MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
26.05.2017.
01
2.7
60.0
0.0
26.05.2017.
00
3.0
66.0
0.0
25.05.2017.
23
3.7
72.0
0.0
25.05.2017.
22
0.3
3.5
83.5
0.0
25.05.2017.
21
0.3
4.5
79.9
0.0
25.05.2017.
20
0.9
7.0
75.5
0.1
25.05.2017.
19
2.5
8.0
84.5
0.3
25.05.2017.
18
3.9
10.0
88.0
0.2
25.05.2017.
17
0.9
3.4
91.2
0.1
25.05.2017.
16
0.2
1.9
94.2
0.1
25.05.2017.
15
0.2
1.5
91.0
0.1
25.05.2017.
14
0.2
1.5
93.9
0.0
25.05.2017.
13
0.2
1.5
92.6
0.0
25.05.2017.
12
0.5
1.3
89.0
0.0
25.05.2017.
11
0.7
1.8
88.0
0.0
25.05.2017.
10
2.0
86.7
0.0
25.05.2017.
09
0.9
2.3
0.1
25.05.2017.
08
3.2
83.4
0.1
25.05.2017.
07
1.9
88.0
0.1
25.05.2017.
06
1.9
88.6
0.1
25.05.2017.
05
2.1
86.9
0.1
25.05.2017.
04
2.1
84.6
0.1
25.05.2017.
03
2.3
74.2
0.1
25.05.2017.
02
2.6
62.1
0.2