MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
11.12.2018. 14:00 h  - 12.12.2018. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
12.12.2018.
13
22.1
12.12.2018.
12
9.3
12.12.2018.
11
27.3
12.12.2018.
10
29.0
12.12.2018.
09
16.2
12.12.2018.
08
9.5
12.12.2018.
07
11.8
12.12.2018.
06
6.5
12.12.2018.
05
5.1
12.12.2018.
04
4.1
12.12.2018.
03
15.0
12.12.2018.
02
22.4
12.12.2018.
01
27.6
12.12.2018.
00
20.7
11.12.2018.
23
14.5
11.12.2018.
22
18.6
11.12.2018.
21
24.5
11.12.2018.
20
21.3
11.12.2018.
19
20.1
11.12.2018.
18
24.6
11.12.2018.
17
22.3
11.12.2018.
16
21.1
11.12.2018.
15
16.4
11.12.2018.
14
17.8