MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
18.01.2021. 20:00 h  - 19.01.2021. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
19.01.2021.
19
12.4
4.9
80.4
1.9
34.8
0.2
19.01.2021.
18
10.3
4.0
80.6
1.7
33.2
0.2
19.01.2021.
17
12.7
4.3
80.8
2.0
33.9
0.2
19.01.2021.
16
12.3
4.8
79.8
2.0
34.0
0.2
19.01.2021.
15
10.6
4.0
77.7
1.9
13.8
0.2
19.01.2021.
14
9.4
3.1
70.0
1.8
11.1
0.2
19.01.2021.
13
9.5
4.2
66.7
1.8
11.9
0.2
19.01.2021.
12
10.0
3.0
65.6
17.5
0.2
19.01.2021.
11
4.3
59.7
1.7
13.4
0.2
19.01.2021.
10
9.7
4.5
1.7
17.6
0.2
19.01.2021.
09
8.6
38.6
1.7
12.5
0.2
19.01.2021.
08
8.9
21.7
23.4
1.7
12.0
19.01.2021.
07
9.1
22.3
23.3
1.7
12.9
19.01.2021.
06
8.8
12.8
38.4
1.6
10.3
19.01.2021.
05
8.5
2.9
51.2
1.6
10.0
19.01.2021.
04
8.6
2.0
52.4
1.7
13.7
19.01.2021.
03
8.6
1.7
54.5
1.6
15.8
19.01.2021.
02
8.6
2.1
54.5
1.7
9.6
19.01.2021.
01
8.8
2.9
42.6
1.6
10.8
19.01.2021.
00
8.7
2.8
48.2
1.7
13.8
18.01.2021.
23
8.7
5.5
50.7
1.6
13.1
18.01.2021.
22
8.9
7.4
49.3
1.6
20.3
18.01.2021.
21
9.1
12.0
43.6
1.6
19.2
18.01.2021.
20
9.4
12.5
35.8
1.7
19.0