MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
10.12.2019. 13:00 h  - 11.12.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
11.12.2019.
12
3.4
3.1
47.7
1.0
0.1
0.3
11.12.2019.
11
3.4
2.9
46.9
1.0
0.1
1.0
11.12.2019.
10
3.4
2.7
45.8
1.1
0.1
0.3
11.12.2019.
09
3.6
4.1
43.3
1.0
0.1
0.5
11.12.2019.
08
3.9
4.8
41.6
1.0
0.2
0.4
11.12.2019.
07
4.0
4.3
40.9
1.0
0.2
0.4
11.12.2019.
06
4.0
3.1
42.1
1.0
0.2
0.5
11.12.2019.
05
4.0
1.8
44.3
1.0
0.1
0.3
11.12.2019.
04
4.0
1.8
45.3
1.1
0.1
0.3
11.12.2019.
03
3.8
1.9
45.5
1.0
0.1
0.3
11.12.2019.
02
3.7
1.8
46.2
1.1
0.1
0.3
11.12.2019.
01
3.7
1.8
47.0
1.0
0.1
0.4
11.12.2019.
00
3.9
2.0
47.5
1.0
0.1
0.4
10.12.2019.
23
3.9
2.0
47.6
1.1
0.1
0.4
10.12.2019.
22
4.1
3.0
46.2
8.0
0.2
0.4
10.12.2019.
21
2.7
47.0
1.2
9.8
0.2
0.4
10.12.2019.
20
4.0
2.8
1.1
10.9
0.2
0.5
10.12.2019.
19
4.1
43.4
1.2
11.0
0.2
0.5
10.12.2019.
18
4.2
5.1
38.3
1.2
5.5
0.6
10.12.2019.
17
4.3
5.8
34.5
1.2
3.2
0.2
0.6
10.12.2019.
16
4.2
5.8
33.9
1.1
1.2
0.2
0.5
10.12.2019.
15
4.1
5.6
35.0
1.2
0.2
0.4
10.12.2019.
14
4.3
5.1
35.6
1.2
2.0
0.2
0.4
10.12.2019.
13
4.2
4.5
37.2
1.1
2.0
0.2
0.4