MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
20.01.2018.
11
9.3
39.6
52.5
0.6
20.01.2018.
10
9.5
70.2
28.2
0.5
20.01.2018.
09
9.1
82.8
32.4
0.5
20.01.2018.
08
5.0
16.8
51.9
0.3
20.01.2018.
07
4.8
19.3
58.4
0.3
20.01.2018.
06
4.9
8.8
61.4
0.2
20.01.2018.
05
4.8
5.3
63.4
0.2
20.01.2018.
04
4.8
2.4
64.9
0.2
20.01.2018.
03
4.7
7.4
61.0
0.3
20.01.2018.
02
4.7
12.6
55.7
0.3
20.01.2018.
01
4.7
6.6
62.2
0.3
20.01.2018.
00
4.7
9.5
61.4
0.3
19.01.2018.
23
4.7
12.7
58.1
0.5
19.01.2018.
22
4.6
30.6
44.4
0.7
19.01.2018.
21
4.6
16.3
60.8
0.4
19.01.2018.
20
4.7
26.0
50.4
0.5
19.01.2018.
19
4.8
20.4
60.0
0.4
19.01.2018.
18
4.7
10.8
69.7
0.3
19.01.2018.
17
4.6
12.4
67.9
0.3
19.01.2018.
16
4.6
11.3
70.3
0.3
19.01.2018.
15
4.6
19.4
62.4
0.3
19.01.2018.
14
4.8
18.5
63.1
0.3
19.01.2018.
13
4.7
11.0
68.5
0.2
19.01.2018.
12
4.7
11.5
67.8
0.2