MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.11.2017.
02
1.3
20.11.2017.
01
3.3
20.11.2017.
00
4.2
19.11.2017.
23
7.7
19.11.2017.
22
11.2
19.11.2017.
21
4.6
19.11.2017.
20
10.7
19.11.2017.
19
3.6
19.11.2017.
18
5.9
19.11.2017.
17
24.0
19.11.2017.
16
23.1
19.11.2017.
15
14.0
19.11.2017.
14
9.7
19.11.2017.
13
9.9
19.11.2017.
12
14.1
19.11.2017.
11
8.9
19.11.2017.
10
26.7
19.11.2017.
09
15.6
19.11.2017.
08
25.0
19.11.2017.
07
11.4
19.11.2017.
06
4.4
19.11.2017.
05
4.5
19.11.2017.
04
0.1
19.11.2017.
03
4.2