MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.08.2019. 10:00 h  - 24.08.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.08.2019.
09
23.7
24.08.2019.
08
28.6
24.08.2019.
07
23.5
24.08.2019.
06
24.8
24.08.2019.
05
24.1
24.08.2019.
04
23.1
24.08.2019.
03
19.3
24.08.2019.
02
24.5
24.08.2019.
01
21.3
24.08.2019.
00
21.9
23.08.2019.
23
22.9
23.08.2019.
22
27.6
23.08.2019.
21
27.1
23.08.2019.
20
27.9
23.08.2019.
19
31.7
23.08.2019.
18
31.1
23.08.2019.
17
33.8
23.08.2019.
16
32.2
23.08.2019.
15
28.3
23.08.2019.
14
23.08.2019.
13
29.0
23.08.2019.
12
24.4
23.08.2019.
11
25.8
23.08.2019.
10
22.3