ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf    520 Kb

          
siječanj-veljača 2003.

          

ZARAZNE BOLESTI NISU PROŠLOST

Zahvaljujući čitavom nizu pozitivnih razvojnih okolnosti, zarazne bolesti nisu više pošast, u nekim razdobljima ljudske povijesti gora od ratova. Još početkom XX. stoljeća influenca ili gripa odnosi više od 10.000.000 života u najgoroj pandemiji svih vremena.
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ozbiljno se bavi tom skupinom zdravstvenih problema i posvećuje im jedan od 21 velikog cilja programa: "Zdravlje za sve u XXI. stoljeću".

7. CILJ - SMANJENJE PRENOSIVIH (ZARAZNIH) BOLESTI

Do 2002. godine treba znatno smanjiti štetne utjecaje prenosivig bolesti na zdravlje, sistematskom primjenom programa iskorijenjavanja, uklanjanja ili kontrole prenosivih bolesti značajnih za javno zdravlje.

Posebno treba:
• do 2000. ili ranije prestati prenošenje poliomijelitisa u Regiji, a do 2003. ili ranije to treba biti potvrđeno u svakoj zemlji;
• do 2005. ili ranije iskorijeniti iz Regije novorođenački tetanus;
• do 2007. ili ranije iskorijeniti iz Regije prirođene ospice, a do 2010. to moraa biti potvrđeno u svakoj zemlji.

Kontrola bolesti:
• do 2010. ili ranije, sve zemlje trebaju postići:
- incidenciju difterije ispod 0,1 na 100.000 stanovnika;
- incidenciju prenositelja novog hepatitisa B-risura smanjenu za barem 80%, uključivanjem cjepiva hepatitisa B u programu imunizacije djece;
- incidenciju nižu od 1 na 100.000 stanovnika za zaušnjake, hripavce i invazivne bolesti uzrokovane Haemophilus influenzae tipa B;
- incidenciju za prirođeni sifilis nižu od 0,01 na 1.000 živorođenih;
- incidenciju za prirođenu rubeolu nižu od 0,01 živorođenih;
• do 2015. ili ranije:
- malariju u bilo kojoj zemlji treba smanjiti na razinu incidencije nižu od 5 na 100.000 stanovnika, a u Regiji ne smije biti umiranja od rođenjem stečene malarije;
- svaka zemlja treba ostvariti održivo i trajno smanjivanje incidencije, smrtnosti i štetnih posljedica od HIV-infekcije i AIDS-a, drugih spolno prenosivih bolesti, tuberkuloze te akutnih respiratornih i dijarejalnih bolesti u djece.

Cilj se može postići ako:
- sustav javnog zdravstva djelotvornim nadzorom bolesti, utemeljenim na laboratorijskom istraživanju, bez odlaganja upozorava na ciljane bolesti te otkriva pojavu bolesti i promjenu rezistencije na antibiotik;
- bude postignuto 95% obuhvata ciljnih skupina stanovništva u provođenju imunizacije protiv bolesti koje se na taj način mogu spriječiti i koje su odabrane da budu uklonjene ili pod kontrolom;
- u djetinjstvu bude postignuta sveopća imunizacija protiv rubeole i provedena za lokalnu sredinu primjerena, imunizacija protiv hepatitisa B, kao i program cijepljenja protiv Haemophilus influenzae tipa B i zaušnjaka, uključujući primjenu kombiniranih vakcina;
- budu utemeljeni cjeloviti i prihvatljivi programi za informiranje, prevenciju i liječenje od HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti, naročito usmjereni na korisnike droga i druge posebno ranjive skupine;
- bude primijenjena međunarodno dogovorena strategija prevencije i kontrole bolesti, poput onih za tuberkulozu, akutne respiratorne infekcije i crijevne dijarejalne bolesti;
- sve zemlje nastoje pojačati nadzor nad malarijom djelovanjem na sprečavanju prenošenja, ranom otkrivanju i liječenju oboljelih;
- partneri u nacionalnoj i međunarodnoj suradnji uključujući i mreže zavoda za javno zdravstvo i centre za suradnju sa SZO, brzo razmjenjuju informacije u slučaju epidemija i razvijaju politiku zaz međunarodnu suradnju i zdravstvene preporuke za putovanja i trgovinu;
- bude razvijena ispravno definirana nacionalna i međunarodna strategija na uklanjanju i kontroli i izvršena kroz multisektorske pristupe i dobro organiziranu službu javnog zdravstva.
Zarazne bolesti razlog su za trošenje velikih količina, često skupih lijekova pa stoga nose i svoju ekonomsku težinu. Neoprezno dijagnosticirane, mogu biti i jedan od najvećih razloga za pogrešno (suvišno) korištenje antibiotika.
Konačno, zaraze se često vraćaju zbog općeg nemara (nehigijene) i, nažalost, nikako nisu prošlost.

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)