MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
21.02.2019. 20:00 h  - 22.02.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
22.02.2019.
19
13.9
7.1
1.6
0.2
4.5
0.7
22.02.2019.
18
14.3
1.6
0.2
4.9
0.8
22.02.2019.
17
13.8
11.2
0.2
5.7
0.6
22.02.2019.
16
10.0
1.5
0.2
6.0
0.7
22.02.2019.
15
19.9
15.8
1.6
0.3
7.1
1.2
22.02.2019.
14
19.6
24.9
1.6
0.3
9.1
1.0
22.02.2019.
13
21.2
17.6
1.7
0.2
8.3
1.4
22.02.2019.
12
44.7
29.4
2.0
0.3
10.7
2.0
22.02.2019.
11
29.5
25.5
1.8
0.3
9.6
1.9
22.02.2019.
10
40.9
52.0
3.6
0.4
16.7
3.6
22.02.2019.
09
34.6
39.0
2.0
0.4
11.2
1.7
22.02.2019.
08
28.8
56.4
2.3
0.4
17.2
2.5
22.02.2019.
07
22.3
71.7
2.1
0.5
27.0
4.0
22.02.2019.
06
15.6
38.0
1.7
0.5
12.3
1.2
22.02.2019.
05
15.4
15.5
1.4
0.3
6.4
1.4
22.02.2019.
04
15.5
11.9
1.4
0.3
5.8
1.0
22.02.2019.
03
15.0
8.3
1.4
0.3
5.3
1.0
22.02.2019.
02
15.8
10.7
1.6
0.3
5.9
1.2
22.02.2019.
01
18.0
12.0
1.8
0.3
6.4
1.5
22.02.2019.
00
31.5
19.7
1.9
0.4
8.1
1.4
21.02.2019.
23
19.8
25.4
1.7
0.5
9.2
2.0
21.02.2019.
22
22.0
26.7
1.7
0.4
9.6
1.4
21.02.2019.
21
20.1
23.7
1.5
0.4
10.0
1.4
21.02.2019.
20
20.9
42.0
1.7
0.4
15.2
1.7