MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
13.10.2019. 09:00 h  - 14.10.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
14.10.2019.
08
64.8
14.10.2019.
07
128.1
14.10.2019.
06
58.1
14.10.2019.
05
58.2
14.10.2019.
04
54.6
14.10.2019.
03
42.1
14.10.2019.
02
44.7
14.10.2019.
01
64.2
14.10.2019.
00
51.7
13.10.2019.
23
68.1
13.10.2019.
22
86.6
13.10.2019.
21
46.2
13.10.2019.
20
78.3
13.10.2019.
19
63.1
13.10.2019.
18
35.7
13.10.2019.
17
61.8
13.10.2019.
16
63.0
13.10.2019.
15
52.6
13.10.2019.
14
109.0
13.10.2019.
13
125.8
13.10.2019.
12
74.3
13.10.2019.
11
77.7
13.10.2019.
10
38.9
13.10.2019.
09
52.0