MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.06.2021. 00:00 h  - 19.06.2021. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.06.2021.
23
42.5
19.06.2021.
22
46.4
19.06.2021.
21
43.5
19.06.2021.
20
46.6
19.06.2021.
19
45.5
19.06.2021.
18
39.6
19.06.2021.
17
30.7
19.06.2021.
16
32.3
19.06.2021.
15
33.3
19.06.2021.
14
42.2
19.06.2021.
13
17.8
19.06.2021.
12
54.3
19.06.2021.
11
45.0
19.06.2021.
10
21.8
19.06.2021.
09
1.9
19.06.2021.
08
26.3
19.06.2021.
07
43.5
19.06.2021.
06
25.9
19.06.2021.
05
21.7
19.06.2021.
04
21.8
19.06.2021.
03
19.6
19.06.2021.
02
25.5
19.06.2021.
01
22.5
19.06.2021.
00
35.1