MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
26.07.2017. 21:00 h  - 27.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
27.07.2017.
20
4.8
28.9
18.6
0.7
2.4
0.0
27.07.2017.
19
5.7
17.8
39.6
0.6
2.0
0.0
27.07.2017.
18
5.8
24.6
43.5
0.6
2.0
0.0
27.07.2017.
17
5.6
18.4
21.1
0.6
2.3
0.0
27.07.2017.
16
5.8
19.1
30.9
0.6
2.4
0.0
27.07.2017.
15
5.8
27.4
27.8
0.6
5.1
0.0
27.07.2017.
14
5.4
20.6
1.3
15.8
0.6
3.6
0.2
27.07.2017.
13
5.7
23.7
1.7
18.1
0.6
4.4
0.7
27.07.2017.
12
8.4
26.2
1.4
27.7
0.6
3.4
2.8
27.07.2017.
11
5.2
20.3
1.1
32.6
0.6
2.9
0.0
27.07.2017.
10
4.1
26.6
0.7
30.1
0.6
4.8
0.0
27.07.2017.
09
5.0
25.0
1.1
25.1
0.6
2.5
0.1
27.07.2017.
08
4.5
27.4
115.2
0.8
27.9
0.6
2.8
0.1
27.07.2017.
07
4.5
47.0
99.2
0.9
36.5
0.6
4.0
0.1
27.07.2017.
06
4.4
29.1
98.6
1.0
16.6
0.6
2.6
0.4
27.07.2017.
05
4.0
6.9
111.2
1.0
4.9
0.6
1.7
0.8
27.07.2017.
04
3.4
4.2
116.5
0.6
5.7
0.6
1.4
0.5
27.07.2017.
03
4.3
2.9
118.7
0.6
3.7
0.6
1.3
1.0
27.07.2017.
02
3.3
3.0
0.7
2.9
0.6
1.2
0.9
27.07.2017.
01
3.5
4.7
5.3
0.6
1.3
0.6
27.07.2017.
00
4.5
5.9
1.3
5.1
0.7
1.3
0.0
26.07.2017.
23
3.4
9.1
1.2
8.7
0.7
1.5
0.3
26.07.2017.
22
3.4
13.1
0.9
10.8
0.7
1.6
0.0
26.07.2017.
21
3.3
21.3
1.1
11.8
0.7
1.8
0.0