MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.09.2017. 07:00 h  - 26.09.2017. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.09.2017.
06
9.5
26.09.2017.
05
6.3
26.09.2017.
04
7.5
26.09.2017.
03
7.0
26.09.2017.
02
8.6
26.09.2017.
01
11.5
26.09.2017.
00
8.7
25.09.2017.
23
12.4
25.09.2017.
22
12.8
25.09.2017.
21
12.5
25.09.2017.
20
13.1
25.09.2017.
19
13.8
25.09.2017.
18
10.5
25.09.2017.
17
11.8
25.09.2017.
16
11.5
25.09.2017.
15
8.6
25.09.2017.
14
6.4
25.09.2017.
13
8.5
25.09.2017.
12
14.3
25.09.2017.
11
12.0
25.09.2017.
10
7.4
25.09.2017.
09
11.8
25.09.2017.
08
11.8
25.09.2017.
07
11.3