POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.7
59.0
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.1
12.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
4.3
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
5.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.3
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
11.0
1.6
0.2
6.6
0.2
0.6
0.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.3
0.6
12.0
0.1
2.2
0.1
 
 KRASICA
 
12.3
0.5
84.5
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.3
0.7
0.3
5.9
4.2
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.10.2021.
period : 4:00-5:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine