MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.02.2019. 20:00 h  - 22.02.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.02.2019.
19
22.02.2019.
18
22.02.2019.
17
22.02.2019.
16
22.02.2019.
15
22.02.2019.
14
22.02.2019.
13
22.02.2019.
12
22.02.2019.
11
22.02.2019.
10
22.02.2019.
09
22.02.2019.
08
22.02.2019.
07
22.02.2019.
06
22.02.2019.
05
22.02.2019.
04
22.02.2019.
03
22.02.2019.
02
22.02.2019.
01
22.02.2019.
00
21.02.2019.
23
21.02.2019.
22
21.02.2019.
21
21.02.2019.
20