.04.2018.
01
2.0
23.6
0.0
1.4
1.6
24.04.2018.
00
2.0
27.6
0.1
1.7
1.8
23.04.2018.
23
2.1
38.2
0.2
1.5
1.9
23.04.2018.
22
1.9
37.8
0.2
1.4
2.2
23.04.2018.
21
2.0
35.3
0.3
1.3
2.5
23.04.2018.
20
2.1
45.7
0.3
1.3
3.0
23.04.2018.
19
1.5
24.7
0.1
1.2
23.04.2018.
18
1.5
23.3
0.1
1.2
0.9
23.04.2018.
17
1.4
15.7
0.0
1.2
0.8
23.04.2018.
16
1.5
21.1
0.0
1.2
0.8
23.04.2018.
15
1.7
19.4
0.0
1.2
0.9
23.04.2018.
14
1.8
19.7
0.0
1.2
0.9
23.04.2018.
13
1.9
18.6
0.0
1.2
1.0
23.04.2018.
12
2.1
21.0
0.0
1.3
1.1
23.04.2018.
11
4.1
23.7
0.0
1.4
1.1
23.04.2018.
10
4.7
28.3
0.0
1.4
1.1
23.04.2018.
09
3.3
24.3
0.1
1.5
1.2
23.04.2018.
08
2.5
16.1
0.1
2.0
1.1