MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2018.
11
36.0
20.01.2018.
10
32.8
20.01.2018.
09
7.1
20.01.2018.
08
6.8
20.01.2018.
07
5.9
20.01.2018.
06
9.3
20.01.2018.
05
5.2
20.01.2018.
04
12.7
20.01.2018.
03
6.8
20.01.2018.
02
7.0
20.01.2018.
01
6.6
20.01.2018.
00
11.3
19.01.2018.
23
13.6
19.01.2018.
22
5.7
19.01.2018.
21
9.0
19.01.2018.
20
11.3
19.01.2018.
19
9.6
19.01.2018.
18
29.6
19.01.2018.
17
17.0
19.01.2018.
16
21.4
19.01.2018.
15
24.1
19.01.2018.
14
20.1
19.01.2018.
13
18.4
19.01.2018.
12
18.5