MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
19.06.2021. 02:00 h  - 20.06.2021. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
20.06.2021.
01
3.0
45.4
64.1
0.3
20.06.2021.
00
3.1
37.6
69.5
0.3
19.06.2021.
23
3.0
31.3
92.1
0.3
19.06.2021.
22
3.3
40.0
87.4
0.3
19.06.2021.
21
74.3
67.6
0.3
19.06.2021.
20
3.2
36.3
0.2
19.06.2021.
19
3.2
114.6
0.2
19.06.2021.
18
3.3
10.3
117.2
19.06.2021.
17
3.4
7.4
120.4
0.2
19.06.2021.
16
3.6
7.8
113.0
0.2
19.06.2021.
15
4.5
12.7
97.4
0.2
19.06.2021.
14
5.4
14.9
87.6
0.2
19.06.2021.
13
6.6
8.6
90.3
0.2
19.06.2021.
12
7.9
14.8
87.0
0.2
19.06.2021.
11
4.3
37.2
92.5
0.2
19.06.2021.
10
3.3
39.4
66.3
0.2
19.06.2021.
09
3.1
23.5
77.2
0.2
19.06.2021.
08
3.2
35.3
65.7
0.2
19.06.2021.
07
3.3
48.6
28.6
0.2
19.06.2021.
06
3.4
46.3
25.5
0.3
19.06.2021.
05
3.4
29.4
47.4
0.2
19.06.2021.
04
19.06.2021.
03
3.4
22.5
71.1
0.2
19.06.2021.
02
3.6
30.2
65.8
0.2