MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
17.11.2018. 08:00 h  - 18.11.2018. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
18.11.2018.
07
7.5
4.0
59.2
0.3
18.2
0.6
0.0
18.11.2018.
06
8.2
4.1
57.8
0.3
16.3
0.8
0.0
18.11.2018.
05
8.0
4.2
57.1
0.3
20.3
0.0
0.7
0.0
18.11.2018.
04
9.3
4.4
58.2
0.2
24.3
0.0
0.7
0.0
18.11.2018.
03
8.9
6.5
57.0
0.4
19.7
1.7
0.0
18.11.2018.
02
7.6
7.4
57.1
0.3
21.8
0.0
1.6
0.0
18.11.2018.
01
6.9
6.3
60.1
0.5
21.6
0.0
0.0
18.11.2018.
00
6.7
6.1
62.7
0.3
23.8
0.0
1.3
0.1
17.11.2018.
23
8.9
5.9
64.8
0.2
25.0
0.9
0.0
17.11.2018.
22
7.4
0.2
19.9
0.8
0.0
17.11.2018.
21
7.3
4.5
67.1
0.1
19.0
0.9
0.0
17.11.2018.
20
7.6
3.9
69.0
0.2
15.2
0.9
0.0
17.11.2018.
19
7.9
3.9
69.8
0.2
14.7
0.8
0.0
17.11.2018.
18
7.7
4.2
68.8
0.2
17.6
0.9
0.0
17.11.2018.
17
7.2
4.2
69.9
0.2
17.9
0.9
0.0
17.11.2018.
16
7.1
4.7
69.6
0.2
18.3
0.0
1.0
0.0
17.11.2018.
15
5.6
4.9
69.9
0.1
17.9
0.9
0.0
17.11.2018.
14
4.7
4.2
70.7
0.2
16.8
0.0
0.9
0.0
17.11.2018.
13
4.5
4.8
71.8
0.2
12.9
1.1
0.0
17.11.2018.
12
9.9
3.6
71.0
0.2
9.3
0.9
0.0
17.11.2018.
11
4.3
3.6
69.3
0.2
13.3
0.0
1.0
0.0
17.11.2018.
10
4.0
4.0
67.0
0.1
10.9
17.11.2018.
09
3.8
7.0
64.1
0.2
9.4
0.0
1.6
0.0
17.11.2018.
08
3.5
4.1
64.1
0.3
13.7
1.3
0.0