MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2019.
23
17.6
20.06.2019.
22
20.8
20.06.2019.
21
14.6
20.06.2019.
20
17.7
20.06.2019.
19
15.3
20.06.2019.
18
19.6
20.06.2019.
17
20.0
20.06.2019.
16
19.1
20.06.2019.
15
25.4
20.06.2019.
14
23.3
20.06.2019.
13
33.1
20.06.2019.
12
35.8
20.06.2019.
11
26.8
20.06.2019.
10
20.5
20.06.2019.
09
13.6
20.06.2019.
08
10.3
20.06.2019.
07
9.1
20.06.2019.
06
9.0
20.06.2019.
05
9.0
20.06.2019.
04
9.0
20.06.2019.
03
9.9
20.06.2019.
02
11.8
20.06.2019.
01
12.0
20.06.2019.
00
14.8