MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
20.04.2019. 10:00 h  - 21.04.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
21.04.2019.
09
10.3
10.4
106.2
1.9
21.04.2019.
08
6.4
3.6
118.5
0.3
21.04.2019.
07
6.7
2.3
116.3
0.3
21.04.2019.
06
6.8
1.6
119.7
0.4
21.04.2019.
05
7.1
1.4
118.1
0.3
21.04.2019.
04
6.8
1.5
121.6
0.3
21.04.2019.
03
6.8
2.2
113.9
0.3
21.04.2019.
02
6.5
3.3
96.3
0.3
21.04.2019.
01
6.2
3.9
87.9
0.3
21.04.2019.
00
7.5
3.8
100.7
0.6
20.04.2019.
23
6.8
5.3
92.0
0.9
20.04.2019.
22
6.9
4.0
106.8
0.6
20.04.2019.
21
7.5
5.4
104.9
0.8
20.04.2019.
20
7.0
2.4
124.1
0.5
20.04.2019.
19
6.7
1.7
126.6
0.4
20.04.2019.
18
1.1
126.9
0.3
20.04.2019.
17
6.5
1.5
0.3
20.04.2019.
16
6.6
1.8
126.1
0.4
20.04.2019.
15
7.0
1.1
126.2
0.4
20.04.2019.
14
7.0
0.9
126.6
0.4
20.04.2019.
13
7.1
1.2
126.7
0.3
20.04.2019.
12
7.3
1.6
123.8
0.5
20.04.2019.
11
7.6
2.1
121.7
0.4
20.04.2019.
10
7.7
2.1
119.5
0.5