MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.08.2019. 10:00 h  - 24.08.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.08.2019.
09
21.1
24.08.2019.
08
20.3
24.08.2019.
07
24.8
24.08.2019.
06
31.3
24.08.2019.
05
24.8
24.08.2019.
04
25.9
24.08.2019.
03
16.6
24.08.2019.
02
23.8
24.08.2019.
01
28.3
24.08.2019.
00
29.0
23.08.2019.
23
33.0
23.08.2019.
22
34.6
23.08.2019.
21
33.4
23.08.2019.
20
38.2
23.08.2019.
19
39.5
23.08.2019.
18
63.1
23.08.2019.
17
56.2
23.08.2019.
16
41.2
23.08.2019.
15
63.8
23.08.2019.
14
32.8
23.08.2019.
13
30.8
23.08.2019.
12
9.7
23.08.2019.
11
1.0
23.08.2019.
10
27.4