ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf 1 492 Kb

          
ožujak-travanj

          

ZDRAVSTVENA TEHNOLOGIJA – BLAGODAT LIJEČENJA

Koliko god je korištenje tehnologije u medicini, promatrano uopćeno, možda
i proturječno, to se na same postupke liječenja ne odnosi.
Dok je korištenje tehnoligije u dijegnostičke svrhe koji put upitno (kad se korištenje ne opravdava odgovarajućim razlozima, a troškovi su značajni, gdje je mjera za neopravdano korištenje previše tzv. negativnih nalaza – nalaza gdje nisu nađene promjene), korištenje u svrhu liječenja to gotovo nikada nije. Moderna terapijska tehnologija u pravilu znači: manje oštečenje tkiva, manje boli, brže
ozdravljenje…
Ako se pravilnom primjenom, pravilnim rukovanjem, rizici svedu na minimum, moderna tehnologija često znači i ekonomsku uštedu ili, preciznije rečeno, ulaganja
u terapijsku tehnologiju brzo se vraćaju.
Koji su onda razlozi da se s uvođenjem terapijske tehnologije kasni?
- nitko danas ne proizvodi „jeftinu“ tehnologiju. Pravilo koje vrijedi, na primjer
u elektronskoj industriji, „sve više za sve manje“, u industriji medicinskih pomagala ne vrijedi. Da li su to samo relativno male serije ili još ponešto, pitanje je za eksperte. Drugim riječima, nedostaju kapitalna ulaganja. Taj razlog je koliko-toliko objektivan.
- Na drugoj strani, onoj subjektivnoj, možda se nalazi činjenica da za nove tehnologije trebaju nova znanja, za nova znanja nove generacije, a nove generacije uglavno ne rukovode procesima…
Stanje je u biti optimistično:
- danas medicina „vidi“ nekpć, ne davno, nezamislive detalje našeg tijela i tako postaje neuporedivo preciznija. Većina je postupaka „neinvazivna-neagresivna“, gotovo neškodljiva.
- Danas se ulazi u tjelesne šupljine i druge prostore u našem tijelu, osvjetljava ih se, vidi, pa zetim ostranjuje ako što treba odstraniti, kroz često sičišne otvore na koži.
- Izbjegavanje opće anestezije, koliko god se i ona usavršava, smatra pozitivnim postignućem (čini se da su to stari Kinezi znali pred neoliko tisuća godina)

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)