MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
14.11.2019. 13:00 h  - 15.11.2019. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
15.11.2019.
12
2.2
1.1
12.7
4.0
7.3
0.0
15.11.2019.
11
2.7
1.2
12.6
4.1
6.8
0.0
15.11.2019.
10
3.4
1.2
10.5
4.0
5.9
0.0
15.11.2019.
09
4.4
1.2
10.0
3.8
5.4
0.0
15.11.2019.
08
3.7
1.2
9.7
3.9
5.6
0.0
15.11.2019.
07
3.5
1.2
10.1
4.0
5.2
0.0
15.11.2019.
06
1.3
1.3
9.1
4.5
5.2
15.11.2019.
05
1.2
8.9
4.7
4.6
0.0
15.11.2019.
04
1.2
7.8
4.7
4.0
0.0
15.11.2019.
03
1.2
5.8
4.8
4.0
0.0
15.11.2019.
02
1.2
6.8
4.8
5.0
0.0
15.11.2019.
01
1.2
4.6
4.9
3.0
0.0
15.11.2019.
00
1.2
4.7
4.9
2.8
0.0
14.11.2019.
23
8.0
1.2
5.0
4.0
3.1
0.0
14.11.2019.
22
1.2
4.4
5.1
2.7
0.0
14.11.2019.
21
1.7
1.2
4.4
5.1
2.8
0.2
14.11.2019.
20
8.4
1.3
28.6
4.2
24.1
0.5
14.11.2019.
19
15.8
1.5
54.5
3.4
48.9
0.1
14.11.2019.
18
10.5
1.3
51.9
4.3
38.2
0.0
14.11.2019.
17
24.5
1.5
13.7
5.5
0.0
14.11.2019.
16
10.4
10.6
4.1
6.5
0.0
14.11.2019.
15
2.7
1.2
9.0
4.1
0.0
14.11.2019.
14
4.5
1.3
26.8
4.0
11.2
14.11.2019.
13