ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf    1.78 Mb

          
ožujak - travanj 2000.

          

Svjetski Dan zdravlja 2000.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) posvetit će svoj ovogodišnji Dan zdravlja vrlo specifičnom ali, kako to često biva, i višeznačnom problemu: "darivanju sigurne krvi". Darivanje vlastite krvi prvi je i najrašireniji stupanj dokazivanja spremnosti mnogih ljudi da svoju solidarnost i uzajamnost pokažu na najneposredniji način, davanjem djelića svog tijela za spas ili samo za pomoć drugome (najčešće posve nepoznatom) ljudskom biću. SZO se jako zalaže za to da darivanje krvi uistinu ostane darivanje jer se (u siromašnim sredinama), nažalost, širi prodaja krvi - u najdoslovnijem smislu riječi. Polazeći od osnovnoga počela "nikad ne naškoditi", vrlo je važan, ali i vrlo složen postupak - krv učiniti sasvim neškodljivom i primatelju podobnom. SZO kaže da najviše 30% zdravstvenih ustanova u svijetu može na siguran način osigurati opskrbu krvlju. Stoga je sigurnost, gledajući globalne razmjere, za SZO tako velik problem da je u ovogodišnjoj poruci dobila vodeći dio, a onaj općehumani aspekt mjesto u drugom dijelu poruke.

Poruka Svjetske zdravstvene organizacije, doslovno prevedena, glasi: "SIGURNA KRV POČINJE SA MNOM."

"Krv spašava živote." SZO od ovogodišnje akcije očekuje postizanje sljedećih ciljeva:

  • globalno podići svijest i problemu sigurnosti krvi,

  • potaknuti zemlje-članice da se posvete i da podupru nacionalne programe opskrbe sigurnom krvlju,

  • promicati širenje i očuvanje postojećeg solidarnog i uzajamnog darivanja krvi.

U našim uvjetima postignutog visokog stupnja spremnosti na darivanje krvi, uz isto tako visok stupanj profesionalne odgovornosti naših zdravstvenih ustanova u osiguranju sigurnih postupaka opskrbe, nužno je pružiti široku potporu svima onima koji se skrbe oko darivanja krvi, na čelu s Crvenim križem. Ne treba zaboraviti da svaka nova generacija treba svoju promidžbu jer se, nažalost, solidarnost i uzajamnost ne nasljeđuju, već uče i usvajaju dobrim odgojem i izobrazbom.

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)