MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
26.10.2020. 11:00 h  - 27.10.2020. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
27.10.2020.
10
2.9
11.5
41.7
0.2
27.10.2020.
09
2.3
7.2
45.2
0.2
27.10.2020.
08
1.8
4.5
53.4
0.2
27.10.2020.
07
1.8
3.6
64.6
0.2
27.10.2020.
06
1.6
1.6
69.7
0.2
27.10.2020.
05
1.7
1.7
69.5
0.2
27.10.2020.
04
1.7
1.7
62.9
0.2
27.10.2020.
03
1.5
1.7
67.7
0.2
27.10.2020.
02
1.6
1.8
70.9
0.2
27.10.2020.
01
1.7
2.2
0.2
27.10.2020.
00
70.3
0.2
26.10.2020.
23
1.6
1.7
74.8
26.10.2020.
22
1.6
1.6
75.0
0.2
26.10.2020.
21
1.6
1.6
71.3
0.2
26.10.2020.
20
1.6
1.6
72.6
0.2
26.10.2020.
19
26.10.2020.
18
1.9
2.0
70.6
0.2
26.10.2020.
17
1.8
2.1
62.9
0.2
26.10.2020.
16
1.9
1.9
67.7
0.2
26.10.2020.
15
1.8
1.9
70.2
0.2
26.10.2020.
14
1.7
1.9
69.5
0.2
26.10.2020.
13
1.8
2.2
70.5
0.2
26.10.2020.
12
2.0
2.8
64.1
0.2
26.10.2020.
11
1.8
2.2
59.3
0.2