Godišnja pretplata za 6 brojeva je 36,00 kn.

Pretplatiti se možete ako se javite na uredništvo lista ili jednostavno ispunite i pošaljite ovaj obrazac.

  Zavod za javno zdravstvo

  

  Uredništvo Narodnog zdravstvenog lista 

  pošt.pret. : 382  

  51000 Rijeka

  

  telefon 051/21-43-59

  e mail : nzl@zzjzpgz.hr

 
  Želim se pretplatiti na  brojeva Narodnog zdravstvenog lista
    
    Podaci o tvrtki (ispunjavaju samo pravne osobe)
 
       Naziv tvrtke : 
 
         Matični broj : 
 
 
     Vaši podaci :
         Ime i prezime
         Ulica i broj
         Mjesto   
         Poštanski broj
         Telefon
         Fax
         E - mail   
 
  Napomena :