MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.06.2019.
23
2.4
14.1
0.5
14.0
0.2
0.8
20.06.2019.
22
2.6
23.5
0.5
6.1
1.2
20.06.2019.
21
2.8
0.7
13.0
0.2
5.1
2.6
20.06.2019.
20
3.9
16.7
12.1
0.2
5.7
1.7
20.06.2019.
19
11.9
0.9
12.0
0.2
4.9
0.4
20.06.2019.
18
4.6
7.4
1.5
12.0
0.2
4.1
0.3
20.06.2019.
17
4.4
5.0
2.8
12.0
0.2
3.7
0.2
20.06.2019.
16
5.4
2.2
3.1
11.1
0.2
3.2
0.2
20.06.2019.
15
7.4
3.5
1.8
11.0
0.2
3.4
0.3
20.06.2019.
14
8.1
4.5
2.5
0.2
3.6
0.3
20.06.2019.
13
8.2
5.5
3.4
0.2
3.9
0.3
20.06.2019.
12
9.5
3.7
3.8
0.2
3.5
0.3
20.06.2019.
11
14.2
3.8
2.6
0.2
3.4
0.4
20.06.2019.
10
38.2
10.0
3.4
0.2
4.5
1.1
20.06.2019.
09
38.5
8.2
3.7
12.0
0.2
4.3
0.8
20.06.2019.
08
35.5
10.5
1.6
0.2
4.5
1.2
20.06.2019.
07
8.8
14.7
1.0
11.0
0.2
5.5
0.6
20.06.2019.
06
7.7
17.5
0.6
0.2
6.5
0.7
20.06.2019.
05
4.0
5.8
0.3
0.2
3.6
0.5
20.06.2019.
04
4.7
4.7
0.2
0.2
3.6
0.6
20.06.2019.
03
5.5
7.4
0.3
0.2
4.2
0.9
20.06.2019.
02
5.9
9.2
0.3
0.2
4.5
2.8
20.06.2019.
01
8.0
9.4
0.7
0.2
4.7
4.3
20.06.2019.
00
11.4
11.7
0.7
0.2
5.5
3.4