MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
23.03.2019. 19:00 h  - 24.03.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
24.03.2019.
18
6.8
81.8
38.9
0.6
24.03.2019.
17
6.0
19.1
94.0
0.3
24.03.2019.
16
5.9
9.6
105.1
0.2
24.03.2019.
15
6.2
9.2
106.2
0.2
24.03.2019.
14
6.7
11.4
103.4
0.2
24.03.2019.
13
5.8
9.1
97.6
0.2
24.03.2019.
12
5.8
4.2
94.3
0.2
24.03.2019.
11
5.9
9.6
89.5
0.2
24.03.2019.
10
5.9
12.7
79.2
0.2
24.03.2019.
09
5.9
19.8
66.0
0.3
24.03.2019.
08
5.9
27.1
57.5
0.3
24.03.2019.
07
5.5
27.2
55.4
0.3
24.03.2019.
06
5.4
23.2
62.7
0.3
24.03.2019.
05
5.5
7.7
89.3
0.2
24.03.2019.
04
5.5
4.9
96.3
0.2
24.03.2019.
03
5.5
11.5
87.4
0.2
24.03.2019.
02
5.4
11.8
86.5
0.3
24.03.2019.
01
5.3
26.6
70.7
0.3
24.03.2019.
00
5.4
25.1
75.0
0.4
23.03.2019.
23
5.4
40.1
68.3
0.4
23.03.2019.
22
5.7
62.3
30.9
0.7
23.03.2019.
21
5.9
83.1
20.0
0.9
23.03.2019.
20
6.2
92.5
20.1
0.8
23.03.2019.
19
7.0
118.9
8.5
1.0