MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
23.08.2019. 09:00 h  - 24.08.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
24.08.2019.
08
3.9
8.0
0.2
12.7
0.2
1.1
24.08.2019.
07
3.9
8.1
0.2
12.0
0.2
1.3
24.08.2019.
06
3.7
4.4
0.2
12.0
0.2
1.6
24.08.2019.
05
3.8
2.8
0.2
16.6
0.2
1.1
24.08.2019.
04
3.9
2.9
0.1
13.3
0.2
1.2
24.08.2019.
03
4.2
4.0
0.2
10.3
0.2
1.5
24.08.2019.
02
3.6
3.6
0.2
7.3
0.2
1.1
24.08.2019.
01
3.6
3.4
0.2
16.2
0.2
1.2
24.08.2019.
00
3.6
3.9
0.2
12.4
1.0
23.08.2019.
23
3.7
0.2
11.1
0.2
0.8
23.08.2019.
22
3.7
3.5
11.0
0.2
0.9
23.08.2019.
21
3.8
0.1
12.8
0.2
0.9
23.08.2019.
20
3.7
5.6
0.1
13.0
0.2
1.2
23.08.2019.
19
3.7
4.3
0.2
13.0
0.2
1.2
23.08.2019.
18
3.8
4.6
0.1
13.9
0.2
1.2
23.08.2019.
17
3.8
5.7
0.2
16.8
0.2
0.8
23.08.2019.
16
4.1
5.6
0.2
25.3
0.2
0.9
23.08.2019.
15
4.9
5.5
0.2
28.8
0.2
1.0
23.08.2019.
14
5.5
6.2
0.1
29.9
0.2
0.9
23.08.2019.
13
4.4
7.8
0.2
17.2
0.2
1.0
23.08.2019.
12
3.7
5.4
0.2
22.4
0.2
1.1
23.08.2019.
11
3.6
6.5
0.2
27.6
0.2
1.0
23.08.2019.
10
3.8
6.8
0.2
25.3
0.2
1.1
23.08.2019.
09
3.7
6.6
0.2
20.4
0.2
1.2