MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
21.02.2019. 20:00 h  - 22.02.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
22.02.2019.
19
6.8
9.4
37.2
2.5
4.1
0.3
1.0
22.02.2019.
18
6.8
11.0
40.3
2.6
3.1
0.3
1.0
22.02.2019.
17
7.3
10.8
47.7
2.6
6.7
0.3
1.0
22.02.2019.
16
7.3
9.7
53.3
2.7
12.5
0.2
1.0
22.02.2019.
15
7.4
14.5
61.1
2.7
32.3
0.3
1.2
22.02.2019.
14
7.8
23.0
59.3
2.6
18.4
0.3
1.1
22.02.2019.
13
7.6
18.0
54.4
2.6
35.3
0.3
1.2
22.02.2019.
12
8.1
27.0
45.0
2.5
35.2
0.4
1.5
22.02.2019.
11
7.9
36.4
34.9
2.6
36.8
0.4
1.8
22.02.2019.
10
8.5
49.6
22.2
2.6
43.4
0.4
1.8
22.02.2019.
09
8.6
43.7
24.5
2.4
39.4
0.5
1.9
22.02.2019.
08
7.9
45.1
23.7
2.5
39.0
0.4
1.6
22.02.2019.
07
7.9
35.5
32.6
2.6
31.7
0.3
1.7
22.02.2019.
06
7.5
23.3
45.0
2.5
33.8
0.3
1.3
22.02.2019.
05
7.9
14.4
52.4
2.5
41.3
0.3
1.4
22.02.2019.
04
7.7
12.3
54.4
2.4
37.4
0.3
1.3
22.02.2019.
03
7.5
9.4
59.3
39.8
0.3
1.3
22.02.2019.
02
10.0
58.0
2.5
40.0
0.3
1.5
22.02.2019.
01
7.5
12.4
2.4
38.2
0.4
1.6
22.02.2019.
00
7.3
12.6
51.7
2.5
47.2
0.4
1.5
21.02.2019.
23
7.7
23.7
43.7
2.5
60.8
0.4
2.0
21.02.2019.
22
7.8
23.0
49.8
2.6
43.7
0.4
1.5
21.02.2019.
21
8.1
18.0
55.8
2.6
46.6
0.3
1.4
21.02.2019.
20
8.3
21.9
53.1
2.5
38.8
0.3
1.4