MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
26.07.2017. 21:00 h  - 27.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.07.2017.
20
16.3
27.07.2017.
19
44.8
27.07.2017.
18
24.0
27.07.2017.
17
37.7
27.07.2017.
16
5.8
27.07.2017.
15
12.7
27.07.2017.
14
26.9
27.07.2017.
13
9.3
27.07.2017.
12
27.07.2017.
11
41.1
27.07.2017.
10
27.07.2017.
09
15.8
27.07.2017.
08
30.1
27.07.2017.
07
18.9
27.07.2017.
06
3.4
27.07.2017.
05
0.0
27.07.2017.
04
27.07.2017.
03
3.7
27.07.2017.
02
0.0
27.07.2017.
01
4.0
27.07.2017.
00
2.5
26.07.2017.
23
3.7
26.07.2017.
22
26.07.2017.
21
9.9