MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
26.07.2017. 21:00 h  - 27.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
27.07.2017.
20
14.5
14.2
74.9
3.0
27.07.2017.
19
14.5
8.2
108.2
3.0
27.07.2017.
18
57.2
12.5
103.1
3.3
27.07.2017.
17
30.2
10.4
100.1
2.9
27.07.2017.
16
19.6
8.5
102.0
2.4
27.07.2017.
15
22.1
8.3
99.9
2.2
27.07.2017.
14
34.8
9.0
94.0
2.6
27.07.2017.
13
63.0
15.4
89.7
2.9
27.07.2017.
12
83.0
15.6
100.0
27.07.2017.
11
21.1
101.8
3.9
27.07.2017.
10
49.2
18.3
3.0
27.07.2017.
09
69.5
22.2
84.5
3.2
27.07.2017.
08
12.4
24.3
55.8
2.2
27.07.2017.
07
6.2
6.8
59.1
2.1
27.07.2017.
06
6.1
6.9
57.1
2.1
27.07.2017.
05
6.0
4.3
58.8
2.1
27.07.2017.
04
5.9
5.6
50.1
2.3
27.07.2017.
03
6.0
3.3
51.6
2.2
27.07.2017.
02
5.9
3.0
61.0
2.3
27.07.2017.
01
6.0
3.7
56.9
2.3
27.07.2017.
00
6.0
4.2
55.6
2.0
26.07.2017.
23
6.0
4.7
62.1
2.2
26.07.2017.
22
6.2
6.8
58.2
2.2
26.07.2017.
21
6.3
9.7
49.3
2.2