MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
26.10.2020. 12:00 h  - 27.10.2020. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
27.10.2020.
11
1.3
10.9
0.2
1.2
27.10.2020.
10
1.4
16.1
0.2
1.2
27.10.2020.
09
1.2
11.2
0.2
1.2
27.10.2020.
08
8.3
0.2
1.2
27.10.2020.
07
0.9
7.2
0.1
1.2
27.10.2020.
06
1.0
16.9
1.2
27.10.2020.
05
1.0
15.1
0.1
27.10.2020.
04
1.1
18.5
0.1
1.2
27.10.2020.
03
1.5
19.0
0.2
1.2
27.10.2020.
02
1.4
16.9
0.2
1.2
27.10.2020.
01
1.5
16.5
0.2
1.2
27.10.2020.
00
1.5
17.2
0.2
1.2
26.10.2020.
23
1.2
15.5
0.2
1.2
26.10.2020.
22
1.2
17.0
0.2
1.2
26.10.2020.
21
1.3
15.4
0.2
1.2
26.10.2020.
20
1.2
17.6
0.2
1.2
26.10.2020.
19
1.0
16.8
0.2
1.2
26.10.2020.
18
11.9
26.10.2020.
17
1.0
12.8
0.2
1.2
26.10.2020.
16
1.1
15.1
0.2
1.2
26.10.2020.
15
1.1
16.2
0.2
1.2
0.2
26.10.2020.
14
1.1
13.3
0.1
1.2
26.10.2020.
13
1.3
19.7
0.2
1.3
26.10.2020.
12
1.4
11.5
0.2
1.3