MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
26.10.2020. 13:00 h  - 27.10.2020. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
27.10.2020.
12
6.4
10.5
52.6
27.10.2020.
11
6.2
9.9
59.6
27.10.2020.
10
6.3
10.3
63.9
27.10.2020.
09
6.3
17.4
60.3
27.10.2020.
08
6.4
10.8
72.3
27.10.2020.
07
6.3
1.9
85.6
27.10.2020.
06
6.3
1.9
80.8
27.10.2020.
05
6.3
0.8
79.4
27.10.2020.
04
6.3
0.7
77.1
27.10.2020.
03
6.3
80.3
27.10.2020.
02
6.4
0.4
82.6
27.10.2020.
01
0.7
83.7
27.10.2020.
00
6.3
0.6
26.10.2020.
23
6.4
85.8
26.10.2020.
22
6.4
1.4
83.2
26.10.2020.
21
6.3
1.4
83.1
26.10.2020.
20
6.3
2.4
82.3
26.10.2020.
19
26.10.2020.
18
6.3
3.5
79.0
26.10.2020.
17
6.4
7.6
71.8
26.10.2020.
16
6.3
6.7
78.7
26.10.2020.
15
6.4
5.1
83.6
26.10.2020.
14
6.4
5.4
84.8
26.10.2020.
13
6.5
4.5
83.3