Želite li oglašavati u Narodnom zdravstvenom listu kontaktirajte nas u uredništvu ili  pošaljite prazan e-mail na adresu :

oglasi_nzl@zzjzpgz.hr

Na Vašu će e-mail adresu odmah stići cjenik oglasa.

    Zavod za javno zdravstvo

                  

    Uredništvo Narodnog zdravstvenog lista 

    pošt.pret. : 382         

    51000 Rijeka

 

    telefon 051/21-43-59.

    e mail : nzl@zzjzpgz.hr