MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.06.2021.
00
7.8
11.3
0.6
22.4
0.2
0.8
19.06.2021.
23
9.8
11.7
0.4
23.5
0.2
0.7
19.06.2021.
22
13.8
11.6
0.5
23.0
0.2
1.1
19.06.2021.
21
8.7
17.5
0.6
19.6
0.2
1.2
19.06.2021.
20
24.6
16.2
0.9
20.5
0.2
1.1
19.06.2021.
19
15.5
13.0
1.1
19.2
0.2
0.4
19.06.2021.
18
1.9
7.5
1.4
18.6
0.2
0.3
0.5
19.06.2021.
17
2.2
3.5
1.9
17.9
0.2
0.6
0.5
19.06.2021.
16
2.4
2.9
2.5
16.5
0.2
0.6
0.4
19.06.2021.
15
3.5
1.9
2.8
17.5
0.2
0.9
0.5
19.06.2021.
14
4.4
1.6
3.5
19.5
0.2
1.5
0.4
19.06.2021.
13
7.6
2.1
3.0
17.0
0.2
0.3
19.06.2021.
12
59.1
7.3
2.8
17.5
0.8
19.06.2021.
11
51.8
2.3
19.9
0.2
0.8
19.06.2021.
10
16.6
6.5
15.5
0.2
0.2
0.8
19.06.2021.
09
7.5
0.7
15.1
0.2
1.6
19.06.2021.
08
13.7
8.1
0.4
14.8
0.1
1.7
19.06.2021.
07
7.3
7.5
0.4
15.2
0.1
1.8
19.06.2021.
06
3.0
9.5
0.2
14.4
0.1
0.7
19.06.2021.
05
4.1
3.8
0.0
13.9
0.1
0.7
19.06.2021.
04
3.7
7.3
0.2
13.7
0.1
0.8
19.06.2021.
03
4.5
3.8
0.1
14.0
0.1
0.3
19.06.2021.
02
6.2
2.7
0.1
11.7
0.1
0.3
19.06.2021.
01
10.6
5.6
0.1
13.7
0.1
0.7