MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.09.2017. 07:00 h  - 26.09.2017. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.09.2017.
06
12.9
26.09.2017.
05
6.8
26.09.2017.
04
4.2
26.09.2017.
03
4.8
26.09.2017.
02
3.2
26.09.2017.
01
6.4
26.09.2017.
00
7.7
25.09.2017.
23
8.8
25.09.2017.
22
11.8
25.09.2017.
21
10.6
25.09.2017.
20
13.5
25.09.2017.
19
20.8
25.09.2017.
18
11.2
25.09.2017.
17
11.6
25.09.2017.
16
10.3
25.09.2017.
15
10.3
25.09.2017.
14
19.6
25.09.2017.
13
12.3
25.09.2017.
12
19.4
25.09.2017.
11
16.2
25.09.2017.
10
14.1
25.09.2017.
09
18.0
25.09.2017.
08
16.4
25.09.2017.
07
13.2