MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
11.12.2018. 14:00 h  - 12.12.2018. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
12.12.2018.
13
16.8
12.12.2018.
12
27.6
12.12.2018.
11
26.5
12.12.2018.
10
38.4
12.12.2018.
09
58.7
12.12.2018.
08
18.1
12.12.2018.
07
17.5
12.12.2018.
06
9.5
12.12.2018.
05
6.2
12.12.2018.
04
1.8
12.12.2018.
03
5.7
12.12.2018.
02
5.6
12.12.2018.
01
3.5
12.12.2018.
00
5.3
11.12.2018.
23
7.9
11.12.2018.
22
4.4
11.12.2018.
21
16.0
11.12.2018.
20
14.8
11.12.2018.
19
28.7
11.12.2018.
18
24.6
11.12.2018.
17
12.5
11.12.2018.
16
29.8
11.12.2018.
15
11.8
11.12.2018.
14
9.8