MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
23.08.2019. 09:00 h  - 24.08.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
24.08.2019.
08
6.1
71.2
1.8
27.3
0.2
24.08.2019.
07
6.2
72.2
1.8
31.6
0.2
24.08.2019.
06
6.3
73.0
1.9
27.4
0.2
24.08.2019.
05
6.0
74.6
1.8
35.3
0.2
0.0
24.08.2019.
04
6.2
75.0
1.8
36.9
0.2
24.08.2019.
03
6.5
75.5
1.9
31.5
0.2
24.08.2019.
02
6.1
73.4
1.9
32.8
0.2
24.08.2019.
01
6.2
71.2
1.8
31.2
0.2
24.08.2019.
00
6.2
70.2
1.9
28.3
0.2
23.08.2019.
23
6.0
70.4
1.9
33.5
0.2
23.08.2019.
22
6.1
72.3
1.8
34.0
0.2
23.08.2019.
21
6.1
73.7
1.8
35.8
0.2
23.08.2019.
20
6.4
74.3
1.8
34.2
0.2
23.08.2019.
19
6.5
70.8
1.9
30.3
0.2
0.1
23.08.2019.
18
6.1
67.3
1.8
32.8
0.2
23.08.2019.
17
6.3
64.1
1.9
29.3
0.2
23.08.2019.
16
6.4
62.2
1.9
39.1
0.2
0.7
23.08.2019.
15
6.7
65.4
40.9
0.2
23.08.2019.
14
66.3
1.9
39.2
0.2
23.08.2019.
13
6.6
1.9
31.7
0.2
23.08.2019.
12
6.4
62.5
1.9
29.2
0.2
23.08.2019.
11
5.9
61.6
1.9
24.4
23.08.2019.
10
5.5
61.6
1.8
29.5
0.2
0.0
23.08.2019.
09
5.4
62.9
1.9
27.3
0.2
0.0