MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
23.03.2019. 19:00 h  - 24.03.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
24.03.2019.
18
33.7
3.2
35.4
3.2
24.6
0.0
24.03.2019.
17
32.9
0.1
18.9
0.5
13.5
0.1
24.03.2019.
16
14.3
0.1
13.5
1.4
10.1
0.0
24.03.2019.
15
16.1
0.1
14.5
1.5
10.4
0.0
24.03.2019.
14
13.7
0.1
12.5
1.7
9.2
0.1
24.03.2019.
13
9.9
0.1
11.5
2.0
8.6
0.0
24.03.2019.
12
10.9
0.1
11.7
2.0
8.9
0.0
24.03.2019.
11
11.7
0.2
13.7
2.3
9.2
0.0
24.03.2019.
10
14.2
0.1
12.6
1.3
8.1
0.2
24.03.2019.
09
13.1
0.1
9.8
1.5
7.0
0.0
24.03.2019.
08
8.3
0.2
10.5
1.8
7.0
0.0
24.03.2019.
07
17.1
10.4
12.5
1.2
7.2
0.0
24.03.2019.
06
8.0
11.4
11.0
1.9
8.5
0.0
24.03.2019.
05
8.0
6.8
13.8
2.0
10.1
0.0
24.03.2019.
04
8.4
6.3
15.2
2.1
11.6
0.0
24.03.2019.
03
9.1
9.7
15.7
2.1
12.2
0.0
24.03.2019.
02
9.0
10.8
17.6
2.1
14.1
0.0
24.03.2019.
01
7.7
3.4
18.0
2.2
13.7
0.0
24.03.2019.
00
7.3
0.1
17.3
2.2
13.3
0.0
23.03.2019.
23
8.3
0.1
17.1
2.1
13.5
0.0
23.03.2019.
22
11.8
5.7
24.7
2.0
19.9
0.0
23.03.2019.
21
15.0
12.3
62.0
2.3
57.0
0.0
23.03.2019.
20
19.4
12.0
30.8
1.9
25.3
0.0
23.03.2019.
19
17.3
9.5
15.5
1.2
10.1
0.0