MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
03.08.2020. 22:00 h  - 04.08.2020. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
04.08.2020.
21
04.08.2020.
20
04.08.2020.
19
12.6
04.08.2020.
18
16.6
04.08.2020.
17
19.0
04.08.2020.
16
14.0
04.08.2020.
15
12.6
04.08.2020.
14
11.9
04.08.2020.
13
9.9
04.08.2020.
12
7.2
04.08.2020.
11
17.8
04.08.2020.
10
19.4
04.08.2020.
09
16.3
04.08.2020.
08
7.7
04.08.2020.
07
11.0
04.08.2020.
06
13.9
04.08.2020.
05
12.5
04.08.2020.
04
6.7
04.08.2020.
03
8.6
04.08.2020.
02
4.2
04.08.2020.
01
2.3
04.08.2020.
00
3.1
03.08.2020.
23
3.4
03.08.2020.
22
4.4