MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
04.07.2020. 12:00 h  - 05.07.2020. 11:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
05.07.2020.
11
1.6
0.2
6.7
2.9
4.1
1.7
05.07.2020.
10
2.4
0.1
6.4
2.6
4.2
0.0
05.07.2020.
09
2.3
0.1
7.7
2.6
4.4
0.4
05.07.2020.
08
1.9
0.1
8.2
2.5
4.6
0.0
05.07.2020.
07
4.2
0.3
54.2
2.2
10.5
0.3
05.07.2020.
06
5.8
0.5
32.4
2.1
8.6
0.0
05.07.2020.
05
3.2
0.6
7.8
2.3
5.3
0.0
05.07.2020.
04
3.1
0.7
7.8
2.3
5.0
0.5
05.07.2020.
03
2.5
0.4
6.6
2.5
4.4
0.0
05.07.2020.
02
3.2
0.7
6.7
2.6
4.5
0.0
05.07.2020.
01
2.9
0.4
6.9
2.7
4.7
0.0
05.07.2020.
00
3.9
6.8
3.0
4.9
0.0
04.07.2020.
23
5.0
0.6
7.2
4.8
0.2
04.07.2020.
22
6.9
1.1
7.7
1.7
4.7
04.07.2020.
21
11.7
1.0
9.1
1.4
4.8
0.5
04.07.2020.
20
3.4
6.8
2.0
4.0
0.5
04.07.2020.
19
2.0
6.1
2.2
3.7
0.3
04.07.2020.
18
1.9
0.2
5.9
2.1
3.6
0.1
04.07.2020.
17
1.4
0.2
5.5
2.1
3.6
0.9
04.07.2020.
16
1.4
0.1
5.8
2.3
3.7
0.2
04.07.2020.
15
1.6
5.7
2.2
3.9
04.07.2020.
14
2.1
0.2
5.7
2.2
3.4
0.3
04.07.2020.
13
2.2
5.8
2.0
3.1
1.8
04.07.2020.
12
1.8
5.2
2.2
3.0
2.4