MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.06.2018. 23:00 h  - 21.06.2018. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.06.2018.
22
11.4
21.06.2018.
21
13.7
21.06.2018.
20
19.1
21.06.2018.
19
6.5
21.06.2018.
18
24.8
21.06.2018.
17
17.6
21.06.2018.
16
6.6
21.06.2018.
15
26.8
21.06.2018.
14
21.7
21.06.2018.
13
70.8
21.06.2018.
12
52.8
21.06.2018.
11
41.8
21.06.2018.
10
31.1
21.06.2018.
09
50.2
21.06.2018.
08
46.7
21.06.2018.
07
76.4
21.06.2018.
06
20.1
21.06.2018.
05
10.9
21.06.2018.
04
7.3
21.06.2018.
03
5.3
21.06.2018.
02
5.3
21.06.2018.
01
3.9
21.06.2018.
00
30.2
20.06.2018.
23
14.8