MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
25.09.2017. 07:00 h  - 26.09.2017. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
26.09.2017.
06
3.6
28.9
39.9
0.3
26.09.2017.
05
3.7
21.1
42.7
0.2
26.09.2017.
04
3.6
13.1
46.1
0.2
26.09.2017.
03
3.5
9.3
47.7
0.2
26.09.2017.
02
3.6
5.7
51.9
0.2
26.09.2017.
01
3.7
11.8
45.4
0.2
26.09.2017.
00
3.6
20.0
41.1
0.3
25.09.2017.
23
3.7
24.6
38.2
0.3
25.09.2017.
22
3.7
34.3
32.6
0.3
25.09.2017.
21
3.9
37.8
31.1
0.4
25.09.2017.
20
4.0
57.1
19.0
0.5
25.09.2017.
19
4.0
51.3
19.3
0.5
25.09.2017.
18
4.0
16.4
56.9
0.3
25.09.2017.
17
4.0
11.5
61.5
0.3
25.09.2017.
16
4.1
12.0
63.7
0.3
25.09.2017.
15
4.2
15.5
60.6
0.2
25.09.2017.
14
4.1
20.8
52.0
0.3
25.09.2017.
13
4.2
37.7
39.9
0.3
25.09.2017.
12
3.9
40.8
33.7
0.4
25.09.2017.
11
3.8
39.1
35.2
0.3
25.09.2017.
10
3.9
37.1
36.1
0.3
25.09.2017.
09
3.9
49.0
26.7
0.3
25.09.2017.
08
4.0
54.5
23.5
0.4
25.09.2017.
07
3.7
53.1
25.6
0.4