MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
24.10.2021. 05:00 h  - 25.10.2021. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
25.10.2021.
04
1.3
0.7
5.9
0.3
4.2
0.0
25.10.2021.
03
0.5
0.7
4.9
0.5
3.8
0.0
25.10.2021.
02
0.8
5.3
1.2
4.1
0.0
25.10.2021.
01
1.1
1.1
5.5
4.1
0.0
25.10.2021.
00
1.7
1.2
5.9
0.1
4.6
24.10.2021.
23
2.5
1.1
11.9
0.1
10.0
0.1
24.10.2021.
22
4.2
1.1
11.6
0.2
9.4
24.10.2021.
21
4.9
1.1
11.6
0.1
10.1
0.0
24.10.2021.
20
10.9
1.0
23.8
21.8
0.0
24.10.2021.
19
24.10.2021.
18
24.10.2021.
17
24.10.2021.
16
24.10.2021.
15
24.10.2021.
14
24.10.2021.
13
1.1
0.8
4.7
0.1
3.2
0.0
24.10.2021.
12
1.0
0.7
5.0
0.1
3.2
0.0
24.10.2021.
11
1.2
0.8
5.1
0.2
3.2
0.0
24.10.2021.
10
2.1
0.8
5.2
0.2
3.8
0.0
24.10.2021.
09
1.2
0.8
4.8
0.2
3.3
0.0
24.10.2021.
08
0.8
0.8
4.7
0.2
3.5
0.0
24.10.2021.
07
3.0
0.8
4.6
0.2
3.3
0.2
24.10.2021.
06
2.3
0.7
4.6
0.2
3.3
0.0
24.10.2021.
05
0.4
0.7
4.5
0.2
3.3
0.0