MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
04.08.2020. 18:00 h  - 05.08.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
05.08.2020.
17
0.1
8.5
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
16
0.2
12.5
0.1
1.2
0.6
05.08.2020.
15
0.3
9.2
0.1
1.2
0.6
05.08.2020.
14
0.2
16.0
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
13
13.3
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
12
0.2
7.6
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
11
0.2
12.1
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
10
0.3
11.8
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
09
0.1
6.2
0.1
1.2
0.5
05.08.2020.
08
0.2
14.4
0.1
1.2
0.6
05.08.2020.
07
0.2
8.8
0.1
1.2
0.6
05.08.2020.
06
0.2
7.5
0.1
1.3
0.6
05.08.2020.
05
0.2
6.2
0.1
1.2
0.7
05.08.2020.
04
6.9
0.1
1.2
0.8
05.08.2020.
03
0.1
0.1
1.2
0.9
05.08.2020.
02
5.6
0.1
1.2
0.9
05.08.2020.
01
6.1
0.1
1.2
0.9
05.08.2020.
00
9.5
0.1
1.2
1.0
04.08.2020.
23
0.1
16.1
0.1
1.2
04.08.2020.
22
15.5
1.2
1.0
04.08.2020.
21
0.1
0.1
0.9
04.08.2020.
20
0.2
13.9
0.1
1.2
0.8
04.08.2020.
19
0.3
0.1
1.2
0.9
04.08.2020.
18
0.3
41.0
0.2
1.2
0.7