MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
19.06.2021. 02:00 h  - 20.06.2021. 01:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
20.06.2021.
01
4.8
79.8
0.6
0.3
20.06.2021.
00
6.2
5.5
0.6
0.2
19.06.2021.
23
6.6
94.7
0.6
0.2
19.06.2021.
22
9.3
6.9
104.6
0.6
0.4
19.06.2021.
21
10.9
14.5
84.9
0.7
0.8
19.06.2021.
20
6.9
16.6
112.8
0.7
0.4
19.06.2021.
19
28.1
8.4
139.8
0.7
0.9
19.06.2021.
18
62.4
11.8
145.7
0.8
0.9
19.06.2021.
17
24.7
5.7
144.1
0.7
0.7
19.06.2021.
16
30.1
6.3
149.5
0.7
0.7
19.06.2021.
15
26.1
5.3
140.4
0.6
0.3
19.06.2021.
14
32.1
6.8
152.0
0.6
0.8
19.06.2021.
13
67.8
9.1
149.4
0.7
1.1
19.06.2021.
12
61.4
10.2
160.4
0.7
1.1
19.06.2021.
11
32.0
7.6
135.3
0.6
1.0
19.06.2021.
10
8.3
4.1
117.7
0.5
0.9
19.06.2021.
09
4.8
3.6
105.4
0.5
1.5
19.06.2021.
08
11.4
8.5
96.3
0.5
0.1
19.06.2021.
07
6.2
3.9
83.9
0.5
0.1
19.06.2021.
06
4.8
5.4
78.2
0.5
0.1
19.06.2021.
05
5.1
3.4
81.5
0.5
0.1
19.06.2021.
04
4.9
2.2
83.3
0.5
0.1
19.06.2021.
03
4.8
3.0
84.4
0.5
0.1
19.06.2021.
02
5.9
3.9
81.4
0.5
0.2