MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
15.01.2019. 02:00 h  - 16.01.2019. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
16.01.2019.
01
7.6
0.4
5.5
2.4
3.7
0.0
16.01.2019.
00
14.2
0.5
6.0
2.9
4.5
0.0
15.01.2019.
23
14.1
1.1
7.6
2.9
6.1
0.0
15.01.2019.
22
21.8
2.0
9.5
3.2
7.6
0.2
15.01.2019.
21
35.5
4.3
26.9
3.9
17.1
0.0
15.01.2019.
20
39.4
4.6
39.6
4.2
26.4
0.0
15.01.2019.
19
39.0
5.5
76.6
4.3
62.5
0.0
15.01.2019.
18
60.5
66.8
5.8
37.8
0.0
15.01.2019.
17
88.7
2.0
47.9
28.1
0.0
15.01.2019.
16
49.7
0.1
17.2
4.6
13.2
15.01.2019.
15
23.2
0.1
10.3
3.1
6.6
0.0
15.01.2019.
14
19.3
0.0
9.0
2.9
5.9
0.1
15.01.2019.
13
11.5
0.0
4.5
1.7
2.3
0.0
15.01.2019.
12
7.4
0.0
2.8
1.3
1.0
15.01.2019.
11
15.01.2019.
10
15.01.2019.
09
15.01.2019.
08
27.3
0.1
11.3
2.3
3.0
0.0
15.01.2019.
07
9.4
0.0
1.6
1.3
0.6
0.0
15.01.2019.
06
6.9
0.0
1.3
1.2
0.5
0.0
15.01.2019.
05
5.2
0.0
1.0
1.0
0.5
0.2
15.01.2019.
04
4.6
0.0
0.7
0.9
0.4
0.0
15.01.2019.
03
4.8
0.0
0.8
0.9
0.5
0.0
15.01.2019.
02
4.9
0.1
0.8
1.0
0.5
0.0