MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
03.08.2020. 22:00 h  - 04.08.2020. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
04.08.2020.
21
4.9
7.8
5.8
4.1
04.08.2020.
20
5.2
7.8
0.2
3.2
04.08.2020.
19
5.8
7.2
10.8
0.2
4.0
04.08.2020.
18
4.3
12.8
0.2
3.2
04.08.2020.
17
8.7
9.3
14.8
0.2
5.1
04.08.2020.
16
9.8
12.4
8.6
0.2
5.6
04.08.2020.
15
20.2
5.9
7.1
0.2
4.2
04.08.2020.
14
20.8
3.4
8.8
0.2
3.8
04.08.2020.
13
26.7
5.3
9.9
0.2
4.1
04.08.2020.
12
34.0
6.1
9.1
0.2
4.0
04.08.2020.
11
43.0
10.0
0.7
9.9
0.2
4.7
04.08.2020.
10
23.5
8.2
9.1
0.2
4.0
04.08.2020.
09
10.3
8.4
9.0
0.2
3.7
04.08.2020.
08
5.5
16.7
9.9
0.2
6.1
04.08.2020.
07
5.6
19.2
11.8
0.2
6.1
04.08.2020.
06
5.8
13.7
11.1
0.2
5.2
04.08.2020.
05
5.6
5.1
9.2
0.2
3.1
04.08.2020.
04
5.6
5.6
9.0
0.2
3.2
04.08.2020.
03
3.7
2.6
8.1
0.2
2.3
04.08.2020.
02
3.8
1.7
8.0
0.2
2.1
04.08.2020.
01
3.9
1.5
7.1
0.2
1.8
04.08.2020.
00
4.0
1.7
7.9
0.2
1.6
03.08.2020.
23
4.1
5.2
5.3
0.2
1.9
03.08.2020.
22
3.8
3.1
5.9
0.2
1.6