MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
26.05.2017.
01
0.3
7.3
56.5
0.2
26.05.2017.
00
0.4
6.5
66.2
0.2
25.05.2017.
23
0.5
6.3
63.8
0.2
25.05.2017.
22
0.8
21.7
65.1
0.2
25.05.2017.
21
1.4
32.3
19.5
0.3
25.05.2017.
20
1.8
59.3
16.2
0.5
25.05.2017.
19
1.7
19.4
55.1
0.3
25.05.2017.
18
1.1
4.0
74.2
0.2
25.05.2017.
17
1.9
6.5
75.3
0.2
25.05.2017.
16
1.1
2.7
83.3
0.2
25.05.2017.
15
1.0
4.7
80.3
0.2
25.05.2017.
14
2.0
2.7
77.0
0.2
25.05.2017.
13
3.5
5.3
76.9
0.2
25.05.2017.
12
1.4
75.0
0.2
25.05.2017.
11
0.5
2.1
71.9
0.2
25.05.2017.
10
0.6
74.5
0.2
25.05.2017.
09
1.1
1.1
67.4
0.2
25.05.2017.
08
9.4
52.2
0.2
25.05.2017.
07
17.5
38.2
0.3
25.05.2017.
06
14.4
43.1
0.2
25.05.2017.
05
5.8
65.2
0.2
25.05.2017.
04
67.9
0.2
25.05.2017.
03
63.9
0.2
25.05.2017.
02
5.8
56.3
0.2