MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
18.01.2021. 21:00 h  - 19.01.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
19.01.2021.
20
21.6
58.2
3.2
56.5
0.5
19.01.2021.
19
22.9
69.2
3.4
66.8
0.3
19.01.2021.
18
19.1
48.4
3.4
45.9
0.3
19.01.2021.
17
26.1
51.5
2.9
48.3
0.3
19.01.2021.
16
25.3
44.9
2.7
42.1
0.4
19.01.2021.
15
17.1
32.6
3.0
29.6
0.5
19.01.2021.
14
10.7
31.9
3.5
28.1
19.01.2021.
13
9.8
36.3
3.2
32.6
2.1
19.01.2021.
12
8.8
21.8
3.0
19.6
0.6
19.01.2021.
11
8.2
18.0
3.3
16.4
1.4
19.01.2021.
10
4.9
12.7
3.9
11.5
1.2
19.01.2021.
09
20.4
1.3
30.9
13.9
0.0
19.01.2021.
08
32.7
1.9
39.2
16.9
0.2
19.01.2021.
07
25.2
1.7
10.3
8.8
0.0
19.01.2021.
06
13.4
1.7
10.4
2.3
9.4
0.0
19.01.2021.
05
5.1
1.6
10.4
3.5
9.3
0.0
19.01.2021.
04
2.1
1.3
8.9
3.7
7.9
0.0
19.01.2021.
03
3.2
4.3
10.5
3.4
9.0
0.0
19.01.2021.
02
2.9
4.5
9.9
3.1
8.6
0.0
19.01.2021.
01
3.5
4.2
9.2
2.7
8.4
0.1
19.01.2021.
00
6.2
4.5
14.8
2.6
12.3
0.2
18.01.2021.
23
7.2
2.3
28.0
2.4
25.4
0.1
18.01.2021.
22
9.6
19.4
2.8
17.6
0.0
18.01.2021.
21
11.5
3.1
21.5
16.5
0.3