POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
10.4
51.7
0.1
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.1
5.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
38.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
63.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
10.7
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.5
0.2
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
6.7
2.5
5.1
7.9
0.1
4.1
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
5.5
1.8
85.5
0.1
0.3
0.0
 
 KRASICA
 
2.9
2.3
1.4
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.1
10.1
3.4
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
14.7
1.2
0.9
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 15.05.2021.
period : 14:00-15:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine