MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.06.2018. 01:00 h  - 22.06.2018. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.06.2018.
00
17.1
21.06.2018.
23
16.1
21.06.2018.
22
16.9
21.06.2018.
21
18.8
21.06.2018.
20
18.1
21.06.2018.
19
15.3
21.06.2018.
18
22.3
21.06.2018.
17
25.8
21.06.2018.
16
24.2
21.06.2018.
15
29.5
21.06.2018.
14
35.5
21.06.2018.
13
36.9
21.06.2018.
12
33.3
21.06.2018.
11
21.1
21.06.2018.
10
27.3
21.06.2018.
09
41.8
21.06.2018.
08
30.2
21.06.2018.
07
23.5
21.06.2018.
06
13.8
21.06.2018.
05
15.8
21.06.2018.
04
17.8
21.06.2018.
03
22.6
21.06.2018.
02
18.4
21.06.2018.
01
19.8