MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
20.09.2018. 11:00 h  - 21.09.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
21.09.2018.
10
10.6
90.3
1.8
0.2
2.6
0.0
21.09.2018.
09
12.2
87.1
1.6
0.2
2.2
0.0
21.09.2018.
08
49.5
44.8
2.0
0.3
6.1
0.1
21.09.2018.
07
66.5
34.6
2.7
0.3
6.4
0.1
21.09.2018.
06
75.5
36.0
2.0
0.3
6.0
0.0
21.09.2018.
05
11.3
75.4
2.1
0.2
1.7
0.0
21.09.2018.
04
0.9
87.1
1.9
0.2
1.2
0.0
21.09.2018.
03
0.5
87.7
2.0
0.2
1.2
0.0
21.09.2018.
02
0.2
85.1
2.3
0.2
1.2
0.0
21.09.2018.
01
0.2
81.4
3.3
0.2
1.4
0.0
21.09.2018.
00
1.0
77.6
3.0
0.2
1.6
0.0
20.09.2018.
23
2.6
79.5
2.1
0.2
1.5
0.0
20.09.2018.
22
6.6
81.0
1.8
0.2
1.6
0.0
20.09.2018.
21
2.4
95.6
1.5
0.2
1.6
0.0
20.09.2018.
20
6.4
90.9
1.5
0.2
1.8
0.0
20.09.2018.
19
13.8
78.2
1.8
0.2
2.2
0.0
20.09.2018.
18
8.3
85.9
1.5
0.2
2.3
0.0
20.09.2018.
17
6.4
96.2
1.5
0.1
2.5
0.0
20.09.2018.
16
6.8
97.6
1.6
0.1
2.5
0.0
20.09.2018.
15
5.7
97.4
1.5
0.1
2.8
0.0
20.09.2018.
14
5.1
99.0
1.6
0.1
2.6
0.0
20.09.2018.
13
5.3
98.5
1.8
0.1
3.2
0.0
20.09.2018.
12
5.6
101.1
1.6
0.1
2.6
0.1
20.09.2018.
11
11.6
100.4
1.9
0.2
3.5