MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
24.05.2020. 15:00 h  - 25.05.2020. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
25.05.2020.
14
7.9
63.2
0.2
25.05.2020.
13
9.7
60.6
0.2
25.05.2020.
12
13.1
56.6
0.2
25.05.2020.
11
12.3
57.4
0.2
25.05.2020.
10
12.9
52.9
0.2
25.05.2020.
09
16.3
40.8
0.3
25.05.2020.
08
17.4
35.9
0.3
25.05.2020.
07
24.2
34.1
0.3
25.05.2020.
06
18.5
36.8
0.2
25.05.2020.
05
10.3
0.2
25.05.2020.
04
49.6
0.2
25.05.2020.
03
4.8
54.8
25.05.2020.
02
6.4
54.3
0.2
25.05.2020.
01
8.1
51.9
0.2
25.05.2020.
00
20.9
37.3
0.3
24.05.2020.
23
17.5
40.9
0.2
24.05.2020.
22
9.9
52.3
0.2
24.05.2020.
21
9.9
52.2
0.2
24.05.2020.
20
9.2
53.0
0.2
24.05.2020.
19
5.8
58.1
0.2
24.05.2020.
18
5.5
58.6
0.2
24.05.2020.
17
4.7
58.4
0.2
24.05.2020.
16
4.2
59.1
0.2
24.05.2020.
15
3.2
61.4
0.2