MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
24.04.2018.
07
24.04.2018.
06
24.04.2018.
05
24.04.2018.
04
24.04.2018.
03
24.04.2018.
02
24.04.2018.
01
24.04.2018.
00
23.04.2018.
23
23.04.2018.
22
23.04.2018.
21
23.04.2018.
20
23.04.2018.
19
23.04.2018.
18
23.04.2018.
17
23.04.2018.
16
23.04.2018.
15
23.04.2018.
14
23.04.2018.
13
23.04.2018.
12
23.04.2018.
11
23.04.2018.
10
23.04.2018.
09
23.04.2018.
08