MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
25.09.2017. 07:00 h  - 26.09.2017. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
26.09.2017.
06
2.4
1.5
67.8
4.9
0.4
26.09.2017.
05
2.4
1.4
69.7
5.1
0.4
26.09.2017.
04
2.3
1.4
71.6
4.9
0.4
26.09.2017.
03
2.4
1.2
69.2
5.0
0.4
26.09.2017.
02
2.4
1.5
67.6
5.1
0.5
26.09.2017.
01
2.4
1.7
72.5
5.0
0.4
26.09.2017.
00
2.5
1.8
74.5
4.9
0.4
25.09.2017.
23
2.5
1.9
73.8
5.0
0.4
25.09.2017.
22
2.6
1.9
73.3
0.4
25.09.2017.
21
2.0
74.3
5.0
0.5
25.09.2017.
20
2.6
2.5
5.0
0.5
25.09.2017.
19
2.4
3.3
72.9
5.1
0.4
25.09.2017.
18
2.5
3.7
69.6
5.1
0.4
25.09.2017.
17
2.5
3.0
70.8
5.1
0.4
25.09.2017.
16
2.6
2.8
73.2
5.1
0.3
25.09.2017.
15
2.5
2.1
76.0
5.0
0.3
25.09.2017.
14
2.6
1.9
75.2
5.2
0.3
25.09.2017.
13
2.6
2.2
74.9
5.1
0.3
25.09.2017.
12
2.6
1.9
77.0
5.2
0.3
25.09.2017.
11
2.6
1.7
79.1
5.1
0.3
25.09.2017.
10
2.9
4.6
73.3
5.3
0.4
25.09.2017.
09
2.6
8.8
66.4
5.3
0.5
25.09.2017.
08
2.5
2.2
76.5
5.2
0.3
25.09.2017.
07
2.6
2.1
77.5
5.2
0.4