MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
19.11.2017. 03:00 h  - 20.11.2017. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
20.11.2017.
02
2.9
46.3
1.5
6.5
1.1
0.5
20.11.2017.
01
2.9
47.8
1.6
6.5
1.2
0.5
20.11.2017.
00
4.3
47.1
1.4
8.6
1.1
0.5
19.11.2017.
23
5.1
48.5
1.6
9.7
1.1
0.5
19.11.2017.
22
7.8
45.3
1.7
12.4
1.2
0.7
19.11.2017.
21
7.7
49.4
1.2
9.9
1.2
0.8
19.11.2017.
20
11.3
54.7
1.4
12.0
1.2
1.1
19.11.2017.
19
5.2
62.5
1.5
5.8
1.1
0.6
19.11.2017.
18
2.7
70.4
1.3
5.4
1.1
0.6
19.11.2017.
17
12.6
57.7
1.6
10.7
1.1
1.2
19.11.2017.
16
11.5
59.8
1.7
13.4
1.1
1.0
19.11.2017.
15
8.2
64.4
1.6
13.6
1.2
0.8
19.11.2017.
14
2.4
68.0
1.2
8.9
1.1
0.6
19.11.2017.
13
7.6
64.6
1.5
16.0
1.2
1.2
19.11.2017.
12
5.5
62.9
1.5
13.8
1.2
0.9
19.11.2017.
11
4.2
60.0
1.4
7.7
1.1
0.9
19.11.2017.
10
6.8
60.7
1.4
12.6
1.1
1.1
19.11.2017.
09
10.2
58.8
1.5
13.4
1.1
0.8
19.11.2017.
08
5.9
61.3
1.3
9.2
1.1
0.5
19.11.2017.
07
7.0
57.5
1.4
9.4
1.1
0.6
19.11.2017.
06
2.6
59.6
1.4
3.9
1.1
0.3
19.11.2017.
05
0.8
61.3
1.7
4.0
1.1
0.2
19.11.2017.
04
0.9
59.4
1.4
6.3
1.1
0.2
19.11.2017.
03
1.6
57.6
1.4
3.1
1.1
0.2