MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
21.09.2019. 16:00 h  - 22.09.2019. 15:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
22.09.2019.
15
10.9
21.5
80.7
0.2
22.09.2019.
14
14.5
15.2
84.3
0.2
22.09.2019.
13
26.9
11.4
89.7
0.2
22.09.2019.
12
37.3
9.8
93.3
0.1
22.09.2019.
11
69.7
14.6
82.0
0.2
22.09.2019.
10
45.3
29.0
56.1
0.2
22.09.2019.
09
30.3
49.3
0.2
22.09.2019.
08
24.9
25.1
0.2
22.09.2019.
07
36.3
39.7
0.2
22.09.2019.
06
27.2
23.3
59.0
22.09.2019.
05
22.9
33.8
44.6
0.2
22.09.2019.
04
11.1
18.9
60.6
0.2
22.09.2019.
03
11.4
26.2
52.4
0.2
22.09.2019.
02
13.8
21.8
61.9
0.2
22.09.2019.
01
15.3
24.3
58.7
0.2
22.09.2019.
00
21.7
22.7
64.0
0.2
21.09.2019.
23
18.8
21.8
67.2
0.2
21.09.2019.
22
13.5
46.3
45.3
0.3
21.09.2019.
21
8.7
56.6
36.2
0.3
21.09.2019.
20
5.2
64.6
32.4
0.4
21.09.2019.
19
6.1
99.3
13.4
0.6
21.09.2019.
18
6.5
37.0
62.9
0.3
21.09.2019.
17
6.6
8.2
92.2
0.1
21.09.2019.
16
6.1
7.5
95.2
0.1