MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
10.12.2019. 14:00 h  - 11.12.2019. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
11.12.2019.
13
2.7
3.0
68.1
0.3
11.12.2019.
12
2.7
2.8
68.4
0.4
11.12.2019.
11
2.7
4.0
65.8
0.3
11.12.2019.
10
2.8
2.7
63.9
1.1
11.12.2019.
09
2.8
4.1
60.0
0.3
11.12.2019.
08
2.7
3.6
58.5
0.4
11.12.2019.
07
2.7
3.9
57.3
0.5
11.12.2019.
06
2.6
3.3
57.9
0.4
11.12.2019.
05
2.5
2.9
59.7
0.4
11.12.2019.
04
2.8
2.7
61.8
0.4
11.12.2019.
03
2.8
62.5
0.5
11.12.2019.
02
2.6
3.1
0.4
11.12.2019.
01
2.7
65.0
0.1
0.4
11.12.2019.
00
2.6
2.4
66.6
0.4
10.12.2019.
23
2.5
2.6
67.9
0.4
10.12.2019.
22
2.6
2.5
68.4
0.4
10.12.2019.
21
2.7
2.7
68.9
0.1
0.4
10.12.2019.
20
2.6
2.8
69.8
0.2
0.4
10.12.2019.
19
2.7
3.5
67.1
0.2
0.5
10.12.2019.
18
2.8
4.7
61.9
0.4
0.6
10.12.2019.
17
2.7
5.8
56.3
0.3
0.7
10.12.2019.
16
2.7
6.1
51.4
0.4
0.5
10.12.2019.
15
2.7
5.0
54.3
0.4
0.5
10.12.2019.
14
2.8
4.4
56.5
0.4
0.5