MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
20.05.2019. 22:00 h  - 21.05.2019. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
21.05.2019.
21
9.1
0.4
9.7
0.3
6.6
0.0
21.05.2019.
20
14.3
0.4
11.9
0.1
9.6
0.0
21.05.2019.
19
19.8
0.4
11.9
0.1
9.7
0.1
21.05.2019.
18
26.6
0.4
16.1
0.6
14.1
0.0
21.05.2019.
17
30.4
0.4
12.6
0.0
10.5
0.1
21.05.2019.
16
21.6
0.4
11.3
0.0
9.1
0.0
21.05.2019.
15
17.7
0.4
6.1
0.0
4.6
0.0
21.05.2019.
14
15.4
0.4
8.0
0.0
6.2
0.0
21.05.2019.
13
31.8
0.4
12.6
0.0
10.8
0.0
21.05.2019.
12
27.1
0.4
11.0
0.0
8.8
0.0
21.05.2019.
11
33.3
0.4
11.0
0.0
9.2
0.0
21.05.2019.
10
19.6
0.3
6.8
0.0
5.4
0.0
21.05.2019.
09
18.2
0.4
7.8
0.0
5.9
0.0
21.05.2019.
08
26.5
0.4
8.5
0.0
6.2
0.0
21.05.2019.
07
34.5
0.4
6.2
0.0
4.8
0.0
21.05.2019.
06
25.9
0.5
6.6
0.0
5.2
0.0
21.05.2019.
05
10.8
0.4
6.8
0.0
5.2
0.0
21.05.2019.
04
5.5
0.4
5.1
0.4
4.0
0.0
21.05.2019.
03
5.5
0.4
8.4
0.4
7.3
0.0
21.05.2019.
02
4.7
0.4
6.8
0.5
5.6
0.0
21.05.2019.
01
4.7
0.4
6.4
0.4
5.1
0.0
21.05.2019.
00
6.4
0.4
5.3
0.3
3.7
0.1
20.05.2019.
23
6.0
0.4
5.1
0.4
3.5
0.0
20.05.2019.
22
6.2
0.4
6.3
0.5
4.4
0.0