MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
24.11.2020. 17:00 h  - 25.11.2020. 16:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
25.11.2020.
16
13.4
2.2
16.9
1.5
13.0
25.11.2020.
15
10.8
2.2
15.1
1.6
12.4
0.0
25.11.2020.
14
10.4
2.1
14.6
1.4
11.8
0.2
25.11.2020.
13
10.8
2.1
19.2
1.3
15.0
0.0
25.11.2020.
12
6.3
2.1
15.6
1.9
11.3
0.0
25.11.2020.
11
3.4
2.1
11.3
2.0
10.1
0.0
25.11.2020.
10
6.6
2.1
16.0
1.6
12.9
0.3
25.11.2020.
09
21.3
2.3
39.0
14.2
0.1
25.11.2020.
08
26.1
2.4
27.4
12.8
0.1
25.11.2020.
07
18.3
2.2
15.8
11.1
0.2
25.11.2020.
06
7.0
2.1
11.8
1.6
10.4
0.0
25.11.2020.
05
4.5
2.1
12.5
1.8
11.0
25.11.2020.
04
4.5
2.1
12.7
1.8
11.2
0.0
25.11.2020.
03
5.0
2.1
13.0
1.9
11.9
0.2
25.11.2020.
02
5.3
2.2
13.2
1.9
12.3
0.0
25.11.2020.
01
9.1
2.1
17.1
1.6
16.4
0.2
25.11.2020.
00
5.5
2.1
24.7
2.0
23.8
0.2
24.11.2020.
23
6.2
2.1
25.7
2.0
24.9
0.0
24.11.2020.
22
5.1
2.1
22.5
2.2
21.6
0.0
24.11.2020.
21
7.1
2.1
21.4
1.9
20.2
0.3
24.11.2020.
20
10.8
2.1
15.9
1.4
14.0
0.0
24.11.2020.
19
18.1
2.3
25.7
1.0
18.7
0.0
24.11.2020.
18
17.7
2.4
26.9
1.0
11.6
0.0
24.11.2020.
17
17.1
26.8
2.0
9.6
0.0