MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
26.10.2020. 11:00 h  - 27.10.2020. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
27.10.2020.
10
4.3
5.5
0.2
8.9
1.1
27.10.2020.
09
3.3
3.3
0.2
5.3
0.7
27.10.2020.
08
4.1
6.6
0.2
11.4
0.9
27.10.2020.
07
3.2
5.4
0.2
7.9
4.1
27.10.2020.
06
15.0
0.2
22.3
3.3
27.10.2020.
05
4.1
5.9
8.7
3.1
27.10.2020.
04
6.9
0.2
2.8
27.10.2020.
03
5.6
11.0
0.2
16.2
4.4
27.10.2020.
02
9.4
23.8
0.2
31.8
3.5
27.10.2020.
01
5.9
11.8
0.2
17.6
4.8
27.10.2020.
00
8.9
22.0
0.2
31.1
4.3
26.10.2020.
23
4.5
6.5
0.2
9.7
2.8
26.10.2020.
22
4.5
6.7
0.2
10.1
3.4
26.10.2020.
21
7.5
16.8
0.2
23.8
2.7
26.10.2020.
20
3.8
4.1
0.2
6.2
2.4
26.10.2020.
19
26.10.2020.
18
26.10.2020.
17
3.1
1.8
0.2
2.6
0.7
26.10.2020.
16
2.6
0.7
0.2
0.6
0.5
26.10.2020.
15
2.4
0.4
0.2
0.8
0.7
26.10.2020.
14
2.9
1.6
0.2
2.8
0.7
26.10.2020.
13
2.9
1.8
0.2
2.9
0.9
26.10.2020.
12
2.7
1.4
0.2
2.2
0.8
26.10.2020.
11
2.8
1.8
0.2
2.8
0.9