MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.11.2017.
02
20.11.2017.
01
20.11.2017.
00
19.11.2017.
23
19.11.2017.
22
19.11.2017.
21
19.11.2017.
20
19.11.2017.
19
19.11.2017.
18
19.11.2017.
17
19.11.2017.
16
19.11.2017.
15
19.11.2017.
14
19.11.2017.
13
19.11.2017.
12
19.11.2017.
11
19.11.2017.
10
19.11.2017.
09
19.11.2017.
08
19.11.2017.
07
19.11.2017.
06
19.11.2017.
05
19.11.2017.
04
19.11.2017.
03