MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
20.06.2019. 01:00 h  - 21.06.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
21.06.2019.
00
3.2
5.2
75.4
1.7
0.4
20.06.2019.
23
3.8
7.5
65.4
1.8
0.5
20.06.2019.
22
4.8
9.1
62.6
1.9
0.8
20.06.2019.
21
6.4
10.8
61.2
2.1
1.2
20.06.2019.
20
8.5
8.4
93.7
2.1
0.5
20.06.2019.
19
23.2
8.1
107.7
2.8
2.9
20.06.2019.
18
51.6
10.5
117.6
3.0
8.7
20.06.2019.
17
97.2
15.3
117.2
4.4
7.4
20.06.2019.
16
72.0
9.0
122.3
2.8
2.6
20.06.2019.
15
77.2
12.0
112.8
2.5
6.2
20.06.2019.
14
79.5
10.1
117.2
4.7
4.7
20.06.2019.
13
102.9
9.9
118.4
3.8
7.6
20.06.2019.
12
49.8
8.1
112.1
3.0
6.9
20.06.2019.
11
81.3
10.6
112.6
3.0
7.6
20.06.2019.
10
71.0
11.4
111.2
3.2
8.1
20.06.2019.
09
54.7
13.6
122.5
4.0
7.4
20.06.2019.
08
12.3
13.7
91.2
2.6
3.5
20.06.2019.
07
4.0
7.6
68.4
1.5
0.2
20.06.2019.
06
3.8
6.3
63.3
1.8
0.3
20.06.2019.
05
3.4
6.0
57.9
0.3
20.06.2019.
04
5.6
61.1
1.7
0.3
20.06.2019.
03
3.8
6.0
1.6
0.4
20.06.2019.
02
4.3
66.1
1.6
0.3
20.06.2019.
01
4.8
7.0
70.1
1.7
0.3