ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf    816 Kb

          
siječanj-veljača 2004.

          

MENTALNO ZDRAVLJE - DRUŠTVENI PRIORITET

Mentalno zdravlje ili, popularnije rečeno, duševno zdravlje od pamtivijeka je
zasebno i pomalo izdvojeno područje zaštite zdravlja. To je jedno od rijetkih,
ako ne i jedino područje ljudskog zdravlja kojim se bave dvije djelatnosti. Osim
medicine, najčešće preko specijalnosti koju zovemo psihijatrija ("liječenje
duše"), tu je i psihologija ("znanje o duši"), odvojena i "otrgnuta";
od medicine, smještena u porodicu "društvenih znanosti";. No, o logičnosti
i dosljednosti raznih podjela drugom zgodom.
Poremećaji duševnoga zdravlja, duševne bolesti, nažalost su u porastu. Na to ukazuju
sva ozbiljna svjetska istraživanja. Nedavno provedena anketa na području Primorsko-goranske
županije (kvalitativno istraživanje - odgovor na pitanje: "Koji je zdravstveni
problem po vašem mišljenju najviše zapostavljen?") dala je za mnoge iznenađujući
rezultat: duševno zdravlje je na prvom mjestu. Treba istaknuti da problemi duševnoga
zdravlja uključuju i bolesti ovisnosti (alkoholizam i ovisnosti o drogama), s
nespornim psihičkim posljedicama.
Što o svemu tomu kaže Svjetska zdravstvena organizacija? Od ukupno 21 cilja projekta
"Zdravlje za sve u XXI. stoljeću", mentalno zdravlje je na visokom šestom
mjestu!
6. CILJ - UNAPREĐENJE MENTALNOGA ZDRAVLJA
Do 2020. godine, treba unaprijediti psihosocijalno stanje i učiniti dostupnom
zaštitu ljudi s problemima s mentalnim zdravljem.
Posebno treba:
6.1. znatno smanjiti prevalenciju i štetne utjecaje na mentalno zdravlje, a povećati
sposobnost ljudi da se i sami nose sa stresnim životnim događajima;
6.2. smanjiti stopu samoubojstava za najmanje jednu trećinu, naročito u zemljama
i skupinama stanovništva gdje su te stope najviše.
Cilj se može postići ako:
- se više pažnje pokloni unapređenju i zaštiti mentalnoga zdravlja tijekom života,
posebno skupinama koje su socijalno i ekonomski u nepovoljnijem položaju;
- životno i radno okruženje bude uređeno tako da pomogne ljudima svih životnih
dobi: steći osjećaj sklada, izgraditi i održati društvene odnose i uhvatiti se
u koštac sa stresnim događajima i situacijama;
- zdravstvene i druge službe za skrb budu osposobljene za radno otkrivanje problema
mentalnoga zdravlja i pružanje primjerene pomoći;
- službe za osobe s problemima mentalnoga zdravlja pružaju kvalitetnu skrb, uz
primjerenu povezanost službi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, obraćaju posebnu
pozornost pružanju pomoći u kriznim situacijama te manjinama i skupinama u nepovoljnijem
položaju;
- budu uvažavana ljudska prava i poboljšana kvaliteta života osoba s problemima
mentalnoga zdravlja, posebno onih s kroničnim poremećajima.
Od svih problema duševnoga zdravlja koji su u dokazanom porastu, mogu se istaknuti
tri:
1. posljedice, najčešće neizlječive, uzimanja opojnih droga (od toga one tzv.
amfetaminske skupine, npr. "ekstazy", kod nekih osoba ostavljaju trajne
posljedice već nakon prve doze);
2. svi oblici tjeskobnih stanja (anksioznost) koja se javljaju kod svih uzrasta,
a izravno su u vezi s osjećajem socijalne nesigurnosti (kod djece problemi u obitelji,
ali i oni u školi; kod odraslih radna nesigurnost; kod starijih strah od neimaštine);
3. depresija, po nekima bolest XXI. stoljeća, djelomično u porastu zbog općeg
(ali često ne i kvalitetno) produljenja ljudskog vijeka.
Problemi duševnoga zdravlja, možda najmanje od svih problema zdravlja, ovise o
uspješnosti medicine, čega su već svjesni i ljudi sasvim prosječne opće naobrazbe.

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)