MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.01.2018.
11
1.2
4.9
0.1
1.2
0.7
20.01.2018.
10
1.3
11.2
0.2
1.2
1.1
20.01.2018.
09
1.3
10.5
0.1
1.2
1.0
20.01.2018.
08
1.3
9.9
0.2
1.2
1.3
20.01.2018.
07
1.3
5.9
0.1
1.2
1.3
20.01.2018.
06
1.2
5.8
0.1
1.2
1.5
20.01.2018.
05
1.3
4.1
0.1
1.2
1.6
20.01.2018.
04
1.3
4.3
0.1
1.3
1.9
20.01.2018.
03
1.3
8.9
0.2
1.5
2.2
20.01.2018.
02
1.4
8.4
0.2
1.4
2.8
20.01.2018.
01
1.2
5.6
0.2
1.2
20.01.2018.
00
1.4
7.2
0.2
1.4
0.8
19.01.2018.
23
1.4
27.7
0.7
1.3
1.1
19.01.2018.
22
1.4
22.6
0.6
1.5
1.0
19.01.2018.
21
1.4
16.8
0.4
1.4
1.0
19.01.2018.
20
1.3
12.7
0.2
1.3
0.9
19.01.2018.
19
1.3
10.4
0.2
1.2
0.9
19.01.2018.
18
1.3
7.1
0.2
1.3
1.1
19.01.2018.
17
1.4
18.6
0.2
1.4
0.9
19.01.2018.
16
1.3
8.2
0.1
1.5
1.0
19.01.2018.
15
1.2
15.7
0.1
1.6
1.0
19.01.2018.
14
1.3
18.4
0.1
1.5
1.0
19.01.2018.
13
1.3
23.8
0.1
1.4
0.9
19.01.2018.
12
1.3
22.7
0.1
1.6
1.1