MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
19.01.2018. 12:00 h  - 20.01.2018. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
20.01.2018.
11
4.2
64.9
0.8
2.7
0.6
0.3
0.1
20.01.2018.
10
5.0
55.0
0.7
12.7
0.6
0.5
0.1
20.01.2018.
09
11.4
55.5
1.1
14.5
0.7
0.9
0.1
20.01.2018.
08
26.2
44.7
0.8
13.6
0.6
1.7
1.4
20.01.2018.
07
32.5
44.0
1.2
21.8
0.9
2.2
0.2
20.01.2018.
06
13.2
51.1
1.1
10.1
0.6
0.6
0.1
20.01.2018.
05
6.1
53.7
1.0
5.1
0.6
0.2
0.1
20.01.2018.
04
2.2
61.0
1.0
5.8
0.6
0.1
0.1
20.01.2018.
03
1.0
54.3
1.0
5.4
0.6
0.2
0.1
20.01.2018.
02
1.0
59.2
0.8
4.0
0.6
0.2
0.2
20.01.2018.
01
2.9
59.6
0.7
6.8
0.7
0.1
0.1
20.01.2018.
00
3.4
68.9
0.9
7.1
0.6
0.2
0.2
19.01.2018.
23
10.9
50.1
1.2
8.0
0.7
0.8
0.2
19.01.2018.
22
21.0
50.0
1.0
17.6
0.9
1.4
0.5
19.01.2018.
21
25.9
58.2
0.9
20.3
1.1
2.2
0.3
19.01.2018.
20
7.6
62.7
0.7
11.9
0.7
1.5
0.5
19.01.2018.
19
23.6
54.4
0.9
31.0
1.0
1.8
0.2
19.01.2018.
18
17.4
54.4
0.8
19.8
0.8
1.2
0.5
19.01.2018.
17
23.9
53.3
0.9
17.8
1.0
1.9
0.4
19.01.2018.
16
20.2
57.4
0.8
17.2
0.9
1.8
0.3
19.01.2018.
15
22.7
56.4
0.5
23.5
0.9
1.3
0.6
19.01.2018.
14
22.2
54.0
0.7
22.9
0.9
2.1
0.2
19.01.2018.
13
20.5
53.9
0.9
24.2
0.8
1.4
3.0
19.01.2018.
12
16.5
56.1
1.0
19.1
0.8
1.6
0.2