MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
11.12.2018. 15:00 h  - 12.12.2018. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
12.12.2018.
14
11.6
47.8
3.5
12.12.2018.
13
19.6
11.0
3.7
12.12.2018.
12
8.5
7.9
50.7
3.7
12.12.2018.
11
9.2
10.5
46.6
3.5
12.12.2018.
10
9.9
16.9
41.1
3.7
12.12.2018.
09
9.3
16.8
36.4
4.0
12.12.2018.
08
8.6
21.1
30.1
3.3
12.12.2018.
07
9.0
19.8
27.5
3.8
12.12.2018.
06
9.9
14.2
31.4
3.8
12.12.2018.
05
10.6
7.4
37.7
3.3
12.12.2018.
04
10.5
5.4
39.0
3.7
12.12.2018.
03
10.8
6.2
37.0
3.7
12.12.2018.
02
11.9
7.6
37.1
3.3
12.12.2018.
01
10.6
9.5
36.2
3.3
12.12.2018.
00
9.7
12.0
33.7
3.4
11.12.2018.
23
8.6
13.3
33.2
3.3
11.12.2018.
22
6.6
15.5
32.5
3.2
11.12.2018.
21
6.4
17.4
32.3
3.2
11.12.2018.
20
6.4
24.7
28.4
3.1
11.12.2018.
19
6.4
21.1
31.0
3.1
11.12.2018.
18
6.3
24.3
26.4
3.2
11.12.2018.
17
6.3
35.8
18.5
3.2
11.12.2018.
16
6.3
36.9
23.0
3.2
11.12.2018.
15
6.2
19.9
48.8
3.2