MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.10.2018. 15:00 h  - 17.10.2018. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.10.2018.
14
35.5
17.10.2018.
13
39.6
17.10.2018.
12
52.7
17.10.2018.
11
42.9
17.10.2018.
10
68.6
17.10.2018.
09
48.0
17.10.2018.
08
53.7
17.10.2018.
07
40.8
17.10.2018.
06
25.6
17.10.2018.
05
12.7
17.10.2018.
04
14.2
17.10.2018.
03
12.4
17.10.2018.
02
42.7
17.10.2018.
01
19.7
17.10.2018.
00
21.3
16.10.2018.
23
21.9
16.10.2018.
22
23.5
16.10.2018.
21
45.3
16.10.2018.
20
36.9
16.10.2018.
19
41.4
16.10.2018.
18
40.1
16.10.2018.
17
62.8
16.10.2018.
16
53.0
16.10.2018.
15
34.8