MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.11.2017.
02
1.2
6.8
0.3
1.7
20.11.2017.
01
1.4
11.0
0.3
1.9
20.11.2017.
00
1.2
15.0
0.4
1.5
19.11.2017.
23
1.3
32.5
0.9
1.5
0.1
19.11.2017.
22
1.7
43.8
1.1
1.6
0.5
19.11.2017.
21
1.2
27.4
0.6
1.3
0.1
19.11.2017.
20
1.1
11.4
0.2
1.3
0.1
19.11.2017.
19
1.1
12.4
0.2
1.3
0.0
19.11.2017.
18
1.1
16.1
0.3
1.4
0.2
19.11.2017.
17
1.2
29.7
0.4
1.3
0.3
19.11.2017.
16
1.4
25.5
0.4
2.1
0.5
19.11.2017.
15
1.1
10.1
0.1
2.1
0.6
19.11.2017.
14
1.0
8.9
0.1
2.4
19.11.2017.
13
1.0
10.0
0.1
2.1
19.11.2017.
12
1.0
11.2
0.1
1.7
19.11.2017.
11
1.0
12.6
0.2
1.2
19.11.2017.
10
1.0
7.7
0.2
1.2
19.11.2017.
09
1.1
15.4
0.3
1.3
19.11.2017.
08
1.0
16.5
0.3
1.3
19.11.2017.
07
1.1
10.8
0.2
1.3
19.11.2017.
06
1.0
4.7
0.1
1.4
19.11.2017.
05
1.0
3.4
0.1
1.2
19.11.2017.
04
1.0
4.1
0.1
1.3
19.11.2017.
03
1.0
5.1
0.1
1.3