MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
11.12.2018. 14:00 h  - 12.12.2018. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
12.12.2018.
13
0.9
8.2
0.2
1.4
12.12.2018.
12
1.0
8.8
0.2
1.4
12.12.2018.
11
1.1
15.2
0.2
1.4
12.12.2018.
10
1.0
19.0
0.3
1.4
12.12.2018.
09
1.3
33.2
0.5
1.7
12.12.2018.
08
1.5
76.6
1.1
1.5
12.12.2018.
07
1.4
40.6
0.9
1.5
12.12.2018.
06
1.4
19.9
0.4
2.1
12.12.2018.
05
1.3
9.0
0.3
2.2
0.2
12.12.2018.
04
1.0
6.2
0.3
1.6
0.5
12.12.2018.
03
1.0
7.7
0.4
1.6
0.5
12.12.2018.
02
0.9
15.8
0.5
1.5
0.5
12.12.2018.
01
1.3
18.4
0.6
1.9
0.2
12.12.2018.
00
1.1
22.7
0.8
1.6
0.1
11.12.2018.
23
1.0
31.3
1.1
1.3
11.12.2018.
22
1.0
24.1
0.8
1.5
11.12.2018.
21
1.0
38.0
1.2
1.4
11.12.2018.
20
1.1
33.0
0.9
1.6
11.12.2018.
19
1.2
41.9
1.1
1.5
11.12.2018.
18
1.2
35.5
1.0
1.3
11.12.2018.
17
1.8
58.0
1.3
1.9
11.12.2018.
16
0.9
31.1
0.8
1.3
11.12.2018.
15
0.8
5.9
0.2
1.2
0.2
11.12.2018.
14
0.8
7.7
0.2
1.3
0.5