MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.04.2018.
07
17.6
24.04.2018.
06
10.5
24.04.2018.
05
16.4
24.04.2018.
04
18.8
24.04.2018.
03
19.9
24.04.2018.
02
24.6
24.04.2018.
01
18.6
24.04.2018.
00
24.4
23.04.2018.
23
28.7
23.04.2018.
22
42.8
23.04.2018.
21
30.3
23.04.2018.
20
40.0
23.04.2018.
19
26.3
23.04.2018.
18
21.3
23.04.2018.
17
25.6
23.04.2018.
16
58.1
23.04.2018.
15
36.3
23.04.2018.
14
39.0
23.04.2018.
13
38.1
23.04.2018.
12
27.0
23.04.2018.
11
19.6
23.04.2018.
10
31.8
23.04.2018.
09
69.7
23.04.2018.
08
28.1