MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2018.
11
8.0
20.01.2018.
10
37.1
20.01.2018.
09
22.6
20.01.2018.
08
34.0
20.01.2018.
07
10.8
20.01.2018.
06
7.3
20.01.2018.
05
7.1
20.01.2018.
04
6.8
20.01.2018.
03
6.5
20.01.2018.
02
8.3
20.01.2018.
01
8.6
20.01.2018.
00
11.5
19.01.2018.
23
18.0
19.01.2018.
22
23.1
19.01.2018.
21
13.7
19.01.2018.
20
14.9
19.01.2018.
19
11.5
19.01.2018.
18
9.0
19.01.2018.
17
31.3
19.01.2018.
16
23.9
19.01.2018.
15
25.9
19.01.2018.
14
25.0
19.01.2018.
13
22.5
19.01.2018.
12
24.1