MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
26.07.2017. 21:00 h  - 27.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
27.07.2017.
20
2.1
17.1
108.2
0.2
27.07.2017.
19
2.3
18.4
103.1
0.2
27.07.2017.
18
2.5
9.3
104.2
0.2
27.07.2017.
17
2.7
9.1
102.8
0.2
27.07.2017.
16
2.5
7.8
100.5
0.2
27.07.2017.
15
2.4
9.3
97.0
0.2
27.07.2017.
14
2.3
10.0
91.7
0.2
27.07.2017.
13
2.2
6.0
94.1
0.1
27.07.2017.
12
3.9
4.8
96.7
0.2
27.07.2017.
11
3.8
7.2
88.6
0.2
27.07.2017.
10
2.5
19.1
69.8
0.2
27.07.2017.
09
3.4
49.9
43.9
0.3
27.07.2017.
08
2.3
62.3
24.6
0.4
27.07.2017.
07
2.1
54.0
30.3
0.4
27.07.2017.
06
1.8
21.3
58.1
0.2
27.07.2017.
05
1.9
12.7
67.7
0.2
27.07.2017.
04
1.9
7.3
71.9
0.1
27.07.2017.
03
1.8
10.8
63.3
0.2
27.07.2017.
02
1.9
11.4
66.3
0.2
27.07.2017.
01
1.9
12.2
72.9
0.2
27.07.2017.
00
2.0
23.5
62.9
0.2
26.07.2017.
23
1.9
38.5
48.3
0.2
26.07.2017.
22
2.0
41.8
49.8
0.3
26.07.2017.
21
2.3
62.7
31.6
0.4