MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
18.01.2020. 11:00 h  - 19.01.2020. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
19.01.2020.
10
0.7
2.9
4.7
2.1
0.0
19.01.2020.
09
2.4
6.3
4.5
4.3
0.0
19.01.2020.
08
2.2
4.7
5.0
3.5
0.0
19.01.2020.
07
1.3
2.4
5.5
1.9
0.0
19.01.2020.
06
1.5
2.8
2.2
0.0
19.01.2020.
05
1.5
2.7
4.9
2.3
19.01.2020.
04
1.9
2.6
4.9
2.2
0.0
19.01.2020.
03
2.0
3.4
5.0
3.1
19.01.2020.
02
2.3
3.4
5.0
3.2
0.0
19.01.2020.
01
3.4
5.7
5.2
4.6
0.0
19.01.2020.
00
4.0
6.5
5.2
5.8
0.0
18.01.2020.
23
4.6
7.6
5.2
6.4
0.0
18.01.2020.
22
5.6
8.8
5.1
7.9
0.0
18.01.2020.
21
7.7
17.1
5.3
16.0
0.0
18.01.2020.
20
9.4
16.5
5.1
15.4
0.0
18.01.2020.
19
11.5
28.7
5.1
26.7
0.0
18.01.2020.
18
17.0
32.7
4.6
29.6
0.0
18.01.2020.
17
17.5
42.0
4.7
38.2
0.0
18.01.2020.
16
10.7
17.9
5.2
15.0
0.0
18.01.2020.
15
17.3
48.9
5.0
44.3
0.0
18.01.2020.
14
9.8
23.1
5.7
19.4
0.0
18.01.2020.
13
8.8
21.5
6.0
15.5
0.0
18.01.2020.
12
6.4
15.8
6.5
12.5
0.0
18.01.2020.
11
4.1
12.5
7.2
10.7
0.0