MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
20.01.2018.
11
7.4
11.0
66.9
1.4
0.9
20.01.2018.
10
6.2
8.3
65.0
0.9
0.8
20.01.2018.
09
6.2
5.6
67.6
1.0
0.7
20.01.2018.
08
5.7
7.1
62.3
0.8
0.8
20.01.2018.
07
5.9
8.3
56.7
0.9
0.8
20.01.2018.
06
6.0
3.3
67.1
0.9
0.5
20.01.2018.
05
5.9
1.1
76.5
0.9
0.3
20.01.2018.
04
5.9
0.6
79.5
1.1
0.3
20.01.2018.
03
5.9
0.8
79.1
1.1
0.4
20.01.2018.
02
6.0
0.6
79.0
1.1
0.3
20.01.2018.
01
6.0
0.6
81.3
1.2
0.3
20.01.2018.
00
6.0
0.9
81.3
1.2
0.4
19.01.2018.
23
6.1
1.0
81.8
1.4
0.3
19.01.2018.
22
6.0
0.9
84.0
1.3
0.4
19.01.2018.
21
5.9
1.3
82.6
1.4
0.5
19.01.2018.
20
5.9
1.7
79.5
1.2
0.5
19.01.2018.
19
5.8
2.0
76.6
1.3
0.4
19.01.2018.
18
6.3
3.5
75.2
2.4
0.6
19.01.2018.
17
6.4
5.4
66.5
1.5
0.4
19.01.2018.
16
6.2
9.1
61.8
1.6
0.4
19.01.2018.
15
6.1
6.3
64.6
1.6
0.5
19.01.2018.
14
6.3
11.2
58.5
1.6
0.7
19.01.2018.
13
6.4
10.4
58.6
0.5
19.01.2018.
12
10.6
58.6
1.8
0.4