MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
24.05.2018. 08:00 h  - 25.05.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
25.05.2018.
07
12.6
44.9
0.6
42.3
0.3
1.3
0.0
25.05.2018.
06
20.1
47.8
0.6
37.0
0.3
1.6
0.1
25.05.2018.
05
10.0
48.1
0.5
30.9
0.3
1.0
0.1
25.05.2018.
04
8.0
53.8
0.7
27.1
0.3
0.6
0.1
25.05.2018.
03
0.2
60.9
0.5
25.5
0.3
0.6
0.0
25.05.2018.
02
61.0
0.7
24.4
0.3
0.6
0.0
25.05.2018.
01
0.7
59.9
0.7
23.2
0.3
0.7
0.0
25.05.2018.
00
0.8
63.2
0.9
22.5
0.3
0.8
0.0
24.05.2018.
23
3.1
51.3
1.3
24.1
0.3
0.8
0.0
24.05.2018.
22
12.0
35.5
0.7
23.0
0.3
1.2
0.1
24.05.2018.
21
9.2
39.2
0.4
24.5
0.3
1.0
0.1
24.05.2018.
20
18.4
40.3
0.4
25.2
0.3
1.0
0.1
24.05.2018.
19
5.1
60.4
0.5
26.9
0.3
0.8
0.1
24.05.2018.
18
18.4
58.1
0.6
34.2
0.3
1.4
0.1
24.05.2018.
17
24.0
78.2
0.4
34.2
0.3
2.0
0.1
24.05.2018.
16
11.3
87.6
0.5
29.1
0.2
1.6
0.0
24.05.2018.
15
5.5
80.0
0.4
28.0
0.3
0.8
4.0
24.05.2018.
14
10.8
61.2
0.6
21.6
0.3
1.1
24.05.2018.
13
16.0
69.8
0.4
30.1
0.3
1.5
0.1
24.05.2018.
12
11.1
83.1
0.6
30.4
0.3
2.2
0.0
24.05.2018.
11
5.9
87.9
0.6
31.1
0.3
1.1
0.0
24.05.2018.
10
3.0
83.5
0.4
29.3
0.3
0.7
0.0
24.05.2018.
09
4.8
72.4
0.6
29.9
0.3
0.8
0.1
24.05.2018.
08
12.4
55.3
0.4
37.5
0.3
1.2
0.1