MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.11.2017.
02
2.8
20.11.2017.
01
3.9
20.11.2017.
00
4.9
19.11.2017.
23
8.7
19.11.2017.
22
9.0
19.11.2017.
21
9.0
19.11.2017.
20
7.2
19.11.2017.
19
10.7
19.11.2017.
18
32.1
19.11.2017.
17
18.4
19.11.2017.
16
33.5
19.11.2017.
15
14.8
19.11.2017.
14
12.1
19.11.2017.
13
11.1
19.11.2017.
12
20.2
19.11.2017.
11
10.0
19.11.2017.
10
15.4
19.11.2017.
09
15.1
19.11.2017.
08
5.8
19.11.2017.
07
5.0
19.11.2017.
06
3.0
19.11.2017.
05
5.8
19.11.2017.
04
1.4
19.11.2017.
03
1.0