MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
20.05.2019. 21:00 h  - 21.05.2019. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
21.05.2019.
20
0.1
30.8
61.6
0.3
21.05.2019.
19
0.1
32.0
60.7
0.3
21.05.2019.
18
0.2
36.6
55.7
0.3
21.05.2019.
17
0.1
41.8
44.7
0.3
21.05.2019.
16
0.2
51.8
39.7
0.3
21.05.2019.
15
0.2
47.5
44.3
0.3
21.05.2019.
14
0.1
36.1
56.4
0.3
21.05.2019.
13
0.1
18.8
69.9
0.2
21.05.2019.
12
0.1
15.1
71.3
0.2
21.05.2019.
11
0.1
20.5
64.2
0.2
21.05.2019.
10
0.1
24.3
62.1
0.2
21.05.2019.
09
0.1
28.1
59.4
0.2
21.05.2019.
08
0.4
39.1
47.8
0.2
21.05.2019.
07
0.1
27.8
54.7
0.2
21.05.2019.
06
0.1
19.3
65.0
0.2
21.05.2019.
05
0.1
8.8
77.3
0.2
21.05.2019.
04
0.1
4.5
82.9
0.2
21.05.2019.
03
0.2
3.4
87.1
0.2
21.05.2019.
02
0.1
3.7
89.3
0.2
21.05.2019.
01
0.1
5.5
90.3
0.2
21.05.2019.
00
0.2
12.4
83.7
0.2
20.05.2019.
23
0.2
11.8
88.6
0.2
20.05.2019.
22
0.1
19.6
78.1
0.3
20.05.2019.
21
0.1
21.0
79.0
0.3