MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
23.04.2018. 08:00 h  - 24.04.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
24.04.2018.
07
64.3
1.9
0.4
24.04.2018.
06
2.5
1.9
0.3
24.04.2018.
05
2.6
68.3
2.1
0.3
24.04.2018.
04
2.9
65.5
2.0
0.5
24.04.2018.
03
3.2
68.8
2.1
0.3
24.04.2018.
02
3.6
62.4
2.0
0.5
24.04.2018.
01
3.8
60.2
2.3
0.4
24.04.2018.
00
4.7
66.5
2.2
0.5
23.04.2018.
23
5.5
64.0
2.4
0.5
23.04.2018.
22
7.6
61.1
2.4
0.8
23.04.2018.
21
10.7
60.3
2.6
1.0
23.04.2018.
20
14.1
41.7
3.0
1.1
23.04.2018.
19
40.3
72.8
3.9
1.3
23.04.2018.
18
10.6
100.0
3.3
1.6
23.04.2018.
17
83.5
109.8
6.2
3.2
23.04.2018.
16
179.3
102.4
5.2
2.3
23.04.2018.
15
125.3
113.5
3.7
1.2
23.04.2018.
14
99.2
111.4
3.3
1.2
23.04.2018.
13
22.1
114.6
3.4
1.3
23.04.2018.
12
153.9
104.8
3.6
2.0
23.04.2018.
11
153.3
96.4
3.7
3.4
23.04.2018.
10
21.6
99.8
5.0
3.9
23.04.2018.
09
19.2
91.7
4.0
2.0
23.04.2018.
08
5.1
78.4
1.7
0.3