MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
22.07.2019. 15:00 h  - 23.07.2019. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
23.07.2019.
14
8.3
0.7
51.3
1.6
12.5
0.0
23.07.2019.
13
14.6
0.8
101.5
19.8
0.0
23.07.2019.
12
13.9
0.7
118.1
21.1
0.0
23.07.2019.
11
9.1
0.7
30.8
3.0
8.2
0.0
23.07.2019.
10
0.7
18.2
3.1
7.4
0.0
23.07.2019.
09
12.2
0.7
113.8
2.9
21.3
0.0
23.07.2019.
08
14.5
0.9
164.6
2.3
27.8
0.0
23.07.2019.
07
17.8
69.3
2.4
17.1
0.0
23.07.2019.
06
21.2
1.3
72.1
15.8
0.0
23.07.2019.
05
6.0
1.6
18.2
2.5
8.4
23.07.2019.
04
3.1
9.9
3.0
7.5
0.0
23.07.2019.
03
2.5
10.5
3.2
7.6
0.0
23.07.2019.
02
1.1
10.8
3.4
7.8
0.0
23.07.2019.
01
1.4
11.3
3.6
8.5
0.0
23.07.2019.
00
2.0
12.9
3.6
9.0
0.0
22.07.2019.
23
1.9
14.5
3.5
9.5
0.0
22.07.2019.
22
4.5
1.1
14.0
2.2
9.3
0.0
22.07.2019.
21
22.07.2019.
20
22.07.2019.
19
22.07.2019.
18
22.07.2019.
17
22.07.2019.
16
0.6
13.4
2.0
7.5
0.0
22.07.2019.
15
9.6
0.7
46.8
1.3
12.2
0.0