MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
26.10.2020. 12:00 h  - 27.10.2020. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.10.2020.
11
5.2
27.10.2020.
10
5.9
27.10.2020.
09
8.8
27.10.2020.
08
10.8
27.10.2020.
07
20.2
27.10.2020.
06
18.3
27.10.2020.
05
11.6
27.10.2020.
04
12.8
27.10.2020.
03
18.5
27.10.2020.
02
12.6
27.10.2020.
01
14.8
27.10.2020.
00
18.7
26.10.2020.
23
14.4
26.10.2020.
22
17.7
26.10.2020.
21
13.4
26.10.2020.
20
15.8
26.10.2020.
19
19.7
26.10.2020.
18
18.2
26.10.2020.
17
21.7
26.10.2020.
16
11.9
26.10.2020.
15
18.3
26.10.2020.
14
29.1
26.10.2020.
13
23.6
26.10.2020.
12
15.7