Javnozdravstveni značaj komaraca
 
NAPASNI LETEĆI ZUJAVCI
 
Komarci su insekti koji mogu prenositi zarazne bolesti (malariju, dengue groznicu, žutu groznicu i različite tipove encefalitisa). Pri sisanju krvi komarac unosi u čovjeka sekret u kome može biti i uzročnik bolesti. Prilikom uboda mogu uzrokovati kožne promjene i alergijske reakcije. Uznemiruju i ometaju odmor, aktivnost, šetnje i boravak na otvorenom.
 
 
Komarci su najaktivniji u sumrak ili u rano jutro, odnosno tijekom noći, kada je izraženija vlažnost zraka i niža temperatura. Izuzetak od toga čini Azijski tigrasti komarac (Aedes albopictus), koji je stigao i u Hrvatsku, a koji bode tijekom čitavog dana, agresivniji je i potiskuje domicilnu vrstu komaraca. Ta vrsta komarca vrlo je prilagodljiva te se razvija u različitim vrstama umjetnih legla, brzo se razmnožava i osvaja nova staništa.
Komarci su leteći insekti (kukci) za koje je karakteristično da im je za razvoj neophodna stajaća voda. Prirodna su legla komaraca nepresušene lokve, močvare, privremeno poplavljene površine. Umjetna legla najčešće nastaju ljudskim aktivnostima, a čine ih npr. otklopljeni spremnici za vodu, začepljeni slivnici i oluci, različiti odbačeni predmeti u kojima se nakuplja kišnica.
 
 
Koji im je životni ciklus
 
Ženka komarca polaže u stajaću vodu jaja iz kojih se razvijaju ličinke. Iz stadija ličinki nastaju kukuljice, a iz kukuljica se razvijaju odrasli komarci. Prva tri stadija životnoga ciklusa komarca odvijaju se u vodi, a odrastao komarac je leteći kukac. Razvoj odrasle jedinke traje otprilike od tjedan dana do nekoliko tjedana, ovisno o temperaturi vode. S javnozdravstvenog aspekta značajno je da ženka komarca mora imati krvni obrok kako bi mogla razviti i položiti jaja i zato napada, između ostalog, i čovjeka. Komarci se legu u vodama stajačicama: • polažu jajašca u vode stajačice, • u vodi se iz jajašaca razvijaju ličinke komaraca, • iz ličinki nastaju kukuljice, • iz kukuljica izlijeću odrasli komarci.
 
 
Kako ih suzbiti
 
Epidemiološke službe županijskih zavoda za javno zdravstvo predlažu godišnji program mjera zaštite od zaraznih bolesti, a jedinice lokalne samouprave usvajaju ga te osiguravaju njegovu provedbu. Za program mjera suzbijanja komaraca zavod prvo provodi: otkrivanje i evidentiranje legla komaraca (prirodna i umjetna staništa), uzorkovanje komaraca - za utvrđivanje prisutnih vrsta i za prosudbu brojnosti komaraca.

Suzbijanje komaraca može se provoditi na više načina
:

1. Suzbijanje odraslih letećih oblika komaraca (tzv. adulticidni tretmani koje provode ovlašteni izvođači mjera dezinsekcije – „DDD izvođači“ ) obavlja se nanošenjem insekticidne otopine u obliku aerosola, magle, u okoliš. Ta metoda je najmanje učinkovita te istovremeno zagađuje okoliš, a može uništiti i ostale insekte koji su se zatekli na području tretmana (tzv. neciljne vrste). Rezultati adulticidnih tretmana uz to su kratkotrajni i zbog toga izuzetno skupi u odnosu na ostale metode suzbijanja komaraca.

2. Tretiranje legla komaraca u vodama stajačicama radi uništavanja ličinki komaraca (tzv. larvicidno tretiranje), da bi bilo učinkovito, mora se ponavljati svakih 20 – 25 dana.

3. Jedan od načina suzbijanja može biti i naseljavanje ribica vrste Gambusia affinis u vode stajčice u kojima neće ugroziti biološku raznolikost (razna pojilišta, umjetna ukrasna jezerca i sl.).

4. Najučinkovitiji, ekološki, a usput i najjeftiniji je način suzbijanja komaraca sprečavanje razmnožavanja tako da se uklanjaju primarna legla, tj. onemogućava nakupljanje i zadržavanje vode u različitim medijima (razne posude, gume, olupine, oluci kuće i dr.). Ako nema vode, komarci se ne mogu razmnožavati, pa dodatnog kemijskog tretmana neće ni trebati.
 
 
Bez vode nema komaraca
 
Najučinkovitije suzbijanje komaraca usmjereno je na uklanjanje legla (vode stajačice).

Što trebamo napraviti kako bi komaraca bilo što manje:
• jednom tjedno očistiti vaze i podloške posuda za cvijeće te izmijeniti vodu u njima,
• jednom tjedno mijenjati vodu u posudama za zalijevanje, u pojilima za životinje i drugim posudama na otvorenom,
• ukloniti i isprazniti vodu iz svih predmeta u dvorištima, vrtovima, na balkonima, terasama i na javnim površinama ako je ne skupljamo radi potreba zalijevanja, pranja i sl.,
• prazne posude, kao vaze, limenke, kante, lonce, bačve i druge, prekriti, okrenuti naopako, spremiti u natkriveni prostor ili drugačije spriječiti nakupljanje vode u njima,
• redovito čistiti začepljene krovne oluke i podne kanale da ne zadržavaju vodu,
• održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje vode: sustave pitke vode, vode za grijanje i hlađenje te kanalizaciju da se voda ne bi zadržavala,
• dvorišne slivnike, koji se rijetko koriste, držati pokrivene,
• rupe u drveću, betonu ili kamenu (vanjski podovi, zidovi) u kojima se nakuplja i zadržava voda, ispuniti pijeskom ili betonirati,
• zatrpati jame, bare i slične površine kako se ne bi zadržavala kišnica ili drugi izvori vode,
• postaviti najlonske folije, tende i cerade na način da se onemogući zadržavanje vode na njima,
• održavati zelene površine vrtova i dvorišta (redovito kositi travu i nisko raslinje, uklanjati suvišno grmlje, obrezivati drveće i dr.) da se spriječi nakupljanje komaraca na njima (gdje borave nakon uzimanja obroka krvi),
• redovito jednom tjedno ukloniti otpad i nepotrebne predmete u kojima se nakuplja i zadržava voda (autogume, igračke, limenke, staklenke, kante, lonce, bačve i druge predmete),
• odlagati krupni otpad isključivo na za to predviđena mjesta (kontejneri za krupni otpad) ili angažirati tvrtke koje se bave skupljanjem krupnog otpada, a čije su usluge često besplatne;
• odlagati smeće u zatvorene plastične vrećice, a kontejnere držati zatvorene,
• vaze sa svježim cvijećem na grobljima redovito tjedno čistiti, izmjenjivati vodu, osobito od travnja do studenoga, kada se preporuča vaze napuniti vlažnim pijeskom (vlaži cvijeće, a onemogućuje prisutnost komaraca) ili pak koristiti umjetno cvijeće u tom razdoblju,
• održavati ispravnima slavine i slivnike u dvorištu i na drugim otvorenim površinama da se spriječi kapanje i nakupljanje vode,
• spremnike za vodu hermetički zatvoriti poklopcima, gustim mrežama, folijama ili na neki drugi prihvatljiv način; spremnike držati otvorenima samo kad je nepohodno,
• fontane i ukrasna jezerca redovito čistiti te povremeno isušiti i ostaviti oko 12 sati prazne prije nalijevanja nove vode; održavati protočnost vode; ukrasne fontane i jezerca koji nisu u uporabi isprazniti; bazene propisno pokrivati ako se ne prazne nakon sezone,
• vodena staništa održavati čistima i uklanjati vegetaciju,
• uskladištena plovila (barke) držati preokrenuta ili prekrivena,
• odložene automobilske gume složiti u obliku piramide i prekriti ih folijom ili ih napuniti pijeskom,
• spriječiti nakupljanje stajaće vode unutar zatvorenih prostora (podrumi, drvarnice, kotlovnice i sl.).
 
 
Osobna zaštita
 
- postaviti mreže za insekte ili gusto tkane zavjese na prozore i vrata,
- nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama,
- koristiti kemijska sredstva (repelente) koja odbijaju komarce (prema uputama proizvođača).
 
 
Edukacija javnosti
 
Kako je najbolji način borbe protiv komaraca sprečavanje njihovog razmnožavanja na način da im se uklanja osnovni medij za razvoj – stajaća voda, važna je informacija i edukacija javnosti. To provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo za područje PGŽ (Epidemiološki odjel u Rijeci i ispostave Zavoda: Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Delnice, Krk, Opatija, Rab).

Prepoznavajući aktualnost ove problematike i javnozdravstveni značaj suzbijanja komaraca, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka, Grad Rab, Grad Novi Vinodolski, Grad Cres i općina Matulji dodatno sufinanciraju Program edukacije stanovništa i koordinacije nadležnih službi za postizanje boljih rezultata u suzbijanju komaraca na njihovom području.

Dodatne informacije o ovoj problematici možete dobiti na web-stranici Zavoda: www.zzjzpgz.hr ,
Epidemiološki odjel Rijeka, Odsjek za DDD, na tel: 358-757, ili e-mail: ddd@zzjzpgz.hr

Ispostava Cres: 572-218
Ispostava Mali Lošinj: 233-574
Ispostava Crikvenica : 214-521
Ispostava Delnice: 811-925
Ispostava Krk: 221-925
Ispostava Opatija: 718-067
Ispostava Rab: 725-991


Pozivamo vas da nam javljate za legla komaraca i vode stajačice u vašem okruženju, kako bismo ih evidentirali i proveli odgovarajuću mjeru suzbijanja.
 
 
Mr.sc. Đana Pahor, dr.med. Mr.sc. Vesna Šušnić, dipl. san.ing.