MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.10.2018. 14:00 h  - 17.10.2018. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.10.2018.
13
73.8
17.10.2018.
12
23.7
17.10.2018.
11
38.1
17.10.2018.
10
46.1
17.10.2018.
09
58.6
17.10.2018.
08
97.5
17.10.2018.
07
16.6
17.10.2018.
06
39.7
17.10.2018.
05
15.4
17.10.2018.
04
8.0
17.10.2018.
03
11.4
17.10.2018.
02
9.6
17.10.2018.
01
11.9
17.10.2018.
00
12.9
16.10.2018.
23
20.4
16.10.2018.
22
32.3
16.10.2018.
21
48.4
16.10.2018.
20
27.9
16.10.2018.
19
20.5
16.10.2018.
18
21.0
16.10.2018.
17
69.7
16.10.2018.
16
59.8
16.10.2018.
15
78.1
16.10.2018.
14
56.0