MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
20.06.2018. 23:00 h  - 21.06.2018. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
21.06.2018.
22
1.1
7.5
130.8
0.2
21.06.2018.
21
1.1
7.3
133.6
0.2
21.06.2018.
20
1.3
5.2
138.2
0.2
21.06.2018.
19
1.4
10.6
132.1
0.2
21.06.2018.
18
1.2
6.6
138.7
0.2
21.06.2018.
17
1.2
10.6
128.5
0.2
21.06.2018.
16
1.4
8.2
136.7
0.2
21.06.2018.
15
1.2
14.2
143.8
0.2
21.06.2018.
14
1.1
11.4
148.7
0.2
21.06.2018.
13
2.2
11.8
127.8
0.2
21.06.2018.
12
1.8
8.3
126.8
0.2
21.06.2018.
11
3.5
7.6
105.5
0.2
21.06.2018.
10
2.2
9.3
110.9
0.2
21.06.2018.
09
0.4
24.8
97.8
0.2
21.06.2018.
08
0.5
29.9
77.7
0.2
21.06.2018.
07
0.6
62.7
44.4
0.4
21.06.2018.
06
0.8
61.0
49.2
0.4
21.06.2018.
05
0.6
31.6
68.4
0.2
21.06.2018.
04
0.5
16.5
83.7
0.2
21.06.2018.
03
0.5
5.0
96.2
0.2
21.06.2018.
02
0.6
8.3
95.0
0.2
21.06.2018.
01
0.6
6.6
97.8
0.2
21.06.2018.
00
0.7
10.1
99.5
0.2
20.06.2018.
23
1.0
14.6
102.4
0.2