MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 26.07.2021. 23:00 h  - 27.07.2021. 22:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.07.2021.
22
27.07.2021.
21
27.07.2021.
20
27.07.2021.
19
27.07.2021.
18
27.07.2021.
17
27.07.2021.
16
27.07.2021.
15
27.07.2021.
14
27.07.2021.
13
27.07.2021.
12
27.07.2021.
11
27.07.2021.
10
27.07.2021.
09
27.07.2021.
08
27.07.2021.
07
27.07.2021.
06
27.07.2021.
05
27.07.2021.
04
27.07.2021.
03
27.07.2021.
02
27.07.2021.
01
27.07.2021.
00
26.07.2021.
23