MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
13.10.2019. 08:00 h  - 14.10.2019. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
14.10.2019.
07
3.2
23.0
9.5
1.8
18.3
0.2
14.10.2019.
06
3.2
8.5
26.1
1.6
13.4
0.1
14.10.2019.
05
3.3
3.1
27.9
1.6
18.5
0.1
14.10.2019.
04
3.3
2.0
31.2
1.6
14.4
0.1
14.10.2019.
03
3.4
1.7
31.9
1.5
20.4
0.1
14.10.2019.
02
3.4
2.1
37.2
1.5
17.3
0.1
14.10.2019.
01
3.6
2.9
32.6
1.5
14.3
0.2
14.10.2019.
00
3.6
3.2
38.0
1.6
16.8
0.2
0.0
13.10.2019.
23
3.8
4.5
39.2
1.6
22.5
0.2
0.0
13.10.2019.
22
4.1
5.5
45.9
1.6
20.3
0.2
0.0
13.10.2019.
21
4.5
7.5
51.6
1.7
20.9
0.2
0.0
13.10.2019.
20
4.5
9.6
48.0
1.6
24.7
0.2
13.10.2019.
19
4.5
12.3
42.9
1.6
23.2
0.2
13.10.2019.
18
4.6
13.4
38.5
1.7
23.0
0.2
13.10.2019.
17
4.7
6.9
52.4
1.6
21.2
0.2
13.10.2019.
16
4.8
3.9
59.8
1.5
21.0
0.2
13.10.2019.
15
5.0
2.6
62.2
1.5
17.3
0.2
13.10.2019.
14
5.0
2.1
62.3
22.5
0.2
13.10.2019.
13
1.7
61.3
1.6
0.1
13.10.2019.
12
4.9
1.7
1.5
21.0
0.1
13.10.2019.
11
6.3
54.0
1.8
25.6
0.2
13.10.2019.
10
7.3
3.0
47.1
1.9
18.7
13.10.2019.
09
5.5
3.9
41.6
1.6
0.2
13.10.2019.
08
6.5
5.7
37.0
1.7
25.0
0.2