MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
10.12.2019. 13:00 h  - 11.12.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
11.12.2019.
12
10.6
11.12.2019.
11
9.0
11.12.2019.
10
4.1
11.12.2019.
09
4.6
11.12.2019.
08
2.9
11.12.2019.
07
3.8
11.12.2019.
06
6.9
11.12.2019.
05
4.9
11.12.2019.
04
4.6
11.12.2019.
03
4.8
11.12.2019.
02
4.3
11.12.2019.
01
4.4
11.12.2019.
00
2.5
10.12.2019.
23
4.5
10.12.2019.
22
2.4
10.12.2019.
21
6.4
10.12.2019.
20
5.4
10.12.2019.
19
6.5
10.12.2019.
18
3.7
10.12.2019.
17
11.3
10.12.2019.
16
13.4
10.12.2019.
15
7.7
10.12.2019.
14
6.9
10.12.2019.
13
10.5