MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.04.2018.
07
92.4
24.04.2018.
06
33.7
24.04.2018.
05
15.8
24.04.2018.
04
15.2
24.04.2018.
03
17.0
24.04.2018.
02
21.1
24.04.2018.
01
30.6
24.04.2018.
00
39.9
23.04.2018.
23
24.7
23.04.2018.
22
26.1
23.04.2018.
21
28.5
23.04.2018.
20
28.2
23.04.2018.
19
29.7
23.04.2018.
18
54.1
23.04.2018.
17
66.1
23.04.2018.
16
72.8
23.04.2018.
15
96.5
23.04.2018.
14
119.0
23.04.2018.
13
63.9
23.04.2018.
12
38.2
23.04.2018.
11
37.7
23.04.2018.
10
88.9
23.04.2018.
09
41.8
23.04.2018.
08
54.2