MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina

 MJERENJA POLUTANTA NH3

 19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  
         
DATUM SAT NH3
[µg/m3]
20.06.2021.
00
4.6
19.06.2021.
23
19.06.2021.
22
3.5
19.06.2021.
21
3.3
19.06.2021.
20
3.0
19.06.2021.
19
3.2
19.06.2021.
18
3.2
19.06.2021.
17
3.3
19.06.2021.
16
3.4
19.06.2021.
15
3.2
19.06.2021.
14
3.2
19.06.2021.
13
3.4
19.06.2021.
12
3.3
19.06.2021.
11
3.3
19.06.2021.
10
2.9
19.06.2021.
09
2.6
19.06.2021.
08
2.4
19.06.2021.
07
1.8
19.06.2021.
06
1.6
19.06.2021.
05
1.7
19.06.2021.
04
1.7
19.06.2021.
03
1.6
19.06.2021.
02
1.4
19.06.2021.
01
1.6