MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.02.2019. 21:00 h  - 22.02.2019. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.02.2019.
20
19.1
22.02.2019.
19
8.9
22.02.2019.
18
6.2
22.02.2019.
17
8.8
22.02.2019.
16
11.8
22.02.2019.
15
53.3
22.02.2019.
14
17.6
22.02.2019.
13
42.4
22.02.2019.
12
64.3
22.02.2019.
11
55.9
22.02.2019.
10
77.9
22.02.2019.
09
60.8
22.02.2019.
08
32.4
22.02.2019.
07
29.1
22.02.2019.
06
29.9
22.02.2019.
05
27.3
22.02.2019.
04
33.4
22.02.2019.
03
30.3
22.02.2019.
02
37.3
22.02.2019.
01
45.3
22.02.2019.
00
47.8
21.02.2019.
23
46.2
21.02.2019.
22
48.8
21.02.2019.
21
59.1