MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.02.2019. 21:00 h  - 22.02.2019. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.02.2019.
20
2.2
22.02.2019.
19
11.0
22.02.2019.
18
19.7
22.02.2019.
17
21.0
22.02.2019.
16
16.6
22.02.2019.
15
1.7
22.02.2019.
14
27.2
22.02.2019.
13
28.8
22.02.2019.
12
44.5
22.02.2019.
11
59.2
22.02.2019.
10
64.9
22.02.2019.
09
66.5
22.02.2019.
08
46.9
22.02.2019.
07
38.4
22.02.2019.
06
18.9
22.02.2019.
05
9.5
22.02.2019.
04
10.7
22.02.2019.
03
8.6
22.02.2019.
02
11.5
22.02.2019.
01
18.6
22.02.2019.
00
33.1
21.02.2019.
23
39.4
21.02.2019.
22
45.0
21.02.2019.
21
51.5