MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
04.08.2020. 18:00 h  - 05.08.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
05.08.2020.
17
2.2
05.08.2020.
16
4.7
05.08.2020.
15
5.9
05.08.2020.
14
6.9
05.08.2020.
13
9.8
05.08.2020.
12
05.08.2020.
11
05.08.2020.
10
05.08.2020.
09
05.08.2020.
08
05.08.2020.
07
05.08.2020.
06
1.0
05.08.2020.
05
05.08.2020.
04
2.0
05.08.2020.
03
2.9
05.08.2020.
02
05.08.2020.
01
05.08.2020.
00
3.0
04.08.2020.
23
3.0
04.08.2020.
22
04.08.2020.
21
2.0
04.08.2020.
20
3.8
04.08.2020.
19
5.8
04.08.2020.
18
8.8