Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1984-2003.