MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
26.07.2021. 23:00 h  - 27.07.2021. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
27.07.2021.
22
3.7
0.7
22.5
1.6
12.0
27.07.2021.
21
8.4
0.9
24.1
1.6
13.0
0.2
27.07.2021.
20
15.8
0.8
24.2
1.5
12.9
0.1
27.07.2021.
19
9.9
0.7
25.5
1.6
12.8
0.1
27.07.2021.
18
4.6
0.7
27.6
1.8
12.8
0.1
27.07.2021.
17
3.5
0.7
25.6
1.8
12.8
0.1
27.07.2021.
16
4.1
0.7
24.7
1.9
12.3
0.1
27.07.2021.
15
3.4
0.8
28.9
2.0
13.6
0.0
27.07.2021.
14
4.2
0.9
24.0
2.0
13.2
0.0
27.07.2021.
13
5.5
0.8
23.3
2.0
13.7
0.3
27.07.2021.
12
6.2
25.6
2.3
13.9
0.4
27.07.2021.
11
6.0
0.7
24.9
13.5
0.1
27.07.2021.
10
7.5
0.8
24.3
1.3
14.1
27.07.2021.
09
4.1
0.8
21.1
1.5
13.7
0.2
27.07.2021.
08
6.7
0.9
20.0
1.4
14.1
0.0
27.07.2021.
07
8.4
0.8
21.2
1.4
14.3
0.0
27.07.2021.
06
4.8
0.7
21.0
1.5
14.4
0.0
27.07.2021.
05
1.1
0.9
21.8
1.6
14.8
0.0
27.07.2021.
04
0.9
1.1
21.3
1.5
14.6
0.0
27.07.2021.
03
0.6
1.0
22.3
1.7
14.8
0.0
27.07.2021.
02
0.5
1.0
23.8
1.7
15.2
0.0
27.07.2021.
01
0.9
0.7
23.5
1.6
14.8
0.0
27.07.2021.
00
1.2
0.6
23.3
1.7
14.5
0.0
26.07.2021.
23
2.9
0.6
22.5
1.8
14.1
0.0