MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
25.09.2017. 08:00 h  - 26.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
26.09.2017.
07
15.3
40.5
18.0
5.5
21.3
0.5
3.8
0.3
26.09.2017.
06
15.1
20.5
26.9
5.5
11.3
0.5
1.5
0.1
26.09.2017.
05
15.2
6.5
32.4
6.5
11.8
0.5
1.0
0.0
26.09.2017.
04
14.4
5.4
34.7
5.4
7.7
0.5
0.8
0.1
26.09.2017.
03
14.9
0.7
30.5
6.4
7.0
0.5
0.8
0.0
26.09.2017.
02
14.6
0.5
30.0
5.3
8.3
0.5
0.8
0.1
26.09.2017.
01
14.7
1.2
31.6
6.2
8.6
0.5
0.8
0.2
26.09.2017.
00
14.9
2.2
33.8
5.9
13.9
0.5
0.8
0.2
25.09.2017.
23
14.6
6.5
25.0
6.5
15.1
0.5
1.0
0.3
25.09.2017.
22
14.2
9.1
30.7
5.3
13.0
0.5
1.1
0.4
25.09.2017.
21
14.0
9.7
35.6
5.0
17.2
0.5
1.1
0.5
25.09.2017.
20
14.3
12.1
41.8
4.9
18.0
0.5
1.2
0.6
25.09.2017.
19
14.3
15.7
31.6
4.1
15.9
0.6
1.3
2.1
25.09.2017.
18
14.2
6.0
54.8
4.7
13.9
0.5
0.9
0.1
25.09.2017.
17
14.2
12.4
57.5
4.6
23.4
0.5
1.2
0.0
25.09.2017.
16
14.3
17.4
57.8
4.6
40.7
0.5
2.0
0.0
25.09.2017.
15
13.9
7.9
67.9
4.6
27.2
0.5
1.2
0.0
25.09.2017.
14
14.0
16.0
59.1
4.4
23.6
0.5
2.0
0.2
25.09.2017.
13
14.5
9.1
58.8
4.1
16.6
0.5
1.3
0.4
25.09.2017.
12
14.4
8.4
52.1
3.7
14.1
0.5
1.1
0.0
25.09.2017.
11
14.4
11.4
56.1
3.2
11.6
0.5
1.4
0.1
25.09.2017.
10
14.7
22.5
45.5
4.3
10.1
0.5
1.9
0.0
25.09.2017.
09
15.0
26.8
45.0
4.6
11.7
0.5
1.8
0.1
25.09.2017.
08
14.8
17.4
50.9
4.3
9.8
0.5
1.5
0.1