MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
10.12.2019. 14:00 h  - 11.12.2019. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
11.12.2019.
13
4.3
11.12.2019.
12
3.1
11.12.2019.
11
6.7
11.12.2019.
10
13.4
11.12.2019.
09
11.3
11.12.2019.
08
11.0
11.12.2019.
07
11.9
11.12.2019.
06
6.5
11.12.2019.
05
8.8
11.12.2019.
04
3.5
11.12.2019.
03
3.0
11.12.2019.
02
4.8
11.12.2019.
01
5.0
11.12.2019.
00
2.3
10.12.2019.
23
2.9
10.12.2019.
22
5.8
10.12.2019.
21
5.1
10.12.2019.
20
6.8
10.12.2019.
19
9.8
10.12.2019.
18
7.3
10.12.2019.
17
6.1
10.12.2019.
16
5.1
10.12.2019.
15
5.0
10.12.2019.
14
5.9