MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
10.12.2019. 14:00 h  - 11.12.2019. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
11.12.2019.
13
13.5
11.12.2019.
12
7.4
11.12.2019.
11
14.5
11.12.2019.
10
10.7
11.12.2019.
09
17.9
11.12.2019.
08
52.2
11.12.2019.
07
27.9
11.12.2019.
06
16.2
11.12.2019.
05
7.8
11.12.2019.
04
5.0
11.12.2019.
03
3.6
11.12.2019.
02
5.6
11.12.2019.
01
4.4
11.12.2019.
00
3.4
10.12.2019.
23
5.4
10.12.2019.
22
3.7
10.12.2019.
21
5.2
10.12.2019.
20
7.1
10.12.2019.
19
14.6
10.12.2019.
18
10.8
10.12.2019.
17
12.9
10.12.2019.
16
13.4
10.12.2019.
15
8.4
10.12.2019.
14
13.0