MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
26.05.2017.
01
6.3
0.0
1.5
0.9
26.05.2017.
00
9.1
0.1
1.5
1.0
25.05.2017.
23
16.0
0.1
1.5
0.9
25.05.2017.
22
11.9
0.1
1.5
0.9
25.05.2017.
21
9.2
0.1
1.5
1.4
25.05.2017.
20
18.3
0.1
1.7
1.8
25.05.2017.
19
9.4
0.0
1.8
0.9
25.05.2017.
18
10.3
0.0
1.6
1.0
25.05.2017.
17
16.0
0.0
1.6
1.2
25.05.2017.
16
8.4
0.0
1.5
1.3
25.05.2017.
15
9.9
0.0
1.4
1.6
25.05.2017.
14
13.0
0.0
1.4
2.0
25.05.2017.
13
8.4
0.0
1.3
2.6
25.05.2017.
12
8.7
0.0
1.3
4.4
25.05.2017.
11
15.7
0.0
1.2
25.05.2017.
10
7.4
0.0
1.2
0.9
25.05.2017.
09
1.3
7.7
0.1
1.3
0.9
25.05.2017.
08
1.5
7.6
0.1
1.3
1.7
25.05.2017.
07
1.3
7.8
0.1
1.3
1.5
25.05.2017.
06
1.3
13.8
0.1
1.3
1.7
25.05.2017.
05
1.3
13.0
0.0
1.3
1.5
25.05.2017.
04
1.2
1.8
0.0
1.3
1.6
25.05.2017.
03
1.2
8.4
0.1
1.3
1.4
25.05.2017.
02
1.5
5.2
0.0
1.3
1.5