MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
16.10.2018. 14:00 h  - 17.10.2018. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
17.10.2018.
13
4.9
37.1
29.4
0.3
17.10.2018.
12
4.2
30.7
29.2
0.3
17.10.2018.
11
3.7
42.6
17.8
0.3
17.10.2018.
10
3.4
45.4
11.1
0.4
17.10.2018.
09
3.5
48.5
9.0
0.4
17.10.2018.
08
4.4
69.2
6.5
0.7
17.10.2018.
07
4.4
75.8
7.3
0.9
17.10.2018.
06
3.8
70.9
8.2
0.5
17.10.2018.
05
3.6
52.1
19.3
0.2
17.10.2018.
04
3.9
29.5
35.8
0.2
17.10.2018.
03
4.0
17.2
47.1
0.2
17.10.2018.
02
4.3
24.8
36.9
0.2
17.10.2018.
01
4.5
41.8
22.6
0.3
17.10.2018.
00
4.7
43.9
22.3
0.3
16.10.2018.
23
5.3
46.1
23.1
0.3
16.10.2018.
22
6.2
62.2
12.2
0.6
16.10.2018.
21
7.1
79.4
4.7
0.6
16.10.2018.
20
8.3
50.0
33.9
0.4
16.10.2018.
19
9.0
57.2
28.3
0.4
16.10.2018.
18
10.4
87.1
7.2
0.7
16.10.2018.
17
8.4
79.8
8.2
0.7
16.10.2018.
16
6.7
58.7
23.7
0.4
16.10.2018.
15
5.3
45.2
35.8
0.4
16.10.2018.
14
4.8
51.8
28.5
0.3