MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
25.09.2020. 17:00 h  - 26.09.2020. 16:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
26.09.2020.
16
1.7
1.5
1.7
1.8
0.7
0.0
26.09.2020.
15
1.2
1.4
1.5
1.9
0.8
0.0
26.09.2020.
14
0.9
1.3
0.8
2.0
0.3
0.0
26.09.2020.
13
1.6
1.4
1.0
1.9
0.4
0.0
26.09.2020.
12
2.1
1.3
2.7
1.9
0.9
0.0
26.09.2020.
11
1.8
1.4
1.0
1.9
0.4
26.09.2020.
10
1.4
1.4
1.7
2.0
0.4
0.0
26.09.2020.
09
0.9
1.4
0.6
2.3
0.1
0.0
26.09.2020.
08
0.6
2.9
0.0
26.09.2020.
07
0.3
1.4
0.0
26.09.2020.
06
0.9
1.4
0.5
2.0
0.2
26.09.2020.
05
0.8
1.5
1.6
2.0
0.5
0.0
26.09.2020.
04
0.9
1.6
1.8
2.0
0.6
0.0
26.09.2020.
03
0.4
1.5
1.5
2.0
0.5
0.0
26.09.2020.
02
1.7
1.8
2.0
0.7
0.0
26.09.2020.
01
0.7
1.5
2.3
2.1
1.1
0.0
26.09.2020.
00
1.2
1.5
2.8
2.1
1.7
0.0
25.09.2020.
23
1.8
1.7
2.4
2.1
1.4
0.0
25.09.2020.
22
1.3
1.6
2.5
2.1
1.3
0.0
25.09.2020.
21
0.8
1.6
3.1
2.2
1.4
0.0
25.09.2020.
20
2.8
1.7
4.9
2.1
2.3
0.0
25.09.2020.
19
5.5
1.7
7.6
1.9
4.5
0.0
25.09.2020.
18
7.1
1.8
14.1
1.8
7.0
0.0
25.09.2020.
17
5.2
1.8
11.7
1.9
7.1
0.0