MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.06.2019.
23
0.2
13.2
0.2
1.8
7.3
20.06.2019.
22
0.1
17.8
0.2
2.2
7.0
20.06.2019.
21
0.2
15.0
0.3
1.6
5.6
20.06.2019.
20
17.3
0.2
1.5
7.3
20.06.2019.
19
41.9
0.2
3.1
8.4
20.06.2019.
18
26.9
0.2
1.7
8.8
20.06.2019.
17
27.0
0.1
1.7
8.9
20.06.2019.
16
14.3
0.1
1.7
9.1
20.06.2019.
15
18.6
0.1
1.5
9.1
20.06.2019.
14
23.1
0.2
1.6
9.0
20.06.2019.
13
26.0
0.2
1.5
9.0
20.06.2019.
12
36.8
0.1
1.4
20.06.2019.
11
10.4
1.4
9.0
20.06.2019.
10
18.9
0.1
8.9
20.06.2019.
09
14.2
0.2
1.4
8.7
20.06.2019.
08
11.3
0.2
1.5
8.5
20.06.2019.
07
0.1
26.0
0.2
2.4
8.3
20.06.2019.
06
0.2
22.0
0.2
2.9
8.1
20.06.2019.
05
0.2
17.0
0.2
3.8
7.8
20.06.2019.
04
0.2
10.8
0.2
2.7
22.8
20.06.2019.
03
0.2
15.2
0.2
3.6
8.2
20.06.2019.
02
0.2
17.7
0.2
2.2
8.3
20.06.2019.
01
0.2
12.0
0.2
2.1
8.0
20.06.2019.
00
0.2
13.3
0.2
3.5
7.2