MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.06.2021. 02:00 h  - 20.06.2021. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2021.
01
19.9
20.06.2021.
00
44.8
19.06.2021.
23
33.3
19.06.2021.
22
94.3
19.06.2021.
21
23.0
19.06.2021.
20
16.9
19.06.2021.
19
20.7
19.06.2021.
18
20.1
19.06.2021.
17
25.5
19.06.2021.
16
22.3
19.06.2021.
15
18.3
19.06.2021.
14
18.9
19.06.2021.
13
19.9
19.06.2021.
12
17.3
19.06.2021.
11
19.8
19.06.2021.
10
16.3
19.06.2021.
09
38.9
19.06.2021.
08
25.4
19.06.2021.
07
13.9
19.06.2021.
06
11.2
19.06.2021.
05
10.1
19.06.2021.
04
12.7
19.06.2021.
03
12.1
19.06.2021.
02
12.0