ERROR: Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES) NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

DOWNLOAD      .pdf    496 Kb

          
siječanj - veljača 2001.

          

Udruživanje radi zdravstvene potrebe

Moderna medicina, odnosno sustav zdravstvene zaštite druge polovice XX. stoljeća, prihvaća činjenicu da "medicinska zaštita - profesionalna zdravstvena pomoć" niti može niti treba rješavati sve razine zdravstvene zaštite.
Da se podsjetimo, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), u svojim općim dokumentima o unapređenju, očuvanju zdravlja i liječenju bolesti, upućuje na tri razine djelovanja u sastavu zaštite zdravlja:
o samopomoć - samozaštita,
o uzajamnu pomoć - suzaštiti i
o stručnu (profesionalnu) pomoć - medicinsku zaštitu.
Kad se radi o kroničnim (neizlječivim) bolestima, ili trajnom hendikepu, ili drugom stanju koje dovodi do posebnih potreba, ljudi (pacijenti, roditelji djece - pacijenata) osjetili su potrebu i počeli se udruživati. Među prvima i najuspješnijima bile su udruge liječenih alkoholičara.
Takvo sudjelovanje u rješavanju pojedinog zdravstvenog problema po definiciji odgovara spomenutoj (drugoj) razini: uzajamnoj pomoći - suzaštiti.
SZO, u ciljevima za XXI. stoljeće, udruživanju "laika" ne posvećuje poseban cilj iako u više svojih ciljeva upućuje i na tu razinu zdravstvene zaštite.
Poseban je problem pitanje: tko, kada i kako treba pokretati udruživanje oko pojedinih zdravstvenih problema. Sigurno nije dobro da udruživanje bude odgovor na "društvenu" nebrigu onih koji su odgovorni za cijeli sustav zdravstvene zaštite. Odgovorni su prije svega oni koje popularno nazivamo "politika", ali nije manje odgovoran ni sektor profesionalne zdravstvene zaštite. U tom smislu, nebriga bi značila nekompletnu zaštitu pa bi udruživanje bilo izraz nužde.
Gledajući pozitivistički, udruživanje bi trebalo biti izraz potrebe, ali i sposobnosti unapređenja sustava (ciljane) zdravstvene zaštite. Poznato je da posebno motivirani laici mogu razviti visoku razinu sposobnosti pružanja širokog spektra postupaka, ali i zavidnu razinu znanja o problemu.
Što je u tom slučaju daljnja uloga "odgovornih"?
Onih prvih - politike: osigurati punu potporu udrugama, uzimanjem u obzir potrebnih sredstava potpore prigodom kalkuliranja ukupnih zdravstvenih potreba i mjerama nagrađivanja posebno uspješnih, a onih drugih - zdravstvene struke: pružiti bezrezervnu potporu znanjem.
Iz svega rečenoga, treba očekivati dalji razvoj suzaštite osnivanjem i radom udruga kao dijela zdravstvenog sustava, u sinergiji, a ne u eventualnoj oporbi zdravstvenoj profesiji. Sve uz uvjerenje da su ljudski izvori uzajamnosti i solidarnosti nepresušni.

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Access denied for user 'zavod_user'@'localhost' (using password: YES)