MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
16.10.2018. 15:00 h  - 17.10.2018. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
17.10.2018.
14
82.4
43.1
76.6
4.7
5.1
17.10.2018.
13
123.7
44.0
75.0
5.5
9.9
17.10.2018.
12
59.0
33.5
87.6
5.1
2.9
17.10.2018.
11
5.9
30.4
49.5
3.8
1.1
17.10.2018.
10
4.8
31.1
39.6
3.7
0.8
17.10.2018.
09
4.5
21.3
39.6
0.6
17.10.2018.
08
20.1
35.1
3.4
0.6
17.10.2018.
07
4.0
16.4
3.4
0.4
17.10.2018.
06
4.0
9.8
49.1
3.3
0.4
17.10.2018.
05
3.9
7.9
45.5
3.4
0.4
17.10.2018.
04
3.9
4.7
50.6
3.5
0.5
17.10.2018.
03
4.0
5.1
49.0
3.4
0.4
17.10.2018.
02
4.0
5.2
50.1
3.4
0.4
17.10.2018.
01
4.0
5.7
49.3
3.5
0.5
17.10.2018.
00
4.2
7.0
51.4
3.4
0.5
16.10.2018.
23
4.2
7.5
52.9
3.3
0.4
16.10.2018.
22
4.0
8.0
52.3
3.2
0.5
16.10.2018.
21
4.2
8.3
52.1
3.3
0.6
16.10.2018.
20
4.4
10.9
51.6
3.1
0.7
16.10.2018.
19
4.5
11.5
49.7
3.0
1.1
16.10.2018.
18
4.6
14.5
44.8
3.1
1.0
16.10.2018.
17
4.6
19.4
40.5
3.2
1.1
16.10.2018.
16
5.3
32.7
47.9
3.5
0.5
16.10.2018.
15
5.4
8.1
68.4
3.2
0.6