MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
23.08.2019. 10:00 h  - 24.08.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
24.08.2019.
09
24.0
24.08.2019.
08
17.4
24.08.2019.
07
17.9
24.08.2019.
06
12.6
24.08.2019.
05
17.0
24.08.2019.
04
19.0
24.08.2019.
03
18.4
24.08.2019.
02
16.9
24.08.2019.
01
18.5
24.08.2019.
00
18.6
23.08.2019.
23
20.0
23.08.2019.
22
21.0
23.08.2019.
21
20.9
23.08.2019.
20
23.7
23.08.2019.
19
21.8
23.08.2019.
18
20.7
23.08.2019.
17
13.6
23.08.2019.
16
29.2
23.08.2019.
15
29.4
23.08.2019.
14
29.4
23.08.2019.
13
23.5
23.08.2019.
12
23.9
23.08.2019.
11
24.7
23.08.2019.
10
27.9