MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
13.10.2019. 10:00 h  - 14.10.2019. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
14.10.2019.
09
4.7
10.1
36.4
2.1
0.4
14.10.2019.
08
1.6
11.8
20.9
1.9
0.4
14.10.2019.
07
1.6
10.4
24.4
1.9
0.4
14.10.2019.
06
1.6
6.2
26.4
2.0
0.4
14.10.2019.
05
1.6
5.0
26.5
1.9
0.4
14.10.2019.
04
1.5
4.0
24.6
2.0
0.4
14.10.2019.
03
1.6
4.6
26.2
2.0
0.5
14.10.2019.
02
1.8
5.5
26.3
2.0
0.5
14.10.2019.
01
2.0
6.1
27.5
1.9
0.7
14.10.2019.
00
2.2
7.7
30.3
1.9
0.8
13.10.2019.
23
2.5
9.1
28.5
1.9
1.0
13.10.2019.
22
3.1
9.0
28.1
2.0
1.1
13.10.2019.
21
3.4
8.6
36.1
2.0
1.5
13.10.2019.
20
4.5
12.1
41.7
1.3
13.10.2019.
19
12.6
49.3
2.2
3.2
13.10.2019.
18
14.9
14.1
2.6
3.7
13.10.2019.
17
19.6
68.2
2.4
1.4
13.10.2019.
16
40.3
7.5
75.8
2.3
1.7
13.10.2019.
15
86.2
10.8
76.0
3.6
2.0
13.10.2019.
14
150.9
13.5
76.3
3.9
2.5
13.10.2019.
13
61.1
11.1
76.2
2.6
3.3
13.10.2019.
12
28.3
7.8
76.9
2.0
1.3
13.10.2019.
11
44.5
10.1
71.1
2.5
0.4
13.10.2019.
10
4.5
6.9
68.8
1.6
0.6