MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
18.01.2021. 22:00 h  - 19.01.2021. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
19.01.2021.
21
6.8
27.1
38.8
19.01.2021.
20
6.6
21.5
54.5
19.01.2021.
19
6.3
11.3
72.1
19.01.2021.
18
6.6
11.7
74.5
19.01.2021.
17
6.4
13.2
75.6
19.01.2021.
16
6.7
16.0
75.0
19.01.2021.
15
6.6
16.1
71.4
19.01.2021.
14
6.8
13.2
67.6
19.01.2021.
13
6.6
7.8
68.2
19.01.2021.
12
6.7
8.4
66.6
19.01.2021.
11
6.9
7.4
66.9
19.01.2021.
10
9.5
51.4
19.01.2021.
09
6.4
18.1
19.01.2021.
08
6.2
28.2
19.01.2021.
07
6.0
15.2
30.4
19.01.2021.
06
5.9
7.9
36.9
19.01.2021.
05
5.9
6.4
38.9
19.01.2021.
04
5.8
5.2
42.7
19.01.2021.
03
5.5
5.4
43.4
19.01.2021.
02
5.7
5.1
42.7
19.01.2021.
01
5.6
8.3
39.1
19.01.2021.
00
5.9
7.4
43.7
18.01.2021.
23
5.9
13.0
38.3
18.01.2021.
22
6.0
14.2
35.7