MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
25.09.2017. 07:00 h  - 26.09.2017. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
26.09.2017.
06
1.0
18.9
0.4
1.8
26.09.2017.
05
0.9
9.1
0.4
1.5
26.09.2017.
04
0.9
10.2
0.4
1.7
26.09.2017.
03
0.8
7.7
0.4
1.4
26.09.2017.
02
0.8
8.4
0.4
1.5
26.09.2017.
01
0.8
11.7
0.5
1.5
26.09.2017.
00
0.9
14.0
0.5
1.6
25.09.2017.
23
0.9
18.7
0.5
1.4
25.09.2017.
22
0.9
20.0
0.5
1.5
25.09.2017.
21
0.9
21.4
0.5
1.4
25.09.2017.
20
0.8
39.1
0.4
1.4
25.09.2017.
19
0.8
44.0
0.3
1.3
25.09.2017.
18
0.7
23.9
0.3
1.3
25.09.2017.
17
0.7
33.0
0.3
1.2
25.09.2017.
16
0.7
27.1
0.3
1.2
25.09.2017.
15
0.7
16.5
0.4
1.2
25.09.2017.
14
0.7
16.7
0.4
1.2
25.09.2017.
13
0.7
17.7
0.4
1.2
25.09.2017.
12
0.7
12.9
0.4
1.3
25.09.2017.
11
0.7
13.2
0.4
1.3
25.09.2017.
10
0.8
17.5
0.4
1.3
1.2
25.09.2017.
09
0.7
13.1
0.4
1.3
25.09.2017.
08
0.8
11.7
0.4
1.3
25.09.2017.
07
0.7
10.5
0.4
1.3