MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
22.07.2019. 14:00 h  - 23.07.2019. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
23.07.2019.
13
3.4
10.0
120.4
0.2
23.07.2019.
12
2.9
9.6
119.4
0.2
23.07.2019.
11
3.0
9.9
105.5
0.2
23.07.2019.
10
3.3
9.2
101.0
0.2
23.07.2019.
09
2.8
37.5
68.7
0.2
23.07.2019.
08
3.0
69.1
33.8
0.3
23.07.2019.
07
3.0
57.1
42.8
0.3
23.07.2019.
06
3.2
53.2
46.5
0.3
23.07.2019.
05
23.07.2019.
04
23.07.2019.
03
3.4
12.4
85.2
0.2
23.07.2019.
02
3.5
14.4
82.2
0.2
23.07.2019.
01
23.07.2019.
00
4.4
29.9
67.3
0.2
22.07.2019.
23
5.0
65.0
38.5
0.3
22.07.2019.
22
5.8
47.2
56.6
0.3
22.07.2019.
21
23.2
85.2
0.2
22.07.2019.
20
22.07.2019.
19
22.07.2019.
18
22.07.2019.
17
22.07.2019.
16
22.07.2019.
15
2.7
11.4
118.8
0.2
22.07.2019.
14
2.1
10.7
113.3
0.2