MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
14.05.2021. 15:00 h  - 15.05.2021. 14:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
15.05.2021.
14
10.1
1.1
3.4
0.0
15.05.2021.
13
2.4
8.7
3.3
0.1
15.05.2021.
12
2.4
7.3
0.2
3.4
15.05.2021.
11
2.4
8.8
0.2
3.7
0.0
15.05.2021.
10
2.3
7.8
0.2
3.2
0.1
15.05.2021.
09
2.2
7.0
0.2
3.0
0.0
15.05.2021.
08
2.3
11.6
0.1
5.4
0.0
15.05.2021.
07
2.5
10.6
4.7
0.0
15.05.2021.
06
2.5
6.6
2.8
0.0
15.05.2021.
05
2.8
6.7
0.1
2.9
0.2
15.05.2021.
04
3.0
6.9
0.2
2.9
0.7
15.05.2021.
03
2.6
8.4
0.2
3.2
0.0
15.05.2021.
02
2.9
8.2
0.2
3.2
0.0
15.05.2021.
01
3.0
7.1
0.3
3.5
0.1
15.05.2021.
00
2.3
7.9
0.3
4.6
0.0
14.05.2021.
23
14.05.2021.
22
2.4
12.9
0.2
8.9
0.0
14.05.2021.
21
2.5
10.0
0.2
6.2
0.5
14.05.2021.
20
2.3
10.6
0.3
6.7
1.2
14.05.2021.
19
2.4
9.5
0.4
6.2
14.05.2021.
18
2.3
9.1
0.4
6.0
0.1
14.05.2021.
17
2.4
6.4
0.5
3.9
0.0
14.05.2021.
16
2.4
5.7
0.5
3.2
0.0
14.05.2021.
15
2.5
5.5
0.6
3.7
0.1