MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
21.04.2019.
08
21.04.2019.
07
21.04.2019.
06
21.04.2019.
05
21.04.2019.
04
21.04.2019.
03
21.04.2019.
02
21.04.2019.
01
21.04.2019.
00
20.04.2019.
23
20.04.2019.
22
20.04.2019.
21
20.04.2019.
20
20.04.2019.
19
20.04.2019.
18
20.04.2019.
17
20.04.2019.
16
20.04.2019.
15
20.04.2019.
14
7.5
4.5
1.5
11.2
0.2
2.7
20.04.2019.
13
6.7
3.9
1.5
11.9
0.2
2.6
20.04.2019.
12
9.3
6.6
1.5
13.8
0.2
3.3
20.04.2019.
11
18.2
12.5
1.6
11.3
0.2
4.7
20.04.2019.
10
8.1
4.8
1.6
11.9
0.2
3.1
20.04.2019.
09
6.7
5.2
1.5
12.9
0.2
3.0