MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
15.09.2019. 13:00 h  - 16.09.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
16.09.2019.
12
9.3
0.3
119.6
3.5
20.9
0.0
16.09.2019.
11
7.4
0.4
162.7
5.8
26.4
0.1
16.09.2019.
10
5.0
125.3
6.3
24.4
0.7
16.09.2019.
09
3.7
0.3
40.5
3.6
14.2
0.0
16.09.2019.
08
16.6
0.4
126.9
1.9
22.3
0.0
16.09.2019.
07
28.7
263.4
37.2
0.0
16.09.2019.
06
21.2
1.0
81.3
13.8
0.0
16.09.2019.
05
1.3
6.7
3.5
4.7
16.09.2019.
04
1.7
7.7
3.6
5.4
0.0
16.09.2019.
03
1.2
7.1
3.7
5.4
0.0
16.09.2019.
02
0.9
7.2
3.7
5.6
0.3
16.09.2019.
01
0.6
7.9
3.9
5.8
0.0
16.09.2019.
00
0.6
7.4
4.3
5.4
0.0
15.09.2019.
23
1.2
0.5
8.6
4.4
5.5
0.0
15.09.2019.
22
3.3
0.8
9.4
4.4
5.7
0.0
15.09.2019.
21
4.8
1.0
16.1
3.7
6.5
0.0
15.09.2019.
20
10.3
1.1
21.4
1.4
7.5
0.1
15.09.2019.
19
12.0
0.5
44.9
1.0
10.4
0.1
15.09.2019.
18
11.9
0.3
139.4
1.1
21.1
0.0
15.09.2019.
17
4.2
0.2
56.5
2.0
9.9
0.0
15.09.2019.
16
2.0
0.2
50.0
2.4
9.1
0.0
15.09.2019.
15
1.7
0.2
41.8
2.6
8.3
0.0
15.09.2019.
14
6.2
0.2
47.4
2.5
8.9
0.0
15.09.2019.
13
1.4
0.2
56.1
2.8
10.0
0.0