MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
23.08.2019. 10:00 h  - 24.08.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
24.08.2019.
09
3.7
3.8
88.2
0.8
24.08.2019.
08
3.5
3.8
87.2
0.7
24.08.2019.
07
3.4
3.3
87.9
0.7
24.08.2019.
06
3.5
3.3
89.7
0.7
24.08.2019.
05
3.5
3.0
89.7
0.7
24.08.2019.
04
3.5
3.0
89.6
0.6
24.08.2019.
03
3.5
3.0
92.4
0.7
24.08.2019.
02
3.5
3.1
89.6
0.7
24.08.2019.
01
3.4
3.2
86.8
0.7
24.08.2019.
00
3.5
3.4
84.3
0.7
23.08.2019.
23
3.5
3.8
84.5
0.8
23.08.2019.
22
3.5
3.6
86.8
0.7
23.08.2019.
21
3.5
3.7
88.3
0.7
23.08.2019.
20
3.5
3.9
90.8
0.7
23.08.2019.
19
3.5
3.9
90.5
23.08.2019.
18
4.1
84.3
0.6
23.08.2019.
17
3.5
3.7
0.5
23.08.2019.
16
3.6
74.5
0.4
23.08.2019.
15
4.1
3.4
77.1
0.5
23.08.2019.
14
4.8
3.4
81.2
0.5
23.08.2019.
13
4.4
3.6
81.8
0.4
23.08.2019.
12
3.6
3.8
78.2
0.5
23.08.2019.
11
3.4
3.6
75.5
0.3
23.08.2019.
10
3.4
3.6
75.5
0.4