MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.05.2017.
01
5.7
26.05.2017.
00
3.3
25.05.2017.
23
11.1
25.05.2017.
22
5.4
25.05.2017.
21
8.2
25.05.2017.
20
21.3
25.05.2017.
19
9.7
25.05.2017.
18
10.6
25.05.2017.
17
22.2
25.05.2017.
16
11.6
25.05.2017.
15
37.9
25.05.2017.
14
24.3
25.05.2017.
13
7.5
25.05.2017.
12
23.8
25.05.2017.
11
24.2
25.05.2017.
10
3.8
25.05.2017.
09
6.5
25.05.2017.
08
11.2
25.05.2017.
07
10.8
25.05.2017.
06
18.7
25.05.2017.
05
28.1
25.05.2017.
04
25.05.2017.
03
2.7
25.05.2017.
02
19.8