MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.04.2019.
08
9.8
21.04.2019.
07
9.1
21.04.2019.
06
11.8
21.04.2019.
05
12.0
21.04.2019.
04
9.3
21.04.2019.
03
12.7
21.04.2019.
02
10.3
21.04.2019.
01
19.2
21.04.2019.
00
17.3
20.04.2019.
23
9.7
20.04.2019.
22
14.5
20.04.2019.
21
12.3
20.04.2019.
20
12.9
20.04.2019.
19
11.2
20.04.2019.
18
11.0
20.04.2019.
17
11.9
20.04.2019.
16
12.9
20.04.2019.
15
14.8
20.04.2019.
14
7.7
20.04.2019.
13
14.3
20.04.2019.
12
15.0
20.04.2019.
11
15.9
20.04.2019.
10
18.8
20.04.2019.
09
9.8