Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1983-2002.