MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
25.05.2017. 02:00 h  - 26.05.2017. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
26.05.2017.
01
24.5
3.0
65.6
0.4
10.7
0.9
2.1
0.2
26.05.2017.
00
23.8
4.9
60.8
0.7
10.3
0.8
2.0
0.4
25.05.2017.
23
23.4
3.0
59.7
0.3
14.7
0.8
2.1
0.1
25.05.2017.
22
23.0
2.7
78.0
0.1
12.3
0.9
2.1
0.1
25.05.2017.
21
22.7
4.4
74.6
0.3
21.6
0.9
2.2
0.1
25.05.2017.
20
23.8
7.8
66.8
0.1
30.2
0.9
2.6
0.1
25.05.2017.
19
28.0
7.2
97.4
0.5
24.8
0.9
2.9
0.1
25.05.2017.
18
27.3
5.8
101.0
0.3
23.6
0.8
2.7
0.1
25.05.2017.
17
28.2
6.9
104.3
0.6
30.8
0.9
3.5
0.0
25.05.2017.
16
23.1
5.0
108.0
0.4
28.3
0.9
2.9
0.0
25.05.2017.
15
23.2
6.4
94.9
0.3
29.7
0.8
3.0
0.0
25.05.2017.
14
23.4
2.7
104.5
0.2
12.5
0.8
2.4
0.1
25.05.2017.
13
23.3
7.0
94.3
0.7
30.5
0.9
3.3
0.1
25.05.2017.
12
23.6
6.8
94.4
0.3
28.0
0.9
4.9
0.1
25.05.2017.
11
22.8
2.9
95.6
0.5
14.8
0.5
2.8
0.0
25.05.2017.
10
22.8
2.4
92.0
0.7
16.3
0.6
2.1
0.0
25.05.2017.
09
23.3
2.1
90.2
0.2
12.5
0.5
2.5
0.0
25.05.2017.
08
23.2
2.5
86.1
0.5
9.0
0.8
2.7
0.1
25.05.2017.
07
23.5
4.1
78.2
5.1
0.9
3.2
0.1
25.05.2017.
06
24.2
5.1
68.5
0.9
9.3
1.0
3.7
0.1
25.05.2017.
05
24.2
2.3
81.9
0.9
16.3
1.1
3.2
0.0
25.05.2017.
04
25.0
2.1
87.1
0.5
6.4
1.1
3.2
0.0
25.05.2017.
03
25.2
2.3
60.4
0.5
10.9
1.2
3.3
0.0
25.05.2017.
02
24.8
2.4
74.4
0.6
3.3
1.1
3.2
0.1