MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
16.10.2018. 15:00 h  - 17.10.2018. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
17.10.2018.
14
0.6
27.8
0.2
1.3
0.8
17.10.2018.
13
0.5
22.8
0.2
1.3
1.1
17.10.2018.
12
0.6
35.4
0.2
1.3
0.8
17.10.2018.
11
0.6
33.3
0.2
1.3
0.3
17.10.2018.
10
0.6
73.5
0.2
1.3
17.10.2018.
09
0.6
67.5
0.2
1.4
0.0
17.10.2018.
08
1.0
32.3
0.3
1.7
17.10.2018.
07
0.8
27.7
0.2
1.5
0.4
17.10.2018.
06
1.1
14.6
0.2
1.9
0.8
17.10.2018.
05
2.0
12.1
0.2
2.2
1.3
17.10.2018.
04
1.2
12.5
0.2
1.9
1.5
17.10.2018.
03
1.4
13.7
0.2
1.9
1.4
17.10.2018.
02
1.6
16.6
0.2
2.1
1.5
17.10.2018.
01
1.8
19.0
0.2
2.1
1.4
17.10.2018.
00
0.9
21.2
0.3
1.7
1.2
16.10.2018.
23
1.3
21.7
0.3
2.0
0.7
16.10.2018.
22
1.0
27.5
0.4
1.7
0.3
16.10.2018.
21
0.7
28.1
0.4
1.4
0.6
16.10.2018.
20
1.3
38.7
0.5
1.8
0.3
16.10.2018.
19
1.4
57.1
0.7
1.8
16.10.2018.
18
0.9
56.1
0.6
1.4
0.3
16.10.2018.
17
0.7
50.0
0.3
1.4
0.3
16.10.2018.
16
0.7
48.4
0.3
1.3
0.4
16.10.2018.
15
0.8
36.4
0.3
1.3