MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
21.02.2019. 21:00 h  - 22.02.2019. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
22.02.2019.
20
1.1
4.9
0.2
1.3
7.7
22.02.2019.
19
1.2
9.2
0.3
1.2
7.3
22.02.2019.
18
1.2
11.7
0.3
1.2
22.02.2019.
17
1.1
19.2
0.3
1.2
6.8
22.02.2019.
16
1.0
25.7
0.2
1.2
7.7
22.02.2019.
15
1.0
6.8
0.2
1.2
8.1
22.02.2019.
14
1.1
19.4
0.2
1.2
8.2
22.02.2019.
13
1.0
6.8
0.2
1.2
8.2
22.02.2019.
12
1.1
65.8
0.4
1.5
5.3
22.02.2019.
11
1.1
50.8
0.4
1.5
5.1
22.02.2019.
10
1.1
89.3
0.3
1.3
6.2
22.02.2019.
09
1.2
48.8
0.6
1.3
4.8
22.02.2019.
08
1.7
53.2
0.6
1.9
3.2
22.02.2019.
07
1.4
22.4
0.5
1.6
5.6
22.02.2019.
06
1.7
34.9
0.4
2.4
6.6
22.02.2019.
05
1.4
8.1
0.3
2.2
8.4
22.02.2019.
04
1.3
17.1
0.4
2.2
9.0
22.02.2019.
03
1.0
22.7
0.5
1.4
8.5
22.02.2019.
02
1.2
36.9
0.8
2.0
8.3
22.02.2019.
01
1.3
34.1
0.8
1.6
7.8
22.02.2019.
00
1.6
42.4
1.2
1.7
7.0
21.02.2019.
23
1.8
63.2
1.5
2.1
6.0
21.02.2019.
22
1.7
95.9
2.2
1.7
3.6
21.02.2019.
21
1.7
126.3
2.4
1.7
2.4