MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2019.
23
35.7
20.06.2019.
22
19.0
20.06.2019.
21
18.3
20.06.2019.
20
22.7
20.06.2019.
19
30.3
20.06.2019.
18
31.9
20.06.2019.
17
31.9
20.06.2019.
16
23.8
20.06.2019.
15
29.4
20.06.2019.
14
20.5
20.06.2019.
13
9.7
20.06.2019.
12
20.06.2019.
11
9.9
20.06.2019.
10
16.9
20.06.2019.
09
20.06.2019.
08
20.06.2019.
07
22.7
20.06.2019.
06
30.4
20.06.2019.
05
17.6
20.06.2019.
04
18.1
20.06.2019.
03
17.7
20.06.2019.
02
18.2
20.06.2019.
01
15.0
20.06.2019.
00
27.6