MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.04.2019.
08
15.6
21.04.2019.
07
14.2
21.04.2019.
06
12.1
21.04.2019.
05
6.6
21.04.2019.
04
6.7
21.04.2019.
03
4.3
21.04.2019.
02
10.6
21.04.2019.
01
3.9
21.04.2019.
00
7.2
20.04.2019.
23
5.3
20.04.2019.
22
8.4
20.04.2019.
21
8.6
20.04.2019.
20
9.6
20.04.2019.
19
10.9
20.04.2019.
18
34.1
20.04.2019.
17
8.8
20.04.2019.
16
25.0
20.04.2019.
15
13.0
20.04.2019.
14
10.2
20.04.2019.
13
25.8
20.04.2019.
12
12.2
20.04.2019.
11
19.4
20.04.2019.
10
19.7
20.04.2019.
09
115.3