MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.10.2018. 15:00 h  - 17.10.2018. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.10.2018.
14
17.10.2018.
13
17.10.2018.
12
17.10.2018.
11
17.10.2018.
10
17.10.2018.
09
17.10.2018.
08
17.10.2018.
07
17.10.2018.
06
17.10.2018.
05
17.10.2018.
04
17.10.2018.
03
17.10.2018.
02
17.10.2018.
01
17.10.2018.
00
16.10.2018.
23
16.10.2018.
22
16.10.2018.
21
16.10.2018.
20
16.10.2018.
19
16.10.2018.
18
16.10.2018.
17
16.10.2018.
16
16.10.2018.
15