MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
10.12.2019. 13:00 h  - 11.12.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
11.12.2019.
12
4.1
5.2
0.8
3.8
0.2
2.5
0.6
11.12.2019.
11
4.2
4.2
0.8
5.8
0.2
3.4
0.7
11.12.2019.
10
4.3
3.9
0.8
7.8
0.2
0.5
11.12.2019.
09
4.4
5.0
0.9
9.8
1.4
0.6
11.12.2019.
08
7.3
0.9
9.1
0.2
2.2
0.8
11.12.2019.
07
4.4
8.6
8.1
0.2
2.3
0.4
11.12.2019.
06
7.2
0.8
7.1
0.2
1.8
0.5
11.12.2019.
05
4.2
3.6
0.8
5.2
0.2
1.2
0.7
11.12.2019.
04
4.1
2.7
0.8
5.0
0.2
1.0
0.7
11.12.2019.
03
4.3
2.7
0.8
5.9
0.2
1.0
0.4
11.12.2019.
02
4.3
2.7
0.8
5.1
0.2
1.0
0.4
11.12.2019.
01
4.2
2.6
0.8
4.1
0.2
1.0
0.3
11.12.2019.
00
4.1
2.4
0.8
4.0
0.2
1.1
0.5
10.12.2019.
23
4.7
4.5
1.0
4.9
0.2
1.5
0.3
10.12.2019.
22
5.7
4.5
1.0
5.0
0.2
1.4
0.4
10.12.2019.
21
5.9
4.9
1.0
7.8
0.2
1.5
0.6
10.12.2019.
20
6.4
3.2
1.2
9.8
0.2
1.2
0.4
10.12.2019.
19
4.2
3.7
1.0
8.2
0.2
1.3
0.4
10.12.2019.
18
5.8
5.3
1.2
8.0
0.2
1.6
0.5
10.12.2019.
17
5.9
6.7
1.4
7.1
0.2
2.0
0.7
10.12.2019.
16
7.8
8.3
1.7
7.0
0.2
2.2
0.6
10.12.2019.
15
6.5
6.6
1.3
7.0
0.2
2.1
0.5
10.12.2019.
14
9.1
6.5
1.1
4.3
0.2
2.2
0.4
10.12.2019.
13
15.0
5.1
1.1
3.1
0.2
2.0
0.4