MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
20.11.2017.
02
2.3
53.9
0.5
20.11.2017.
01
7.3
2.7
0.6
20.11.2017.
00
7.5
3.2
56.0
1.1
19.11.2017.
23
7.5
3.0
61.4
0.8
19.11.2017.
22
7.6
3.6
61.0
0.7
19.11.2017.
21
7.8
2.8
63.1
0.6
19.11.2017.
20
7.8
3.1
62.8
0.6
19.11.2017.
19
8.1
2.5
69.6
0.6
19.11.2017.
18
8.9
2.3
64.1
2.1
19.11.2017.
17
14.4
25.9
37.2
3.5
19.11.2017.
16
16.9
22.1
52.8
0.6
19.11.2017.
15
16.7
9.2
69.1
1.1
19.11.2017.
14
66.8
16.3
71.7
1.5
19.11.2017.
13
51.7
11.4
68.0
1.5
19.11.2017.
12
14.1
17.0
59.4
0.7
19.11.2017.
11
7.9
15.2
52.2
1.8
19.11.2017.
10
7.5
21.1
42.1
1.4
19.11.2017.
09
7.6
4.6
64.2
0.8
19.11.2017.
08
7.3
4.7
61.9
0.9
19.11.2017.
07
7.5
4.1
60.9
0.6
19.11.2017.
06
7.2
2.8
64.1
0.3
19.11.2017.
05
7.2
1.2
65.4
0.4
19.11.2017.
04
7.2
2.5
61.6
0.4
19.11.2017.
03
7.3
1.9
61.9
0.5