MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
26.07.2017. 21:00 h  - 27.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.07.2017.
20
8.7
27.07.2017.
19
58.6
27.07.2017.
18
4.5
27.07.2017.
17
20.4
27.07.2017.
16
35.2
27.07.2017.
15
31.9
27.07.2017.
14
27.5
27.07.2017.
13
23.9
27.07.2017.
12
34.0
27.07.2017.
11
48.5
27.07.2017.
10
29.9
27.07.2017.
09
31.0
27.07.2017.
08
32.6
27.07.2017.
07
17.6
27.07.2017.
06
16.3
27.07.2017.
05
5.4
27.07.2017.
04
12.0
27.07.2017.
03
5.9
27.07.2017.
02
2.9
27.07.2017.
01
5.5
27.07.2017.
00
4.9
26.07.2017.
23
7.3
26.07.2017.
22
8.7
26.07.2017.
21
10.3