MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
19.06.2021. 01:00 h  - 20.06.2021. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.06.2021.
00
2.7
4.5
121.9
0.6
0.5
19.06.2021.
23
5.0
6.5
120.4
0.6
55.0
0.1
1.6
19.06.2021.
22
6.4
6.8
128.6
0.7
0.1
2.6
19.06.2021.
21
5.1
8.8
114.4
0.7
0.1
0.4
19.06.2021.
20
4.9
11.4
35.6
0.7
32.0
0.2
7.0
19.06.2021.
19
5.2
9.5
47.5
0.9
22.8
0.2
3.7
19.06.2021.
18
5.8
4.4
109.2
0.8
25.7
0.1
1.3
19.06.2021.
17
6.2
3.3
108.3
0.9
0.1
2.4
19.06.2021.
16
6.7
2.1
124.2
0.8
34.0
0.1
1.5
19.06.2021.
15
6.5
1.5
118.1
0.8
0.1
3.3
19.06.2021.
14
7.0
1.8
120.3
0.8
31.0
0.1
3.2
19.06.2021.
13
7.4
1.8
87.6
0.8
0.1
0.3
19.06.2021.
12
7.4
2.1
107.3
0.7
0.1
0.2
19.06.2021.
11
8.5
4.7
130.0
0.8
31.0
0.1
1.0
19.06.2021.
10
7.7
3.8
77.5
0.8
0.1
1.1
19.06.2021.
09
6.5
3.9
71.2
0.8
0.1
1.7
19.06.2021.
08
4.6
5.4
45.0
0.9
13.0
0.1
3.3
19.06.2021.
07
3.4
5.5
22.2
0.9
0.1
2.3
19.06.2021.
06
3.8
3.8
48.5
0.7
12.0
0.1
0.2
19.06.2021.
05
5.1
2.3
30.4
0.7
0.1
0.3
19.06.2021.
04
5.0
2.1
59.8
0.7
17.0
0.1
0.2
19.06.2021.
03
6.5
1.5
92.7
15.2
0.1
0.3
19.06.2021.
02
2.3
79.4
0.7
0.1
0.3
19.06.2021.
01
8.1
2.8
0.6
20.0
0.1
0.5