MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2019.
23
12.9
20.06.2019.
22
18.1
20.06.2019.
21
14.6
20.06.2019.
20
32.4
20.06.2019.
19
37.5
20.06.2019.
18
64.8
20.06.2019.
17
49.0
20.06.2019.
16
39.6
20.06.2019.
15
20.06.2019.
14
38.4
20.06.2019.
13
22.2
20.06.2019.
12
27.1
20.06.2019.
11
34.1
20.06.2019.
10
35.4
20.06.2019.
09
35.3
20.06.2019.
08
29.5
20.06.2019.
07
30.1
20.06.2019.
06
21.8
20.06.2019.
05
14.1
20.06.2019.
04
24.9
20.06.2019.
03
18.2
20.06.2019.
02
23.6
20.06.2019.
01
17.9
20.06.2019.
00
14.3