MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
13.10.2019. 09:00 h  - 14.10.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
14.10.2019.
08
16.5
14.10.2019.
07
17.3
14.10.2019.
06
11.1
14.10.2019.
05
9.7
14.10.2019.
04
6.2
14.10.2019.
03
9.0
14.10.2019.
02
5.6
14.10.2019.
01
4.2
14.10.2019.
00
4.2
13.10.2019.
23
8.8
13.10.2019.
22
10.2
13.10.2019.
21
6.2
13.10.2019.
20
15.2
13.10.2019.
19
11.5
13.10.2019.
18
12.6
13.10.2019.
17
12.6
13.10.2019.
16
13.5
13.10.2019.
15
15.3
13.10.2019.
14
14.6
13.10.2019.
13
13.5
13.10.2019.
12
18.2
13.10.2019.
11
22.0
13.10.2019.
10
19.3
13.10.2019.
09
18.6