MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
17.03.2018. 17:00 h  - 18.03.2018. 16:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
18.03.2018.
16
71.4
0.9
2.9
0.3
0.1
0.2
18.03.2018.
15
71.6
0.7
5.0
0.3
0.2
0.2
18.03.2018.
14
71.3
0.7
4.2
0.3
0.0
0.2
18.03.2018.
13
71.3
0.6
4.7
0.3
0.2
0.3
18.03.2018.
12
3.5
63.3
0.8
13.1
0.5
1.0
0.6
18.03.2018.
11
4.2
64.6
0.6
14.7
0.5
1.1
5.9
18.03.2018.
10
0.6
59.0
0.9
10.7
0.4
0.8
0.4
18.03.2018.
09
4.1
56.3
0.9
11.2
0.5
1.3
0.3
18.03.2018.
08
55.7
0.6
7.5
0.4
0.3
0.3
18.03.2018.
07
50.0
1.0
6.9
0.3
0.2
0.2
18.03.2018.
06
46.0
2.5
7.2
0.3
0.1
0.2
18.03.2018.
05
48.2
1.4
5.0
0.3
0.1
0.2
18.03.2018.
04
53.4
0.9
3.8
0.3
0.1
0.2
18.03.2018.
03
57.5
1.0
1.9
0.3
0.1
0.2
18.03.2018.
02
60.8
0.9
3.9
0.3
0.3
0.3
18.03.2018.
01
5.5
55.9
1.1
7.1
0.4
0.3
0.3
18.03.2018.
00
5.2
53.3
1.1
10.9
0.4
0.6
0.3
17.03.2018.
23
1.4
56.2
0.7
8.1
0.4
0.5
0.3
17.03.2018.
22
11.3
54.6
0.7
19.8
0.6
1.0
0.8
17.03.2018.
21
23.4
40.5
0.5
27.3
0.7
1.9
0.6
17.03.2018.
20
21.0
48.2
0.8
19.3
0.6
1.8
0.7
17.03.2018.
19
19.2
62.1
0.9
32.8
0.8
1.8
1.1
17.03.2018.
18
23.6
59.8
0.8
27.8
0.7
2.2
1.0
17.03.2018.
17
20.0
68.3
1.0
36.0
0.8
1.7
0.7