MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
21.06.2018. 01:00 h  - 22.06.2018. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
22.06.2018.
00
3.6
7.3
59.2
3.4
0.3
21.06.2018.
23
4.3
8.2
56.6
3.4
0.3
21.06.2018.
22
5.4
11.8
57.6
3.7
0.5
21.06.2018.
21
5.3
16.1
61.0
3.6
0.5
21.06.2018.
20
7.6
14.3
87.0
3.6
0.5
21.06.2018.
19
27.9
13.6
94.6
3.6
1.1
21.06.2018.
18
26.1
12.2
98.2
3.5
0.3
21.06.2018.
17
50.6
13.4
103.3
3.7
0.9
21.06.2018.
16
35.8
12.9
107.2
0.3
21.06.2018.
15
12.0
108.6
3.5
0.9
21.06.2018.
14
26.0
12.4
3.6
1.3
21.06.2018.
13
7.7
11.8
99.0
3.3
0.7
21.06.2018.
12
48.4
13.5
98.2
3.2
1.2
21.06.2018.
11
9.7
8.9
95.2
3.3
1.7
21.06.2018.
10
8.9
8.8
92.4
3.3
4.4
21.06.2018.
09
3.7
12.9
93.4
3.4
5.4
21.06.2018.
08
5.0
15.7
74.4
2.8
0.1
21.06.2018.
07
3.4
8.2
69.0
3.0
0.2
21.06.2018.
06
2.5
7.8
67.9
2.8
0.2
21.06.2018.
05
2.3
6.0
68.5
3.0
0.2
21.06.2018.
04
2.2
4.1
71.7
3.1
0.2
21.06.2018.
03
2.4
4.1
70.6
3.1
0.2
21.06.2018.
02
2.3
4.1
74.6
3.3
0.1
21.06.2018.
01
2.4
4.3
80.7
3.2
0.2