MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.05.2017.
01
12.9
26.05.2017.
00
10.0
25.05.2017.
23
5.6
25.05.2017.
22
25.05.2017.
21
25.05.2017.
20
25.05.2017.
19
25.05.2017.
18
25.05.2017.
17
25.05.2017.
16
25.05.2017.
15
25.05.2017.
14
25.05.2017.
13
25.05.2017.
12
25.05.2017.
11
25.05.2017.
10
25.05.2017.
09
25.05.2017.
08
25.05.2017.
07
1.8
25.05.2017.
06
7.4
25.05.2017.
05
4.9
25.05.2017.
04
25.05.2017.
03
25.05.2017.
02