POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.7
105.7
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.0
27.1
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
48.8
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
23.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
16.7
28.5
0.2
0.8
1.0
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
10.0
7.4
108.2
0.1
1.4
 
 KRASICA
 
2.4
6.4
77.5
0.1
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
3.7
0.7
1.6
22.5
12.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.5
28.8
1.3
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 27.07.2021.
period : 22:00-23:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine