MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2018.
11
12.7
20.01.2018.
10
6.6
20.01.2018.
09
3.3
20.01.2018.
08
3.0
20.01.2018.
07
3.0
20.01.2018.
06
2.1
20.01.2018.
05
2.9
20.01.2018.
04
4.8
20.01.2018.
03
5.0
20.01.2018.
02
4.1
20.01.2018.
01
4.9
20.01.2018.
00
4.1
19.01.2018.
23
6.8
19.01.2018.
22
7.0
19.01.2018.
21
2.4
19.01.2018.
20
3.8
19.01.2018.
19
4.9
19.01.2018.
18
20.6
19.01.2018.
17
21.1
19.01.2018.
16
20.1
19.01.2018.
15
21.8
19.01.2018.
14
23.8
19.01.2018.
13
26.8
19.01.2018.
12
21.5