MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
03.08.2020. 22:00 h  - 04.08.2020. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
04.08.2020.
21
7.3
14.6
60.5
1.1
0.2
04.08.2020.
20
7.4
14.5
60.2
1.1
0.2
04.08.2020.
19
7.3
15.5
62.9
0.2
04.08.2020.
18
16.9
76.8
1.1
0.2
04.08.2020.
17
7.4
16.5
1.1
0.2
04.08.2020.
16
7.2
82.9
1.1
0.2
04.08.2020.
15
6.9
24.3
97.8
1.1
04.08.2020.
14
6.7
17.6
101.4
1.0
0.2
04.08.2020.
13
6.7
13.2
106.4
1.1
0.2
04.08.2020.
12
6.5
12.0
101.8
1.1
0.2
04.08.2020.
11
6.7
12.4
92.7
1.1
0.2
04.08.2020.
10
6.7
12.1
88.9
1.1
0.2
04.08.2020.
09
7.0
10.5
83.6
1.2
0.2
04.08.2020.
08
7.2
12.6
75.3
1.3
0.2
04.08.2020.
07
7.2
14.4
72.9
1.2
0.2
04.08.2020.
06
7.1
14.5
60.7
2.2
0.2
04.08.2020.
05
7.2
8.3
62.8
1.4
0.2
04.08.2020.
04
7.5
7.1
56.4
1.9
0.2
04.08.2020.
03
7.5
7.1
54.3
1.3
0.2
04.08.2020.
02
7.5
6.0
57.9
1.1
0.2
04.08.2020.
01
7.7
5.5
62.1
1.1
0.2
04.08.2020.
00
7.6
5.9
66.8
1.1
0.2
03.08.2020.
23
7.7
6.0
68.1
1.1
0.2
03.08.2020.
22
7.9
6.3
68.9
1.0
0.2