MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
20.11.2017.
02
2.7
7.4
42.0
0.3
20.11.2017.
01
2.6
7.3
44.7
0.3
20.11.2017.
00
2.7
14.5
38.3
0.3
19.11.2017.
23
2.6
8.0
48.9
0.3
19.11.2017.
22
2.8
30.8
30.3
0.5
19.11.2017.
21
2.7
14.2
48.8
0.4
19.11.2017.
20
2.8
13.3
51.6
0.3
19.11.2017.
19
2.7
13.0
56.4
0.3
19.11.2017.
18
3.4
14.5
56.3
0.3
19.11.2017.
17
5.4
51.0
25.7
0.9
19.11.2017.
16
4.3
61.4
21.9
0.8
19.11.2017.
15
4.5
9.4
65.0
0.3
19.11.2017.
14
4.5
6.3
66.2
0.3
19.11.2017.
13
6.3
9.1
61.9
0.2
19.11.2017.
12
10.0
23.6
48.6
0.3
19.11.2017.
11
3.8
34.5
32.6
0.5
19.11.2017.
10
3.8
48.7
17.7
0.7
19.11.2017.
09
3.4
32.4
30.5
0.4
19.11.2017.
08
3.0
24.5
39.3
0.4
19.11.2017.
07
2.7
14.2
47.1
0.3
19.11.2017.
06
2.6
10.3
50.5
0.2
19.11.2017.
05
2.6
6.6
52.5
0.2
19.11.2017.
04
2.6
3.7
58.2
0.2
19.11.2017.
03
2.4
3.1
59.5
0.2