MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA H2S

 19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  
         
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
20.06.2021.
00
19.06.2021.
23
0.3
19.06.2021.
22
0.2
19.06.2021.
21
0.3
19.06.2021.
20
0.3
19.06.2021.
19
0.1
19.06.2021.
18
0.2
19.06.2021.
17
19.06.2021.
16
0.2
19.06.2021.
15
19.06.2021.
14
0.1
19.06.2021.
13
19.06.2021.
12
19.06.2021.
11
0.1
19.06.2021.
10
0.2
19.06.2021.
09
0.2
19.06.2021.
08
0.2
19.06.2021.
07
0.3
19.06.2021.
06
0.6
19.06.2021.
05
0.4
19.06.2021.
04
0.3
19.06.2021.
03
0.2
19.06.2021.
02
0.2
19.06.2021.
01
0.4