MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
19.06.2021. 02:00 h  - 20.06.2021. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.06.2021.
01
4.6
18.9
0.2
1.9
2.2
20.06.2021.
00
4.6
23.8
0.2
1.6
19.06.2021.
23
4.6
21.6
0.2
1.4
1.7
19.06.2021.
22
4.8
26.1
0.2
1.6
1.5
19.06.2021.
21
5.0
24.5
0.2
1.4
1.4
19.06.2021.
20
4.8
34.4
0.2
1.6
19.06.2021.
19
4.6
20.4
0.2
1.4
2.0
19.06.2021.
18
4.6
25.3
0.2
1.5
1.9
19.06.2021.
17
4.6
24.3
0.2
1.4
19.06.2021.
16
4.7
20.8
1.4
3.1
19.06.2021.
15
8.1
26.8
0.1
3.0
19.06.2021.
14
4.6
16.2
0.1
1.5
3.1
19.06.2021.
13
4.6
25.2
0.2
1.5
3.0
19.06.2021.
12
4.6
21.8
0.1
1.4
2.7
19.06.2021.
11
4.7
18.8
0.1
1.5
2.6
19.06.2021.
10
4.6
15.8
0.2
1.6
2.4
19.06.2021.
09
4.6
12.4
0.2
1.4
2.3
19.06.2021.
08
4.5
18.8
0.2
1.3
1.7
19.06.2021.
07
4.6
31.8
0.2
1.5
19.06.2021.
06
4.7
22.9
0.2
1.6
19.06.2021.
05
4.5
16.0
0.2
1.7
1.5
19.06.2021.
04
4.5
14.2
0.2
1.8
2.5
19.06.2021.
03
4.5
12.1
0.2
1.7
2.6
19.06.2021.
02
4.5
12.1
0.2
1.7
2.2