KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

86
broj novozaraženih u PGŽ
59
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

664
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
34341
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

439
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 18.09.2021. - 08:30OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Na temelju Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/1994) Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije provodi navedeno osposobljavanje. Odredbe pravilnika odnose na zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i učenike srednjih škola.

Mjesto održavanja: Nastavni Zavod za javno zdravstvo, Krešimirova 52A, Rijeka.
Informacije i prijave 051/358724, 091/6129935

E-mail: edukacija@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje se organizira u trajanju jednog dana, nakon čega se provodi pismena provjera znanja. Prijave treba dostaviti Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja te obaviti uplatu od 90,00 kn (PDV nije uključen u cijenu). 
MONITORING