MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.04.2019.
08
21.1
21.04.2019.
07
14.8
21.04.2019.
06
10.1
21.04.2019.
05
5.3
21.04.2019.
04
16.2
21.04.2019.
03
7.3
21.04.2019.
02
11.5
21.04.2019.
01
8.1
21.04.2019.
00
9.3
20.04.2019.
23
11.6
20.04.2019.
22
15.3
20.04.2019.
21
15.6
20.04.2019.
20
18.8
20.04.2019.
19
18.9
20.04.2019.
18
20.7
20.04.2019.
17
14.0
20.04.2019.
16
11.4
20.04.2019.
15
18.0
20.04.2019.
14
26.0
20.04.2019.
13
21.9
20.04.2019.
12
35.7
20.04.2019.
11
31.6
20.04.2019.
10
60.2
20.04.2019.
09
29.4