MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.01.2021. 22:00 h  - 19.01.2021. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.01.2021.
21
42.2
19.01.2021.
20
67.7
19.01.2021.
19
59.0
19.01.2021.
18
47.9
19.01.2021.
17
52.5
19.01.2021.
16
46.6
19.01.2021.
15
26.8
19.01.2021.
14
33.3
19.01.2021.
13
15.7
19.01.2021.
12
17.7
19.01.2021.
11
36.3
19.01.2021.
10
34.3
19.01.2021.
09
23.0
19.01.2021.
08
13.8
19.01.2021.
07
8.4
19.01.2021.
06
8.9
19.01.2021.
05
6.3
19.01.2021.
04
10.6
19.01.2021.
03
15.6
19.01.2021.
02
16.9
19.01.2021.
01
15.2
19.01.2021.
00
22.3
18.01.2021.
23
23.9
18.01.2021.
22
28.6