MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
04.08.2020. 18:00 h  - 05.08.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
05.08.2020.
17
1.6
0.6
0.4
05.08.2020.
16
1.6
66.9
0.4
05.08.2020.
15
1.4
0.5
65.6
0.5
05.08.2020.
14
1.4
63.1
0.4
05.08.2020.
13
1.4
0.3
62.6
0.3
05.08.2020.
12
1.4
63.4
0.4
05.08.2020.
11
1.3
63.0
0.4
05.08.2020.
10
1.3
62.8
0.4
05.08.2020.
09
1.4
0.3
62.8
0.5
05.08.2020.
08
1.3
0.2
62.7
0.5
05.08.2020.
07
1.3
65.9
0.5
05.08.2020.
06
1.1
0.3
67.1
0.5
05.08.2020.
05
1.2
0.4
67.0
0.5
05.08.2020.
04
1.2
69.1
0.7
05.08.2020.
03
1.0
71.1
0.7
05.08.2020.
02
1.0
0.3
71.2
0.7
05.08.2020.
01
1.0
0.3
74.5
0.8
05.08.2020.
00
1.2
0.5
79.6
0.7
04.08.2020.
23
1.0
0.3
82.3
0.8
04.08.2020.
22
1.1
88.2
0.7
04.08.2020.
21
1.3
0.4
98.0
0.8
04.08.2020.
20
1.5
0.5
95.4
0.8
04.08.2020.
19
1.8
1.1
90.9
0.8
04.08.2020.
18
2.4
2.1
86.1