MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
14.11.2019. 11:00 h  - 15.11.2019. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
15.11.2019.
10
8.0
10.7
68.7
15.11.2019.
09
9.6
18.5
57.6
0.2
15.11.2019.
08
9.1
22.2
52.4
0.2
15.11.2019.
07
8.0
23.9
50.5
0.2
15.11.2019.
06
7.7
25.8
40.1
0.2
15.11.2019.
05
7.0
10.3
52.1
0.1
15.11.2019.
04
5.8
9.7
48.5
0.1
15.11.2019.
03
5.4
17.0
39.3
0.2
15.11.2019.
02
5.4
14.8
38.4
0.2
15.11.2019.
01
5.4
12.0
38.4
0.2
15.11.2019.
00
5.5
11.7
42.7
0.3
14.11.2019.
23
5.6
17.3
39.3
0.3
14.11.2019.
22
5.7
27.0
35.6
0.4
14.11.2019.
21
5.7
27.0
36.9
0.3
14.11.2019.
20
5.8
28.3
32.5
0.4
14.11.2019.
19
6.3
35.8
17.2
0.6
14.11.2019.
18
6.6
48.8
12.5
0.6
14.11.2019.
17
6.9
50.7
15.1
0.6
14.11.2019.
16
7.8
57.2
13.5
0.6
14.11.2019.
15
9.0
42.7
22.5
0.4
14.11.2019.
14
11.8
15.9
43.7
0.2
14.11.2019.
13
14.11.2019.
12
32.4
21.8
0.4
14.11.2019.
11
7.4
26.7
0.3