MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
04.08.2020. 18:00 h  - 05.08.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
05.08.2020.
17
4.6
05.08.2020.
16
6.1
05.08.2020.
15
5.4
05.08.2020.
14
10.0
05.08.2020.
13
5.8
05.08.2020.
12
11.1
05.08.2020.
11
19.6
05.08.2020.
10
14.0
05.08.2020.
09
5.4
05.08.2020.
08
5.1
05.08.2020.
07
15.0
05.08.2020.
06
2.9
05.08.2020.
05
2.7
05.08.2020.
04
1.2
05.08.2020.
03
1.2
05.08.2020.
02
1.7
05.08.2020.
01
1.3
05.08.2020.
00
10.9
04.08.2020.
23
24.0
04.08.2020.
22
22.5
04.08.2020.
21
14.1
04.08.2020.
20
33.4
04.08.2020.
19
41.0
04.08.2020.
18
105.4