MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.04.2018.
07
48.7
24.04.2018.
06
16.4
24.04.2018.
05
16.6
24.04.2018.
04
18.1
24.04.2018.
03
21.9
24.04.2018.
02
27.6
24.04.2018.
01
35.1
24.04.2018.
00
31.3
23.04.2018.
23
19.8
23.04.2018.
22
28.5
23.04.2018.
21
29.0
23.04.2018.
20
49.4
23.04.2018.
19
41.7
23.04.2018.
18
38.5
23.04.2018.
17
111.9
23.04.2018.
16
73.4
23.04.2018.
15
37.2
23.04.2018.
14
45.4
23.04.2018.
13
31.7
23.04.2018.
12
35.6
23.04.2018.
11
47.8
23.04.2018.
10
56.1
23.04.2018.
09
80.5
23.04.2018.
08
113.9