MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.06.2021.
00
19.06.2021.
23
19.06.2021.
22
19.06.2021.
21
19.06.2021.
20
19.06.2021.
19
19.06.2021.
18
19.06.2021.
17
19.06.2021.
16
19.06.2021.
15
19.06.2021.
14
19.06.2021.
13
19.06.2021.
12
19.06.2021.
11
19.06.2021.
10
19.06.2021.
09
19.06.2021.
08
19.06.2021.
07
19.06.2021.
06
19.06.2021.
05
19.06.2021.
04
19.06.2021.
03
19.06.2021.
02
19.06.2021.
01