MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
20.06.2019. 00:00 h  - 20.06.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.06.2019.
23
4.5
6.0
59.8
0.7
17.6
0.2
0.0
20.06.2019.
22
5.2
6.1
66.0
0.7
17.0
0.2
20.06.2019.
21
3.5
6.2
63.2
23.4
0.2
20.06.2019.
20
7.5
65.2
0.9
23.1
0.2
20.06.2019.
19
3.8
0.6
21.2
0.2
0.0
20.06.2019.
18
4.3
91.1
0.7
22.8
0.2
0.0
20.06.2019.
17
4.2
89.1
0.6
16.6
0.0
20.06.2019.
16
3.9
88.5
0.6
25.2
0.1
20.06.2019.
15
4.5
93.4
0.6
22.3
0.2
20.06.2019.
14
4.6
89.9
0.7
25.7
0.2
20.06.2019.
13
4.3
85.5
0.6
21.4
0.2
20.06.2019.
12
4.1
81.8
0.6
22.8
0.1
20.06.2019.
11
5.1
79.9
0.6
29.4
0.1
20.06.2019.
10
9.5
6.0
78.9
1.0
39.2
0.2
20.06.2019.
09
13.1
7.3
71.3
1.3
26.3
0.1
20.06.2019.
08
4.6
7.7
60.9
1.4
24.1
0.1
20.06.2019.
07
3.0
8.9
47.8
1.2
17.6
0.2
20.06.2019.
06
2.0
7.4
51.9
0.7
13.3
0.1
20.06.2019.
05
3.1
0.6
62.8
0.6
13.9
0.1
20.06.2019.
04
2.5
62.5
0.6
21.3
0.1
20.06.2019.
03
3.6
0.7
61.6
0.5
11.0
0.1
20.06.2019.
02
2.7
2.6
51.8
0.6
16.4
0.1
20.06.2019.
01
3.8
1.8
65.3
0.6
16.1
0.1
20.06.2019.
00
7.1
2.7
66.9
0.7
15.1
0.1