MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA PM10

 19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  
         
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2021.
00
19.5
19.06.2021.
23
18.1
19.06.2021.
22
18.3
19.06.2021.
21
19.1
19.06.2021.
20
18.5
19.06.2021.
19
17.7
19.06.2021.
18
16.6
19.06.2021.
17
18.1
19.06.2021.
16
18.2
19.06.2021.
15
17.1
19.06.2021.
14
18.0
19.06.2021.
13
17.2
19.06.2021.
12
16.7
19.06.2021.
11
16.6
19.06.2021.
10
19.3
19.06.2021.
09
15.7
19.06.2021.
08
14.2
19.06.2021.
07
61.5
19.06.2021.
06
32.7
19.06.2021.
05
13.7
19.06.2021.
04
12.8
19.06.2021.
03
10.9
19.06.2021.
02
10.7
19.06.2021.
01
9.6