MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
20.04.2019. 09:00 h  - 21.04.2019. 08:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
21.04.2019.
08
7.0
1.3
81.0
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
07
6.8
93.3
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
06
6.8
100.2
1.0
0.2
0.0
21.04.2019.
05
6.9
100.5
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
04
6.8
100.2
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
03
7.1
99.0
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
02
7.1
95.7
1.0
0.2
0.0
21.04.2019.
01
7.1
99.1
1.1
0.2
0.0
21.04.2019.
00
7.0
98.3
1.1
0.2
0.0
20.04.2019.
23
7.1
94.9
1.0
0.2
0.0
20.04.2019.
22
6.6
3.2
88.7
1.0
0.2
0.0
20.04.2019.
21
6.9
4.6
89.6
1.2
0.2
0.0
20.04.2019.
20
7.2
1.7
99.1
1.3
0.2
0.0
20.04.2019.
19
7.1
100.3
1.3
0.2
0.0
20.04.2019.
18
7.1
100.1
1.4
0.2
0.0
20.04.2019.
17
7.6
100.5
1.5
0.2
0.0
20.04.2019.
16
7.6
102.3
1.4
0.2
0.0
20.04.2019.
15
7.3
0.4
106.5
1.4
0.2
0.0
20.04.2019.
14
7.6
102.5
1.5
0.2
0.0
20.04.2019.
13
7.6
103.4
1.5
0.2
0.0
20.04.2019.
12
7.9
1.8
98.9
1.4
0.2
0.0
20.04.2019.
11
7.9
4.3
86.1
1.5
0.2
0.0
20.04.2019.
10
7.5
94.8
0.2
0.0
20.04.2019.
09
0.6
86.6
1.3
0.2
0.0