MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
21.02.2019. 21:00 h  - 22.02.2019. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
22.02.2019.
20
4.0
8.3
43.1
2.0
0.8
22.02.2019.
19
4.1
9.2
42.5
2.1
0.9
22.02.2019.
18
4.3
10.7
42.9
1.8
0.8
22.02.2019.
17
4.3
11.1
51.3
1.9
0.7
22.02.2019.
16
4.1
9.1
58.2
1.8
0.6
22.02.2019.
15
3.9
7.9
61.3
2.5
0.6
22.02.2019.
14
4.2
7.7
64.5
2.3
0.5
22.02.2019.
13
4.0
7.2
67.0
2.4
0.6
22.02.2019.
12
12.3
20.7
64.3
4.2
22.02.2019.
11
46.4
52.8
3.3
4.7
22.02.2019.
10
4.6
16.3
2.2
1.6
22.02.2019.
09
4.6
31.6
41.5
2.4
1.8
22.02.2019.
08
4.4
29.5
41.5
2.0
1.7
22.02.2019.
07
4.2
25.6
44.7
2.1
1.9
22.02.2019.
06
4.2
20.1
48.1
2.0
1.4
22.02.2019.
05
3.9
12.7
54.8
2.4
1.2
22.02.2019.
04
4.3
13.0
54.4
2.3
1.3
22.02.2019.
03
4.1
13.7
52.7
2.1
1.3
22.02.2019.
02
4.3
15.1
50.7
2.4
1.8
22.02.2019.
01
4.3
20.6
43.5
2.2
2.1
22.02.2019.
00
4.9
22.6
45.5
2.1
3.0
21.02.2019.
23
5.1
28.1
42.9
2.3
3.1
21.02.2019.
22
5.1
27.7
45.8
2.4
2.6
21.02.2019.
21
5.1
27.9
41.7
2.3
4.2