MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
13.10.2019. 09:00 h  - 14.10.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
14.10.2019.
08
21.5
14.10.2019.
07
16.3
14.10.2019.
06
13.3
14.10.2019.
05
16.7
14.10.2019.
04
15.2
14.10.2019.
03
16.8
14.10.2019.
02
16.1
14.10.2019.
01
22.4
14.10.2019.
00
20.3
13.10.2019.
23
20.0
13.10.2019.
22
20.9
13.10.2019.
21
22.8
13.10.2019.
20
23.9
13.10.2019.
19
17.6
13.10.2019.
18
13.3
13.10.2019.
17
17.6
13.10.2019.
16
15.3
13.10.2019.
15
15.9
13.10.2019.
14
19.7
13.10.2019.
13
16.3
13.10.2019.
12
22.4
13.10.2019.
11
31.3
13.10.2019.
10
31.1
13.10.2019.
09
14.5