MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
15.01.2019. 01:00 h  - 16.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
16.01.2019.
00
5.5
10.1
59.6
0.3
15.01.2019.
23
5.2
12.6
56.9
0.4
15.01.2019.
22
5.1
17.1
51.9
0.4
15.01.2019.
21
5.0
28.1
42.8
0.6
15.01.2019.
20
5.6
70.1
13.6
1.2
15.01.2019.
19
6.0
86.1
8.2
1.3
15.01.2019.
18
4.9
45.7
38.0
0.6
15.01.2019.
17
4.7
16.7
63.4
0.2
15.01.2019.
16
4.8
11.9
68.4
0.2
15.01.2019.
15
4.6
12.7
65.4
0.2
15.01.2019.
14
4.8
10.0
66.4
0.2
15.01.2019.
13
4.5
11.2
64.2
0.2
15.01.2019.
12
4.4
8.4
67.8
0.2
15.01.2019.
11
4.3
9.1
70.0
0.2
15.01.2019.
10
4.5
12.6
60.7
0.2
15.01.2019.
09
5.0
34.6
32.1
0.3
15.01.2019.
08
5.3
52.8
16.7
0.4
15.01.2019.
07
6.8
71.2
6.1
0.6
15.01.2019.
06
4.9
36.5
18.7
0.3
15.01.2019.
05
4.7
24.3
43.3
0.2
15.01.2019.
04
4.6
7.2
57.9
0.2
15.01.2019.
03
4.7
5.7
57.3
0.2
15.01.2019.
02
4.6
5.9
60.3
0.2
15.01.2019.
01
4.9
3.8
59.9
0.2